Vastuullisuus liiketoiminnan menestyksen ajurina

sustanability-business_success

Nopeatempoisessa liike-elämässä kestävyys ei ole vain moraalinen velvollisuus - se on todistetusti myös tie kannattavuuteen. Seemannin ym. (2023) tekemän tutkimuksen mukaan kestävimmät yritykset ovat myös kannattavimpia. Painottamalla ympäristö-, sosiaalisia- ja hallinnollisia toimia (ESG) yritykset voivat luoda pitkäaikaista arvoa ja kilpailuetua.

Kestävyyden taloudellinen kannattavuus

Useat tutkimukset korostavat kestävyyden taloudellisia etuja. Esimerkiksi McKinsey & Companyn vuoden 2014 tutkimuksessa havaittiin, että yritykset, jotka omaksuvat kestäviä toimintatapoja, tehostavat toimintaansa ja vähentävät syntyvää jätettä, kokevat usein myös merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi useat tutkimukset osoittavat, että yritysvastuualoitteet voivat johtaa parhaimmillaan jopa 20% myyntitulojen kasvuun (Hainmueller & Hiscox, 2012). Myös tuore Ruotsissa tehty tutkimus Pham Duc Cuongin ym. (2021) toimesta korostaa positiivista suhdetta yrityksen kestävyys toimien ja sen taloudellisen suorituskyvyn välillä.

Säätelyviidakossa selviäminen

Kun säädökset, kuten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) tiukentuvat, yritysten on sopeuduttava uuteen toimintamalliin vastatakseen sidosryhmiensä muuttuvia odotuksia. Monien pienten ja keskisuurten yritysten asiakkaat kuuluvat CSRD:n piiriin, mikä edellyttää tarkkoja ja luotettavia tietoja ilmasto-, luonto- ja ihmisoikeuskysymyksistä toimittajilta.

OP:n Suuryritystutkimus 2024:n mukaan jopa 56 % suurista suomalaisyrityksistä on jo vaihtanut toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi. Nämä havainnot vahvistavat CSRD-vaatimusten noudattamisen tärkeyttä liiketoimintariskien välttämisessä ja maineen suojaamisessa.

Strateginen välttämättömyys

Hallituksille ja johtoryhmille vastuullisuuden integroiminen yrityksen strategiaan on välttämätöntä. Kun vastuullisuudesta tehdään osa strategiaa, yritykset voivat saavuttaa todellisia, tarpeellisia ja merkittäviä muutoksia. Vastuullisuuden laiminlyönti tai satunnaiset nostot eivät enää riitä EU:n nykypäivän liiketoimintaympäristössä. Pitkän aikavälin menestyksen ja positiivisen muutoksen saavuttamiseksi yritysten on otettava kestävyys välttämättömäksi osaksi strategiaansa. Hallitus ja johtoryhmä voi arvioida perusteellisemmin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin liiketoimintariskejä ottamalla kaksinkertaisen olennaisuuden arvioinnin osaksi liiketoimintariskien ja -mahdollisuuksien tarkastelua.

Todisteet ovat kiistattomat: yritykset, jotka asettavat kestävyyden etusijalle, ovat kannattavampia, joustavampia ja paremmin valmistautuneita pitkän aikavälin kasvuun ja menestykseen. Sijoittamalla kestävyysaloitteisiin ja omaksumalla vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä, luodaan liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia, minimoida riskejä sekä tuotetaan arvoa kaikille sidosryhmille.

Nyt on aika ryhtyä tositoimiin ja kehittää kestävyysstrategia, me Greenstepissä olemme omistautuneet opastamaan sinua tällä matkalla. Ota meihin yhteyttä niin kerromme miten voimme tukea sinun kestävyystavoitteitasi.