Vastuullisuus yrityksen arvonmäärityksessä

Vastuullisuus arvonmaarityksessa
Petri rajala

Petri Rajala

Senior Manager, CFO services

Miten vastuullisuusmittarit vaikuttavat yrityksen arvoon nyt ja tulevaisuudessa?

Vastuullisuuden, eli ESG-asioiden, puheenaiheet ovat olleet pinnalla jo tovin. Vaikka ympäristöasiat saavat eniten huomiota, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa ovat myös tärkeitä. Kiinnostus näkyy myös konkreettisesti rahassa – pääomasijoittajien ESG-rahastoihin keräämä pääoma yli kolminkertaistui vuosien 2020-2022 välillä. Preqinin sijoittajatutkimuksen mukaan lähes kolmasosa on jättänyt kaupat väliin ESG-huolien vuoksi, ja yli 40 prosenttia aikoo tehdä niin tulevaisuudessa.

On siis selvää, että ESG vaikuttaa jo nyt yrityksen arvoon. Myös yli neljäosa yksityissijoittajista haluaa varmistaa, että heidän sijoituksensa kohdistuvat vastuullisiin kohteisiin (Nordea 2023). Mutta vielä on tekemistä, sillä yli 40 prosenttia pitää vastuullisuutta tärkeänä, mutta ei ratkaisevana.

Vaikka vastuullisuus on isossa roolissa liiketoiminnan jatkuvuudessa, on sen vaikutus arvonmääritykseen vasta alkutekijöissään. Yksinkertaistettuna vastuullisuuden hintalappua on liki mahdotonta asettaa. Tätä kuitenkin edesauttavat edesauttavat globaalit ja EU-lainsäädännön alaiset standardit (mm. CSRD:hen liittyvät velvoitteet), joita yritysten tulee noudattaa porrastetusti vuodesta 2024 alkaen. Kun vastuullisuuslukujen raportoinnista tulee kiinteä osa toimintakertomusta, arvonmäärityskään ei ole immuuni niiden vaikutukselle. Päinvastoin, kuka haluaisi pitkällä aikajänteellä sijoittaa rahojaan toimintaan, mikä ei ole kestävää?

Mitä käytännön tasolla pitäisi huomioida?

Perinteinen arvonmääritys (markkinaperusteinen menetelmä sekä diskontattujen kassavirtojen menetelmä) saa rinnalleen ESG-muuttujia. Nämä muuttujat vähintäänkin vaikuttavat sijoituskohteiden haluttavuuteen, mikä nostaa/laskee sijoituskohteiden arvostuskertoimia kysynnän ja tarjonnan perusteella. On myös mahdollista, että standardisoituja ESG-mittareita voidaan tulevaisuudessa vertailla verrokkiyritysten menetelmällä toisiinsa ja näin käyttää arvonmäärityksessä apuna.

Mitä arvonmäärityksen parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden olisi hyvä siis jo ottaa huomioon?

  1. Älä tee kaikkea välttämättä yksin – osaava kumppani saattaa säästää aikaa ja vaivaa
  2. Määritä liiketoimintasi ydinajurit sekä niihin liittyvät tärkeimmät ESG-muuttujat
  3. Tarkastele ja analysoi riskit ja mahdollisuudet – olemassa olevat ja muutaman vuoden päässä mahdollisesti odottavat
  4. Skenaarioanalyysi
    1. Tee vertailu omien ESG-muuttujien kohdalla johonkin tunnettuun ESG-pisteytysjärjestelmään
    2. Tee arvio ESG-muuttujien todennäköisyyksistä ja laajuudesta liiketoimintaasi
  5. Pohdi miten arviosi voi vaikuttaa arvonmääritykseen – nyt tai tulevaisuudessa


Vaikka arviot ovat vielä suuntaa antavia, ne auttavat ymmärtämään liiketoimintaa ja sen tulevaisuuden suuntaa. Vastuullisuustiimimme käärii hihat kanssasi ja auttaa liiketoiminnan analysoinnissa sekä lukujen muodostamisessa. ESG-asioiden konkretisointi arvonmäärityksessä vaatii monien sidosryhmien yhteistyötä. Uskommekin, että vuoden 2024 aikana erilaiset käytännöt tulevat tarkentumaan.