Code of Conductista alkusysäys vastuullisuustyöhön

Biitsilla muokattu GS vaalea

Vastuullisuustyöhön kannattaa lähteä rakentamalla vahva perusta: kirkastamalla arvot ja liiketoiminnan pääperiaatteet yhdessä työntekijöiden kanssa.


Keväällä 2019 aloitimme tavoitteellisen vastuullisuustyömme määrittelemällä yhdessä Greenstepin toiminnan pääperiaatteet. Periaatteet perustuvat arvoihimme – haluun ilahduttaa asiakasta, tahtoon uusiutua ja kehittää osaamista, intoon saada aikaan ja onnistua yhdessä, rehellisyyteen ja toisten arvostamiseen. Code of Conductin, eli vastuullisuustyömme strategisen perustan, olemme rakentaneet yhdessä työntekijöidemme kanssa eri työtehtävistä, kaupungeista, ikäryhmistä ja liiketoiminnoista. Keskustelujen kautta muotoutunut Code of Conduct tulee jo tekovaiheessaan henkilöstölle tutuksi ja se tuntuu omalta. Code of Conduct -keskustelut ovat myös erinomainen tapa kerätä kehitysehdotuksia ja ideoita jatkuvaan vastuullisuustyön kehittämiseen.

Code of Conduct kuvaa toimintamme kahdeksan pääperiaatetta:

  • Ympäristövaikutusten näkyväksi tekeminen ja huomiointi päätöksenteossa
  • Asiakas- ja henkilötietojen luottamuksellisuus
  • Yhdenvertaisuus
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Kannattava ja periaatteiden mukainen liiketoiminta
  • Lahjomattomuus sekä eturistiriitojen tunnistaminen ja -hallinta
  • Vaikuttava yrityskansalaisuus
  • Avoin ja rehellinen viestintä

Veimme Code of Conductin käytäntöön yhteisellä maa- ja meriteiste tekemällämme koulutusmatkalla Tallinnaan syksyllä 2019. Jokainen greenstepiläinen luki Code of Conductin ennen matkaa. Tiimeittäin käydyssä kaupunkisuunnistuksessa pohdittiin Code of Conductiin ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Code of Conduct on myös tärkeä osa jokaisen uuden greenstepiläisen perehdytystä.

Vuonna 2021 rakennamme työntekijöille suunnatun vastuullisuus-koulutuspolun Greenstep Academyyn, jonka avulla vastuullisuustyö tulee jokaiselle työntekijälle entistä paremmin tutuksi.