Vauhdita kasvua ulkoistetun HR-kumppanin avulla

Essi Ja Sirpa Banneriin

Kasvuyrityksen johtaminen koostuu monesta palasesta. Kaiken keskiössä on tietysti oma henkilöstö ja heidän tuottama asiakaskokemus, millä yritys luo itselleen vahvaa markkina-asemaa. On siis keskeistä varmistaa, että organisaatioon rakennetaan vakaa pohja kasvulle – ja että yrityksen on itse helppoa keskittyä olennaiseen.

”Onko tämän tekeminen meidän aikamme arvoista?”

Vakaan kasvupohjan rakentamisessa on olennaista pohtia, mitä toimintoja yrityksen kannattaa tehdä itse ja mihin hankitaan apua ulkopuolelta. Tärkein kysymys tietyn osa-alueen ulkoistusta pohdittaessa on, kykenettekö itse tekemään kyseisen asian paremmin kuin kukaan muu. Jos päätökseen liittyy hiemankin epävarmuutta, voi olla kannattavampaa etsiä sopiva kumppani tekemään asia yhteistyössä kanssanne.

Yrityksen kasvaessa ihmisten johtamisen merkitys korostuu yhä vahvemmin, sillä työntekijäkokemus ja henkilöstön sitoutuminen yritykseen heijastuvat suoraan myös asiakastyytyväisyyteen ja tulokseen. Tarvittavan HR-osaamisen kehittäminen sisäisesti voi kuitenkin kasvuyrityksen resursseilla olla haastavaa. Jotta henkilöstöjohtaminen olisi myös pienissä kasvuorganisaatioissa laadukasta ja tukisi tehokkaasti henkilöstön hyvinvointia, HR:n ulkoistaminen on monille strateginen ja kustannustehokas ratkaisu.

Ulkoistamalla HR-toimintoja kohdistat resurssinne kasvuun

Kasvuyrityksissä on tärkeää kiinnittää huomiota esimerkiksi yhtenäisten käytäntöjen luomiseen: Selkeät pelisäännöt luovat yrityskulttuurin perustan ja auttavat tuomaan selkeyttä toimintatapoihin. Lainsäädännöstä, työehtosopimuksista ja yrityksen omista toimintatavoista muodostuvat käytännöt, kuten matkustusohje, työsuojeluasiat tai työsuhde-edut, on myös syytä dokumentoida esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytystä varten, mikä puolestaan luo luotettavan pohjan työntekijöiden sitouttamiseen. Ja toki vanhojenkin tekijöiden tarvitsee silloin tällöin tarkistaa toimintaohjeita.

Kasvuvauhdissa yhtenäisten käytäntöjen luominen ja dokumentointi jäävät kuitenkin helposti taka-alalle, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti myös kilpailuetua tuovaan työntekijäkokemukseen ja sitä kautta asiakkaisiin. HR-kumppanin asiantuntija pystyy katsomaan yritystänne objektiivisesti ja auttaa luomaan käytäntöjä, johtamistapoja ja viestintää, jotka tukevat yrityskulttuurin rakentamista ja kehittämistä. Kasvuyrityksen oma osaaminen voidaan näin keskittää liiketoiminnan kasvuun.

Työsuhde-edut helposti ja fiksusti

Henkilöstökokemukseen ja kulttuurin rakentamiseen liittyvät vahvasti myös palkitsemiseen liittyvät käytännöt, kuten työsuhde-edut ja niiden hallinnointi. Hyvin hoidettu etukokonaisuus tukee olennaisesti henkilöstön hyvinvointia ja positiivista työntekijäkokemusta. Etujen hallinnointi voi kuitenkin tuntua aikaa vievältä rutiinitehtävältä ja onkin hyvä esimerkki operatiivisesta tekemisestä, johon ei välttämättä kannata sitouttaa kasvuyrityksen omia resursseja ja johon ulkoistettu HR-kumppani voi tuoda merkittävää tehokkuutta.

Ulkoistamalla esimerkiksi työsuhde-etujen hallinnointi, yrityksellä on myös mahdollisuus automatisoida monia perinteisesti paljon työllistäviä asioita, kuten liikuntaetujen jakaminen työntekijöille tai ravintoedun käyttäjien ylläpitäminen. Riippuen yrityksen käyttämästä palkanlaskentajärjestelmästä, käytetyt henkilöstöedut voidaan tuoda automaattisesti jopa palkkatietoihin. Tämä on mahdollista esimerkiksi Eazybreakin avulla, joka on hiljattain lanseerannut liittymän Netvisor-järjestelmään. Käytännössä edut siirtyvät tällöin suoraan edunsaajien palkkatietoihin ilman palkanlaskijan manuaalista työtä.

Sekä Greenstepin että Eazybreakin tavoitteena on tukea kasvua ja helpottaa asiakkaiden työtä: Digitalisaatiota hyödyntämällä selkeytämme toimintoja ja prosesseja, ja autamme näin kohdistamaan yrityksen omat resurssit liiketoiminnan kasvuun.