Verkkokauppa-analytiikka kuntoon - data-analystin vinkit, joilla onnistut

Verkkokauppa analytiikka kuntoon
Filip lindholm

Filip Lindholm

Product Manager

Verkkokaupat keräävät laajasti arvokasta dataa, joka tarjoaa erinomaisen työvälineen myynnin kasvattamiseen. Mitkä ovat tärkeimmät mittarit, joita seurata verkkokaupassa? Nappaa data-analystimme vinkit siihen, kuinka kehittää ja tehostaa verkkokauppa-analytiikkaa.


Verkkokauppojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti ja yhä useampi ostos tehdään verkkokaupasta. Verkkokaupat keräävät runsaasti arvokasta dataa esimerkiksi verkkokaupan kävijöistä, ostokäyttäytymisestä ja erilaisten markkiointikampanjoiden tehokkuudesta. Tätä tietoa kannattaa ehdottomasti hyödyntää verkkokaupan tehostamisessa.

Verkkokaupan tehostaminen dataan pohjautuen vaatii kuitenkin näiden suurten datamassojen jalostamisen selkeään ja helposti ymmärrettävään muotoon. Monet verkkokauppa-alustat itsessään tarjoavat tänä päivänä käyttäjilleen usein ainakin jonkinlaisia analytiikkatyökaluja.

Mikäli kaipaat syvällisempää tai yksilöllisempää verkkokauppa-analytiikkaa, kuin mitä verkkokauppa-alustat itsessään tarjoaa, kannattaa harkita verkkokaupan yhdistämistä ulkoiseen analytiikkatyökaluun. Laadukkaaseen verkkokauppa-analytiikkaan tehdyt investoinnit kun tuppaavat maksamaan itsensä moninkertaisesti takaisin.

Verkkokauppa-analytiikkaan löytyy myös täysin ilmaisia työkaluja, kuten esimerkiksi Google Analytics.

Verkkokauppa-analytiikan keskeisimmät tunnusluvut

Mitä verkkokaupassa kannattaa sitten seurata? Kokenut data-analystimme Filip Lindholm kokosi listan verkkokauppa-analytiikan tärkeimmistä tunnusluvuista, joita seuraamalla voit tehokkaasti lisätä verkkokauppasi myyntiä.

Eri verkkokauppa-alustojen ja analytiikkatyökalujen raportointimahdollisuudet eroavat toisistaan. Niinpä ne mahdollistavat myös hieman eri tunnuslukujen raportoinnin. Verkkokaupassa olisi keskeistä seurata seuraavia tunnuslukuja:

Verkkokaupan kävijämäärä: Kertoo, kuinka monta kävijää verkkokaupassasi vierailee viikoittain ja auttaa hahmottamaan, tuovatko esimerkiksi erilaiset markkinointikampanjat lisää kävijöitä verkkokauppaasi.

Kävijöiden demografiset tekijät: Kertoo mm. ketkä ovat kannattavimpia asiakkaitasi ja auttaa hahmottamaan millaista markkinointia yrityksesi kannattaisi heille tehdä. Demografiset tekijät auttavat esimerkiksi hahmottamaan verkkokaupassasi vierailevien ikäjakaumaa, sukupuolta ja mistä maista kävijät tekevät tilauksia.

Kanavat: Kertoo, mistä kanavista verkkokauppasi vierailijat löytävät sivuille. Hahmottamalla, mistä kanavista asiakkaat tulevat verkkokauppaasi, pystyt paremmin keskittämään markkinointiasi kannattavimpiin kanaviin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Konversiot: Kertovat, kuinka moni verkkokaupassasi vieraillut päätyy ostamaan jotain.

Keskimääräisen tilauksen arvo ja trendi: Kertoo siitä, kuinka isolla summalla asiakkaat keskimäärin ostavat yhdellä kerralla verkkokaupastasi. Keskimääräisen tilauksen arvon seuranta auttaa hahmottamaan esimerkiksi, kuinka kausivaihtelut vaikuttavat verkkokauppaasi.

Osa verkkokaupoista tarjoaa esimerkiksi tavaroille ilmaisen kotiinkuljetuksen, mikäli ostoksen hinta ylittää tietyn summan. Verkkokauppias pystyy verkkokauppa-analytiikan ansiosta paremmin arvioimaan, vaikuttaako ilmainen kotiinkuljetus tässä tapauksessa esimerkiksi nostavasti keskimääräisten tilausten arvoon.

Asiakkaan elinkaariarvo: Kertoo, kuinka paljon resursseja asiakkaaseen kannattaa sijoittaa suhteen ylläpitämiseksi. Elinkaariarvon avulla voit seurata, kuinka paljon ja kuinka usein asiakkaasi ostavat vuoden aikana. Voit myös arvioida, kuinka kauan asiakassuhde jatkuu. Tämän avulla voit määrittää, kuinka paljon asiakkaaseen kannattaa sijoittaa aikaa ja resursseja.

Korkean elinkaariarvon omaavat asiakkaat tekevät useita ja / tai suuria tilauksia, ja vastaavasti alhaisen arvon omaavat asiakkaat ovat kertaluonteisia tai tekevät pienempiä tilauksia.

Yksittäisten tuotteiden myynti: Auttaa hahmottamaan, mitkä ovat verkkokauppasi kannattavimpia ja epäkannattavimpia tuotteita. Tunnistamalla parhaiten menestyvät tuotteesi, osaat myös paremmin suunnata markkinointiresurssisi näihin tuotteisiin. Pystyt myös seuraamaan sitä, kuinka eri markkinointikampanjat vaikuttavat eri tuotteiden kysyntään verkkokaupassasi.

Kuinka eri tuotteiden myynti linkittyy toisiinsa: Moderni ja kehittynyt analytiikka mahdollistaa myös eri tuotteiden myynnin välisten linkitysten seuraamisen tehokkaasti. Tämän avulla saat tietoa esimerkiksi siitä, jos useat asiakkaat ostavat samalla kertaa kauluspaidan ja kengät.

Markkinointikampanjoiden kannattavuus: Monille verkkokaupoille on tyypillistä, että asiakkaille tarjotaan erilaisia alennuskoodeja verkkokauppaostoihin. Modernin verkkokauppa-analytiikan avulla pystyt seuraamaan, miten esimerkiksi nämä eri alennuskoodit lisäävät verkkokauppasi myyntiä ja kuinka paljon rahaa menetetään tarjoamalla koodeja.

Verkkokaupan palautukset ja maksetut hyvitykset: Verkkokaupan palautusten ja maksettujen hyvitysten seuraaminen on usein monimutkaisempi prosessi, joka saattaa aiheuttaa verkkokauppiaille päänvaivaa. Osa kehittyneimmistä analytiikkatyökaluista tarjoaa myös mahdollisuuden seurata näitä vaivattomasti.

Verkkokaupalle asetetut tavoitteet vs. toteutumat: Verkkokauppojen osalta on myös olennaista tietää, kuinka verkkokauppa menestyy todellisuudessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin nähden. Verkkokauppa-alustojen omat analytiikka-ominaisuudet eivät usein kuitenkaan mahdollista ulkoisten ennusteiden yhdistämistä verkkokaupan dataan ja analytiikkaan.

Yksilöllistä verkkokauppa-analytiikkaa BI Bookilla

BI Book on analytiikkatyökalu, joka tuottaa modernit BI-raportit verkkokauppa-datastasi automatisoidusti. BI Book -analytiikkatyökalu tarjoaa kokonaisvaltaista ja selkeää verkkokauppa-analytiikkaa ja on mahdollista integroida vaivattomasti lähes kaikkiin verkkokauppa-alustoihin.

Esimerkki BI Bookin verkkokauppa-analytiikan koostenäkymästä:Integraatiossa BI Book hakee datan suoraan verkkokaupastanne ja muuttaa sen automaattisesti visuaalisiksi raporteiksi, joista löydät tarvittavat tiedot helposti ja nopeasti. BI Bookin verkkokauppa-analytiikkaan on mahdollista yhdistää verkkokauppa-datan lisäksi myös verkkokaupalle asetetut tavoitteet ja ennusteet.

BI Book mahdollistaa kaikkien artikkelissa mainittujen tunnuslukujen kokonaisvaltaisen seurannan ja lisää mittareita voidaan lisätä joustavasti tarpeidenne mukaan.Jos haluat kuulla palveluistamme lisää, autamme mielellämme. Ole yhteydessä ja jutellaan lisää.