Voimaantumisen lähteillä

P1010558
Paivi lohi aalto

Päivi Lohi-Aalto

Senior L&D Specialist

Voimaantumista pidetään tutkimusten mukaan ihmisen sisäisenä voiman tunteena.

Voimaantuneina pyrimme parhaimpaamme ja pystymme ottamaan vastuuta työyhteisön toisten jäsenten hyvinvoinnista. Voimaantunut henkilö kykenee tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan, on luova työssään ja sitoutunut työpaikkaansa.

Mikä sitten voimaannuttaa työelämässä?

⭐ Kiinnostavat tehtävät ja kyvyt hoitaa niitä,

⭐ hallittu työmäärä,

⭐ mahdollisuus kehittyä työssään,

⭐ kannustava palaute sekä

⭐ henkisesti ja fyysisesti turvallinen työympäristö.

Sekin voimaannuttaa, että pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä ja on tunne, että oma osaaminen ja työpanos riittävät. Kollegoiden vertaistuki ja esihenkilön tuki työssä antavat voimaa ja jaksamista.

Miten voimaannun?

Voimaantuminen tapahtuu sisäisesti, mutta sen voi sysätä liikkeelle olemalla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Työyhteisöt ovat parhaimmillaan voimaantumisen lähteitä silloin, kun työyhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus on luottamuksellista, avointa, toista kunnioittavaa, innostavaa ja uutta luovaa.

Hyvä työyhteisön vuorovaikutus auttaa pitämään työkykyä yllä ja saa meidät loistamaan omassa työssämme. Loiste näkyy asiakkaille ja saa liiketoiminnan kukoistamaan.

Greenstep Academyn asiantuntijat tukevat hyvän työyhteisökulttuurin ja vuorovaikutuksen luomisessa. Keinoja on monia.

Ota meihin yhteyttä tai tutustu Greenstep Academyn palveluihin!