Vihelletäänkö teillä?

Anne Kulla

Partner

Yksi rakentaa Whistleblowing-vihellyskanavan osana yritysvastuun kehittämistä, toinen velvoitteiden saattelemana. Velvoite kolkuttelee jo ovella ja tulee koskettamaan laajalti yrityskenttää. Miten vaatimukseen voisi vastata ja vieläpä ilmoittajaa suojaavalla tavalla?

EU:ssa annettiin Whistleblower-direktiivi vuonna 2019 ja osa EU-maista on jo säätänyt aiheesta kansallisen lain. Suomessa lakihanke on venynyt, mutta ehdotus ilmoittajansuojelulaista on odotettavissa syksylle 2022. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Kyse on siten ilmoittajan suojeluun liittyvästä sääntelystä, joka velvoittaa samalla yhteisöjä rakentamaan yhtiökohtaisen kanavan ilmoituksia varten.

50 työntekijää on direktiivin viittaama rajapyykki vihellyskanavan käyttöönotolle. Aikataulu määrittyy lakiehdotuksen myötä, mutta on odotettavissa, että velvoite tulee voimaan erityisesti isommille yhteisöille heti lain säätämisestä mutta pienemmillekin pienellä viiveellä. Samalla vaivalla kanavan rakentaa myös yhtiön johtamisen tarpeita varten.

Millainen vihellyskanavan pitäisi olla? Säännösten valossa tärkeintä on anonymiteetti, joka ilmoittajalle on taattava. Sen tulee toteutua silloinkin, jos ilmoitus johtaa vuoropuheluun ilmoittajan kanssa. Säännösten rinnalla on ajankohtaista miettiä vihellyskanavaa myös osana yhteisön hallinnointia ja toimintakulttuuria, sillä ilmoituskanava tukee yhteisön vastuullisuustavoitteiden edistämistä. Ilmoituskanavan tulee linkittyä yhtiön johtamismalliin ja ohjeistuksiin. Ilman riittäviä sisäisiä toimintaohjeita ilmoituskanavan hyöty jää niukaksi ja arvioinnit ilman kunnon perustaa.

Vihellyskanavan käyttöönottoon on tarjolla valmiita ohjelmistoratkaisuja, mutta keskisuuren yhtiön haasteeksi saattaa muodostua anonymiteetti ja sopivan vastuuhenkilön löytyminen. Greenstepin Whistler-palvelupaketti on keino ratkaista tarve, sillä sen kautta hoituu niin ilmoituksen jättäminen kuin sen neutraali ja turvattu käsittely ulkopuolisten juridiikan, talouden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijoiden toimesta.

Mietitään yhdessä, miten rutiini ratkaistaisiin kepein mielin toimintaanne tukien.

- Anne Kulla, Partner