Yhdenvertaisuus on tärkeä osa kaikkia työelämäkäytäntöjä

Greenstep 2021 19 web copy crop 1
Kati tuovinen

Kati Tuovinen

Head of HR Business

Kysyimme kesällä 2021 miten yhdenvertaisuus toteutuu suomalaisessa työelämässä ja sen eri osa-alueissa. Pureudumme kyselyssä esille tulleisiin ilmiöihin tämän kirjoituksen myötä käynnistyvässä artikkelisarjassa.

Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset rohkaisevat yrityksiä kiinnittämään erityistä huomiota yhdenvertaisuuteen, sillä vastaajien mukaan yhdenvertaisuus toteutuu harvoin työelämän eri osa-alueissa.

Me Greenstepissä koemme, että yhdenvertaisuus työelämässä on todella tärkeää ja haluamme osaltamme edistää sitä. Haluamme varmistaa, että yhdenvertaisuus ei jää erilliseksi kokonaisuudeksi vaan siitä tulee kiinteä osa yritysten ja ihmisten arkea.

Code of Conduct on tärkeä työkalu yhdenvertaisuuden kehittämisessä, mutta se voi kääntyä itseään vastaan, jos kirjoitetut eettiset pelisäännöt ja toimintaohjeet eivät näy osana arkea. Code of Conductin jalkauttamiseen osallistuvat kaikki työntekijät ja yrityskulttuuri, mutta korostettu vastuu on ehdottomasti yrityksen johdolla ja esihenkilöillä, jotka osoittavat omalla käytöksellään ja esimerkillään yrityksen tapoja toimia.

Kun mukaan lisätään ripaus konkretiaa, löytyvät vastaukset yrityksen henkilöstökäytännöistä, HR-käsikirjoista, henkilöstöoppaista ja yhteisistä pelisäännöistä. Nämä sanoittavat yrityksen tapaa toimia. Ohjeistukset ja säännöt heijastuvat yrityksen tekemiseen kaikkien sidosryhmien kanssa: henkilöstöjohdossa, asiakkuuksien hoidossa, kumppanien valinnassa ja yhteiskunnallisissa toimissa. Mutta miten yhdenvertaisuus tulisi huomioida näissä käytännöissä?

Mitä yhdenvertaisuus työelämässä on?

Vastauksia tutkiessa huomasimme, että ihmiset kokivat yhdenvertaisuuden käsittävän eri asioita. Monissa vastauksissa tuotiin esille, että yhdenvertaisuuskeskustelua käydään usein myös liian suppeasti.

“Yhdenvertaisuus nähdään suppeasti, usein vain sukupuolten tasa-arvoasiana. Tähän vaikuttaa lainsäädäntö ja vanhat käytännöt sekä pinttyneet asenteet. Toki, välillä mennään taas yhdenvertaisuuden "taakse" kun kyse onkin suoriutumisen eroista, ei yhdenvertaisuudesta. On paljon tehtävää, jotta työelämä olisi yhdenvertainen. Tässä on alakohtaisiakin eroja. Onneksi ollaan matkalla oikeaan suuntaan!”

- Nosto yhdenvertaisuuskyselyn vastauksista

Yhdenvertaisuus on paljon enemmän kuin vain sukupuolten tasa-arvoasia. Kyse on siitä, miten kohtelemme toisiamme reilusti rekrytoinneissa, palkitsemisessa, esihenkilötyössä, johtamisessa ja tiimien kesken. Annammeko stereotypioiden tai kenties vanhojen ja opittujen asenteiden vaikuttaa, vai osaammeko katsoa asioita laajemmin? Kyselyn tuloksien valossa meillä on vielä matkaa tehtävänä. Liian usein sukupuoli, vamma, terveydentila, ikä tai etninen tausta nähtiin olevan syy epäreiluun kohteluun.

Pääset tutustumaan vastauksiin halutessasi tarkemmin tästä.Yhdenvertaisuuden kehittäminen

Lainsäädännöllä on pyritty kehittämään yhdenvertaisuuden mahdollisuuksia vuosi vuodelta. Ajankohtaisia muutoksia lainsäädäntöön vievät eteenpäin etenkin vastuullisuusasiat, kuten whistleblowing -kanavan pakolliseksi tuleminen vuonna 2021 (alle 250hlö yrityksillä vuonna 2023), kansallisen yritysvastuulain edistämisen kirjaaminen Suomen hallitusohjelmaan sekä EU-tasolla yritysvastuulain eteneminen.

On hyvä kuitenkin muistaa, että laki asettaa meille minimivaatimukset. Edelläkävijät toimivat paremmin ja tekevät enemmän kuin laki vaatii. Asia muuttuu heti monimuotoisempaan ja kenties haastavampaan suuntaan, kun toimitaan kansainvälisessä työympäristössä sekä liiketoimintana globaalisti.

Missä teidän organisaatiossa mennään vastuullisuusasioiden ja etenkin yhdenvertaisten työelämäkäytäntöjen osalta? Sparrailuapuja löytyy niin vastuullisuustiimistämme kuin HR-tiimistämme. Varaa veloitukseton tapaaminen HR-asiantuntijamme kanssa tästä!