Data-driven Culture -ohjelma

Menestys edellyttää entistä parempaa datan ymmärrystä ja hyödyntämistä organisaation joka tasolla. Nostetaan yhdessä datakyvykkyyttänne!

Organisaatioiden arjessa, osana jokaisen meidän työtä syntyy dataa. Miten datan saa hyötykäyttöön, liiketoimintaa tukevaksi tekemiseksi? Data-driven Culture -ohjelma on organisaationne kehitysmatka, joka käynnistää tiedolla johtamisen käytäntönne!

Data-driven Culture -ohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää arkeaan ja kilpailukykyään ottamalla datan todelliseen hyötykäyttöön.

Mistä Data-driven Culture -ohjelmassa on kyse?

Tämä konsultointia ja valmennusta yhdistävä ohjelma käynnistää organisaationne tiedolla johtamisen käytännön. Ohjelman tarkoitus on määritellä tiedolla johtamisen malli ja rakenne teidänkin organisaatioonne.

Ohjelman hyödyt

 • Viet digistrategian seuraavalle käytännön tasolle​
 • Luot edellytykset digiälykkäälle toimintatavalle organisaatiossasi ​
 • Laadit analyysin datamaturiteetin nykytilasta organisaatiossasi​
 • Asetat konkreettiset tavoitteet datan hyödyntämisen kehittymiselle ​
 • Luot valmiuksia kulttuurin muutokselle organisaatiossasi kohti digiälykkäitä toimintatapoja

Ohjelman tavoitteet

 • Tukea yrityksen digistrategian käyttöönottoa ja auttaa henkilöstöä hyödyntämään digistrategiaa omassa työssään, päätöksenteossa ja kehittämisessä. ​
 • Lisätä ohjelmaan osallistuvien ymmärrystä datalla johtamisesta ja datalla johtamisen kypsyysmalleista sekä organisaatiokulttuurin kehittämisestä ja tulevaisuustaidoista. ​
 • Antaa osallistujalle välineitä arvioida oman yrityksen datamaturiteettia ja valmiuksia kehittää yrityksen toimintatapoja ja kulttuuria datamaturiteetin tasolta toiselle. ​
 • Luoda edellytyksiä kulttuurin muutokselle kohti digiälykästä organisaatiota. ​
 • Tarjota yritykselle mahdollisuus muodostaa vertaisryhmä, jossa yhdessä oppien ja kehittäen voidaan viedä käytäntöön datalähtöistä toimintakulttuuria ja kehittää tulevaisuuden taitoja. ​
 • Valmennusohjelmassa toteutetaan kehitystehtävä, jonka avulla analysoidaan oman organisaation datamaturiteetin kypsyysvaihetta ja kehitetään datan merkitystä työkulttuurin osana.
Datalla johtamisen kulttuuri on edellytys menestymiselle tulevaisuudessa​
Kyky menestyä edellyttää tulevaisuustaitojen ja digistrategian käytäntöön viemistä – organisaatiokulttuurin tulee tukea tätä muutosta.

Jos ohjelma kiinnostaa, ota meihin yhteyttä tästä.

Ohjelman toteutus

Konsultoinnista ja koulutuksesta koostuva kokonaisuus toteutetaan organisaatiokohtaisesti räätälöitynä. Siihen sisältyy:

 • Valitut valmennusmoduulit ​
 • Ennakkotehtävät ​
 • Kaikki materiaalit ​
 • SDI-analyysi (itsetuntemus- ja vahvuusanalyysi)
 • Yhteinen työskentelyalusta ​
 • Kehittämistehtävän mentorointi ohjelman ajalla

Ohjelman eteneminen

 • Tiedonhallinnan nykytilanteen kartoittaminen
 • Datalla johtamisen tavoitetilan määrittäminen
 • Datan louhinta ja vastuutahojen määrittäminen
 • Data-driven Culture -ohjelman toteuttaminen
 • Henkilöstön kouluttaminen ja sitouttaminen valmennuksen keinoin

Kohderyhmä

Ohjelma sopii kaiken kokoisille yrityksille, jotka haluavat viedä digistrategiansa käytäntöön. Toteutus on yrityskohtainen ja tavoitteet räätälöidään tarpeidennne mukaan. ​

Osallistujiksi valmennusohjelmaan voitte valita esimerkiksi asiantuntijoita, esihenkilöitä tai jonkin muun ryhmän​ strategiaanne. Tärkeintä on, että osallistujilla on muutosvoimaa organisaation sisällä.​

Pohditko, sopiiko tämä ohjelma juuri teille?

Ota yhteyttä ja kartoitetaan tilanne!