Yrityskaupassa ostajalle on tärkeää tunnistaa henkilöstön vahvuudet ja heikkoudet, kun taas myyjä haluaa työntekijöilleen mahdollisimman hyvän uuden ammatillisen kodin. Due Diligence -raportin yhteydessä luotu HR DD mahdollistaa kaupan onnistumisen myös henkilöstönäkökulmasta sekä helpottaa henkilöstön integroitumista uuteen ympäristöön.

Oli yrityskaupan kohteena osakkeet tai liiketoiminta, on sillä vaikutusta molempien osapuolten henkilöstöön. Usein henkilöstö on juuri se avaintekijä, joka on saanut kaupan kohteen kukoistamaan ja tekemään siitä mielenkiintoisen. Yrityskaupan jälkeen ollaan usein tilanteessa, jossa vastahankittu liiketoiminta pitää saada rullaamaan nopeasti, jolloin suunnittelematon henkilöstön integraatioprosessi voi tuoda vaikeuksia matkan varrelle. Henkilöstö ja sen integroiminen tuleekin ottaa huomioon kaikissa yrityskaupan vaiheissa, jotta siinä onnistumisessa tulee mahdollisimman mutkatonta.

Toteuttamamme HR Due Diligence-selvityksen avulla autamme asiakasta tunnistamaan riskit ja mahdolliset sudenkuopat kuten myös vahvuudet ja positiiviset mahdollisuudet liittyen yritysjärjestelyihin. HR DD laaditaan useimmiten taloudellisiin tietoihin pureutuvan Due Diligence –raportin yhteydessä. Selvityksissä saatuja tietoja käytetään yrityskauppa- ja sijoitusneuvotteluissa, sopimuksia laatiessa sekä hinnan määrittelyssä. HR DD tuleekin nähdä osana Due Diligence -kokonaisuutta yhdessä taloudellisen puolen sekä lakiasioiden kanssa.

HR DD sisältää terävän kuvauksen mm.:

  • yhtiön johtamismallista
  • kulttuurista sekä työskentelytavoista
  • henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamispääomasta
  • läpileikkauksen lakisääteisten työnantajavelvoitteiden tilasta (Suomessa)

Jos edellä mainitut tekijät sivuutetaan yritysjärjestelytilanteissa, voivat ne aiheuttaa ikäviäkin yllätyksiä matkan varrella. Valmis HR DD tarjoaa asiakkaalle lakisääteisten ja strategisten HR-asioiden kuntoarvioinnin lisäksi priorisoidun kehityslistan ja työkaluja hallitun muutoksen toteuttamiseen.

Kuten toimintatapoihimme kuuluu, emme vain tuota DD-raporttia vaan suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa hallitun muutoksen, autamme priorisoimaan kuntoon laitettavat operatiiviset ja strategiset HR-tehtävät sekä tietenkin myös toteutamme ne.