Jatkuva/Interim
HR-palvelu

HR-osaamista tarpeidesi mukaan

Asiakas saa HR-konsulttimme käyttöönsä omien tarpeidensa mukaan täyspäiväisesti tai osa-aikaisesti esimerkiksi viisi tuntia tai kaksi päivää viikossa. HR-konsulttimme voi myös hoitaa yrityksen HR-asioita määräaikaisesti (Interim) esimerkiksi perhevapaasijaisuuksien tai projektien ajan.

HR-konsulttimme auttaa asiakasta halutussa laajuudessa, asiakkaan tarpeiden mukaisesti niin operatiivisissa kuin strategisissa henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon asioissa. Aloitamme yhteistyön ja asiakasyritykseen perehtymisen yhteisellä HR-starttityöpajalla, jossa luomme kokonaiskuvan nykytilanteesta ja rakennamme yhdessä priorisoidun kehityssuunnitelman HR-tekemiselle. Tiekartan pohjalta rakennetaan tarkempi HR-vuosikello asiakkaan tarpeisiin. HR-asiantuntijamme varmistavat, että kaikki tarpeelliset ja yhdessä sovitut vuosikellon mukaiset asiat hoidetaan ammattitaidolla ja ajallaan sekä ehdottavat tarvittaessa muutoksia ja kehityskohteita.

Esimerkkejä jatkuvan ja Interim HR-palvelun sisällöstä:

Lakisääteiset ja operatiiviset HR-asiat, kuten

 • Yhteistoiminta asiakasyrityksessä
 • Työsuhdeasiat yleisesti, esimiesten tuki
 • Henkilöstökäsikirjan rakentaminen
 • Työhyvinvoinnin johtaminen, työsuojelutoiminta (ml. työterveyshuolto)
 • Työsuhteen elinkaareen hallinta, siihen liittyvät dokumentit ja tehtävät

Strateginen HR ja kulttuurin kehittäminen, kuten

 • Kulttuurin kehittäminen
 • Henkilöstötyytyväisyyden mittaamisen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Oikeat tunnusluvut, mittarit ja raportointi
 • Tavoitteiden kautta onnistumisiin – tavoite- ja kehityskeskustelut ketterästi ja fiksusti
 • Perehdytysprosessi ja osaamisen kehittäminen
 • Resurssointi- ja rekrytointiprosessit kuntoon

HR-konsulttimme toimii asiakasyrityksen johdon ja esimiesten oikeana kätenä HR-asioissa. Hän selkeyttää yhdessä tekemistä, luo yhteisiä toimintatapoja sekä auttaa ja fasilitoi henkilöstöjohtamista asiakasorganisaatiossa. HR-konsultti on myös työntekijöiden tuki erilaisissa työsuhteeseen ja työyhteisöön liittyvissä asioissa.

Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöasioiden hoitaminen vaatii aikaa ja osaamista. HR-asiantuntijamme tekevät tarvittavat toimenpiteet kustannustehokkaasti. HR-konsulttimme ovat kokeneita muutoksenjohtajia, ja siitähän tämän päivän johtamisessa on kyse. Etenkin kasvuyrityksissä, muutos on päivittäistä.

HR-palvelun hyödyt:

 • Asiakasyritys saa käyttöönsä asiantuntevan HR-ammattilaisen tarpeidensa mukaisesti kustannustehokkaasti
 • HR-konsulttimme ovat kokeneita muutoksenjohtajia ja HR-osaajia
 • Henkilöstöasioiden hoitaminen selkeästi ja fasilitoidusti mahdollistaa yrityksen kasvun
 • Joustava tuki muutokseen
 • Vapauttaa yrityksen johdon resursseja oman liiketoiminnan osa-alueisiin ja niiden kehittämiseen
 • Asiakasyritys voi olla varma, että kaikki tarvittavat lakisääteiset asiat hoituvat oikein ja ajallaan

Kysy lisää HR-palveluistamme!