Palkitseminen

Yrityskulttuuriin sopiva, selkeä ja tasapuolinen palkitsemisstrategia on yksi keskeisimmistä positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä

Palkitsemiskulttuuri heijastaa yrityksen arvoja sekä kulttuuria. Palkitseminen on paitsi euroja, mutta myös kiittämistä, puuttumista sekä onnistumisten juhlintaa. Palkitsemisen kokonaisuus onkin yksi keskeisimmistä yrityskulttuurin elementeistä. Mietimme sitten bonusmallin kehittämistä tai tavoitekeskustelumallin päivittämistä, on tärkeää, että niiden merkitys ymmärretään ja luomme niitä haluttua kulttuuria ja arvoa toteuttaen.

Yrityksen menestyminen edellyttää, että sen työntekijät ovat työstään innostuneita, motivoituneita ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneita. Oikeudenmukaisen palkitsemisstrategian luominen on avainasemassa tämän saavuttamisessa. Palkitsemista puhuttaessa ajatus kääntyy helposti suoraan rahassa mitattaviin asioihin, kuten luontaisetuihin ja bonuksiin, mutta yhtä tärkeää on puntaroida myös aineettoman palkitsemisen elementtejä. Kuinka työntekijä voi vaikuttaa oman työpäivänsä sisältöön? Millainen kouluttautuminen on mahdollista? Onko palautekulttuuri rakentavaa?

Oikein suunniteltuna esimerkiksi edellä mainitut tekijät voivat myös toimia työntekijää motivoivina tekijöinä ja tukea samalla yrityksen strategiaa. Palkitseminen ja palkkamallit kytkeytyvätkin yllättävän tiiviisti yrityskulttuuriin, mihin liittyen voit lukea ensimmäiset vinkit palkitsemisjärjestelmän rakentamista käsittelevästä artikkelistamme.

Kun palkitsemisjärjestelmä on tarkastelun tai suunnittelun alla, on läpinäkyvyyden ja tasa-arvoisuuden toteutumisen punnitseminen tärkeää. Näitä periaatteita on tukemassa myös EU:n palkka-avoimuusdirektiivi, jota tulee noudattaa viimeistään keväällä 2026. Uudistuksiin on kuitenkin hyvä varautua jo nyt. Blogistamme voit lukea tiivistelmän, kuinka palkka-avoimuusasiat hoidetaan oikein kyseisen direktiivin mukaisesti.

HR-osaajamme voivat auttaa esimerkiksi näissä asioissa:

  • Palkka-avoimuusdirektiivin soveltaminen
  • Yrityskulttuurin ja palkitsemisjärjestelmän yhteensovittaminen
  • Työn vaativuuden arviointijärjestelmän laadinta
  • Bonusmallit
  • Tulospalkkiot
  • Lakisääteiset raportit
  • Palkkoihin ja palkitsemiseen liittyvä analytiikka