0 D1 A4978 new
Interimresurssit3
Brand background blur
0 D1 A4978 new

Interim-resurssit avuksesi kun tarve sitä vaatii

Yritykset saattavat joutua tilanteisiin, jossa apukäsiä tarvitaan - usein nopeallakin aikataululla. Greenstepin kokeneet asiantuntijat ovat valmiina paikkaamaan osaamisvajetta esimerkiksi ylimenokauden tai vanhenpainvapaan ajaksi, juuri yrityksenne tarpeisiin mitoitetusti.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Varaa tapaaminen kanssamme

Interim-johtaja on kustannustehokas ja usein nopein ratkaisu yllättäen syntyneeseen johdon rekrytointitarpeeseen.

Interim-resurssi (CFO, henkilöstöjohtaja, Business Controller) tehokas ratkaisu tilanteisiin, jossa tarvitaan osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolista osaamista yrityksen tarpeisiin.

Yleensä Interim-johtaja (vuokrajohtaja) johtaa yritystä, liiketoimintaa, projektia tai keskeistä toimintoa määräajan, tyypillisesti n. 6–18 kk. Interim-johtaja toimii aina suhteessa henkilökuntaan, asiakkaisiin ja sidosryhmiin aivan kuten pysyvätkin resurssit.

Vuokrajohtaja ja vuokrajohtaminen ovat usein paras vaihtoehto yllättäen tai pidemmän aikavälin tapahtumien seurauksen syntyneeseen tilanteeseen, jossa yritys on tulevan menestymisen kannalta kriittisessä tilanteessa. Tällöin yritys tarvitsee resursseja, jotka saavat tilanteen nopeasti hallintaan ja / tai vaadittavan muutoksen tehtyä. Vuokrajohtajia käytetään usein muutosjohtamiseen tai turnaroundin suorittamiseen, jolloin tuorein silmin tilannetta katsoessa nähdään varmasti koko kuva ilman sokeita pisteitä.

Greenstepin vuokrajohtaja- ja asiantuntijaresurssit ovat erittäin kokeneita liikkeenjohdon ammattilaisia. Heillä on kokemusta monelta eri toimialalta sekä yritysten erilaisista tilanteista niin kotimarkkinalla kuin kansainvälisessä ympäristössä.

Tyypilliset tilanteet, joissa Interim-johtajaa tarvitaan

  • Henkilövaihdokset: Interim-johtaja pystyy ottamaan tehtävän vastaan nopeasti ja huolehtii ylimenokauden johtamisesta, kunnes pysyvä resurssi löytyy.
  • Organisaatiomuutokset ja kasvu, jolloin pysyvää resurssia ei ole vielä saatu tai tarve on määräaikainen
  • Merkittävän muutoksen esim. kasvun tarve: monilla Interim-johtajilla on vahvoja erityisosaamisalueita esim. kasvun aikaansaaminen, kustannusleikkausten tekeminen tai toiminnan sopeuttaminen. Myös IPO- eli pörssilistautuminen vaatii johdolta kokemusta vastaavista tilanteista ja projekteista.
  • Yrityskaupat ja -järjestelyt: Yrityskauppojen toteuttaminen, haltuunotto ja toiminnan integrointi vaativat onnistuakseen erityisesti toimitusjohtajalta (CEO) ja talousjohtajalta (CFO) sekä henkilöstöjohdolta vankkaa kokemusta vastaavien projektien toteuttamista
  • Projektit: Projektien läpivientiin silloin, kun omia resursseja ei tehtävään ole osoittaa
  • Kriisit: Kriiseissä tilanteen nopea haltuunotto, vankka ja monipuolinen yleisjohdon kokemus sekä kriisien hoitaminen korostuva
Juho Pietilänaho 2019

Interim-Talousjohtaja

Kokenut asiantuntija kykenee nopeassakin aikataulussa tuomaan aivan uuden näkemyksen talousfunktioon ja tuottamaan merkittävän lisäarvon tulevaisuutta ajatellen.

Kati Tuovinen Web

Interim-Henkilöstöjohtaja

Interim-Henkilöstöjohtaja auttaa asiakasta halutussa laajuudessa ja tarpeiden mukaisesti niin operatiivisissa kuin strategisissa henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon asioissa.

Miia Alatalo 1

Interim-Controller

Greenstepin asiantuntijoilla on erittäin laaja kokemus eri toimialoilta ja kyky tuottaa johdolle relevanttia informaatiota liiketoiminnan ohjaamiseksi ja eteenpäin viemiseksi.

Reija Ketoja

HR-asiantuntija

HR-asiantuntija toimii asiakasyrityksen johdon ja esihenkilöiden oikeana kätenä HR-asioissa selkeyttäen tekemistä, luoden yhteisiä toimintatapoja sekä auttaen fasilitoimaan henkilöstöjohtamista asiakasorganisaatiossa.

Oliver

Finance Project Manager

Tarjoamme osaavia ja kokeneita projektipäälliköitä niin suurille kuin pienille yrityksille, jotka kaipaavat tukea kehitysprojektien viemiseksi tehokkaasti läpi sovitussa aikataulussa ilman yllättäviä budjetin ylityksiä.

Ella Tanskanen interim 1

Interim vastuullisuusasiantuntija

Vastuullisuusosaaja jäämässä pois töistä? Nappaa käyttöösi osa- tai väliaikainen ammattilainen lisäresurssiksi vastuullisuusasioiden hoitamiseen.

Heli Häyrynen Mv

Interim koulutusasiantuntija

Koulutusasiantuntija tukee organisaatiotanne muutoksessa. Interim-asiantuntija voi esimerkiksi kehittää osaamisen johtamista ja L&D-toimintaa, auttaa koulutussuunnitelman teossa tai rakentaa ja toteuttaa henkilöstökoulutuksia.