Muutokset verotuksessa 2021

Uusi vuosi tuo myös muutoksia verotuskäytänteisiin. Tallenna tästä itsellesi uudet muutokset muistiin.


Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Kokopäiväraha44€
Osapäiväraha20€
Kilometrikorvaus0,44€
Käyttöedun korvaus0,10€


Luontoisedut:

Ateriakustannusten enimmäismäärä10,90€
Ravintoedun verotusarvo6,90€


Polkupyörä:

Polkupyöräetu syntyy, kun työnantaja luovuttaa omistamansa tai hallitsemansa polkupyörän työntekijän yksityiskäyttöön. Jos työnantaja antaa polkupyörän suoraan työntekijän omistukseen, kyse ei olisi polkupyöräedusta vaan palkaksi katsottavasta veronalaisesta edusta. Vuoden 2021 alusta lukien polkupyöräetu on verovapaa, jos edun arvo on enintään 1200 euroa.


Sähköauto:

Ajon aikana nollapäästöiseksi määriteltyjen työsuhdeautojen verotusarvoa on alennettu 170 eurolla kuukaudessa vuosina 2021–2025 (TVL 64 a §). Muutos koskee sekä vapaana autoetuautona että käyttöetuna annettavia työsuhdeautoja. Tuki koskee vain ajonaikana nollapäästöisiksi määriteltyjä autoja, joita tällä hetkellä ovat käytännössä täyssähköautot.


Työmatkaedun muutokset:

Työsuhdematkalipun verovapauden rajat muuttuvat vuoden 2021 alusta lukien. Työsuhdematkalippu on verovapaata 3 400 euroon asti. Tämän ylittävä edun määrä on veronalaista luontoisetua. Annettu verovapaa etu pienentää työntekijän asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennysoikeutta. Työnantajan ei tarvitse selvittää todellisia matkakustannuksia, jos edun arvo on enintään 750 euroa.


Työnantajan maksama nettiyhteys:

Tuloverolain 69 §:n 4 momentin mukaan veronalaista tuloa ei synny palkansaajan työkäyttöä varten järjestetyn tietoliikenneyhteyden yksityiskäytöstä. Tietoliikenneyhteys voi olla kiinteä tai langaton taikka matkapuhelimessa. Verovapaussäännös koskee ainoastaan työnantajan järjestämää ja hankkimaa tietoliikenneyhteyttä. Työnantaja järjestää tietoliikenneyhteyden tekemällä sopimuksen yhteyden toimittavan tahon kanssa ja maksamalla yhteydestä aiheutuvat maksut suoraan yhteyden toimittavalle taholle. Verovapaussäännös edellyttää, että tietoliikenneyhteys järjestetään palkansaajan työtehtäviä varten

Työnantaja ei voi korvata palkansaajan nimissä olevan liittymän kuluista yksityiskäytön osuutta. Tällöin yksityiskäytön osuus kustannuksista on palkkaa. Työnantaja voi kuitenkin korvata työkäytön osuuden palkansaajan liittymän käyttökustannuksista ennakonpidätystä toimittamatta (EPL 15 §). Työkäytön osuus voidaan arvioida Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaisesti. Muun selvityksen puuttuessa työkäytön osuudeksi arvioidaan puolet kustannuksista.


Nämä ja kaikki vuoden 2021 verohallinnon päätökset löydät verohallinnon nettisivuilta.

Kilometrikorvaus- ja päivärahahakemukset voi tehdä helposti Bezalalla.


Työnantajan sosiaalimaksuprosentit 2021

Työntekijöiden palkasta vuonna 2021 perittävät maksut:

TyEL-maksu 17-52 -vuotiaat7,15%
TyEL-maksu 53-62 -vuotiaat8,65%
TyEL-maksu 63-67-vuotiaat7,15%
Työttömyysvakuutusmaksu1,40% (osa-omistajan tvm 0,65%)Työnantajan maksut vuonna 2021. Käytämme näitä prosentteja, ellette ole palkanlaskijanne kanssa toisin kirjallisesti sopineet:

Sairausvakuutusmaksu1,53%
TyEL-maksu17,65% (keskimääräinen arvo)
Työttömyysvakuutusmaksu0,50%
Työttömyysvakuutusmaksu1,90% (2.169.000 eur ylimenevästä)
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,06%
Tapaturmavakuutus0,70% (keskimääräinen arvo, varsinainen määräytyy ammattiluokitusten perusteella)


Työnantajan keskimääräinen kustannusosuus sosiaalivakuutusmaksuista on 20,66%.


Greenstepin palkka-asiantuntijanne vastaa mielellään näihin sekä mahdollisesti muihin aiheesta herääviin kysymyksiinne.