Greenstep Academy auttoi Pelastakaa Lapset ry:tä nostamaan esihenkilötyöskentelyn osaamista

Screenshot 2024 02 28 133212

Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten myötä Pelastakaa Lapset ry etsi alun perin sopivaa kumppania henkilöstönsä kouluttamiseen. Nyt, hyvin alkaneiden yhteistyövuosien jälkeen, Pelastakaa Lapset ry:n HR-asiantuntija Johanna Peltomaa uskoo Greenstep-kumppanuuden jatkuvan vielä kauas tulevaisuuteen.

Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lasten suojelun ammattilainen, joka tekee töitä lasten oikeuksien edistämiseksi yli 100 maassa, yli 100 vuoden kokemuksella.

Organisaation globaalin strategian keskeinen tehtävä on turvata jokaisen lapsen oikeudet elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen. Tehtävän tukemiseksi Pelastakaa Lapset on valinnut kumppanikseen Greenstep Academyn.

Osana organisaatioiden välistä kumppanuutta, Greenstep Academy toteutti viime vuonna yhdistykselle eri mooduleista koostuneen esihenkilökoulutuskokonaisuuden, joka suunniteltiin vastaamaan ry:n uusiin tarpeisiin.

“Greenstep valikoitui yhteistyökumppaniksi esihenkilöiden koulutuskokonaisuuteen vuodelle 2023, koska se pystyi vastaamaan tarpeeseemme ja toiveisiimme kaikkein kattavimmin, organisaation tilanteeseen sopeutuen. Tuttuus vaikutti myös valintaan, Greenstep oli toteuttanut Pelastakaa Lapsille jo yhden koulutuksen edeltävänä vuonna ja ennen vakituisen HR-johtajan rekrytointia, Greenstep tarjosi meille HR-johtajan konsulttipalveluna”, kertoo HR-asiantuntija Johanna Peltomaa, joka suunnitteli koulutuskokonaisuuden yhdessä HR-johtajan ja Greenstep Academyn Heli Häyrysen kanssa.

Onnistuneen koulutuksen taustalla on kyky tuottaa samaistuttavaa sisältöä

Työpaikka, joka tarjoaa laadukasta koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia, houkuttelee usein enemmän päteviä hakijoita. Erityisesti esihenkilöiden on hyvä jatkuvasti kartuttaa työkalupakkiaan sekä kehittää johtamisosaamistaan.

“Tärkein asia koulutuksen onnistuneessa toteutuksessa on osaava valmentaja. Hänen pitää osata tuoda koulutettaville uusia työkaluja ja pitää koulutus samaan aikaan helposti lähestyttävänä. Sama tuttu kouluttaja piti kaikki koulutukset, joten välillemme syntyi vahva luottamus. Tämä on tärkeää tehokkaan osallistumisen ja huomioivan keskustelun edistämiseksi”, Johanna Peltomaa kertoo.

Pelastakaa Lapset halusi koulutuksiin myös juridista tietopohjaa, sekä erityistä huomiota sellaisten esimiesten haasteisiin, jotka siirtyvät työntekijästä esihenkilötehtäviin.

“Heli Häyrynen on meille tuttu ja varma valmentaja, joka persoonana sopii porukkaan. Hänellä on lisäksi mahtava tietotaito ja osaaminen. Heli on henkilönä sellainen, että ihan kuka vaan voi sanoa ihan mitä vaan, omana itsenään.”

SDI-analyysi auttaa ymmärtämään omaa ja muiden käytöstä

Greenstep toteutti myös SDI-analyysin osana koulutusta. SDI-analyysi (Strenght Deployment Inventory) kertoo yksilön motivaattoreista ja vahvuuksista työelämässä, ja se auttaa tuomaan syvempää ymmärrystä ihmisten kommunikaatioon.

“SDI-analyysi on otettu suurella mielenkiinnolla vastaan, vaikka se sisältääkin aika suoraa tekstiä. Analyysi pistää pohtimaan omaa viestintää ja työtapoja myös toisen näkökulmasta. SDI-analyysi antaa paljon, ja aika ajoin onkin hyvä muistuttaa esihenkilöitä palaamaan sen pariin. Nyt osa esihenkilöistä haluaisi toteuttaa analyysin myös omissa tiimeissään” kertoo Peltomaa.

“Työn tekemistä ja tiimityöskentelyä auttaa, kun ymmärtää minkälainen itse on ihmisenä ja minkälaisia erilaisia käyttäytymismalleja tai motivaatiotekijöitä muilla on” hän jatkaa.

Auttamisen ja vaikuttamisen halu yhdistää työntekijöitä Pelastakaa Lapset ry:ssä

Pelastakaa Lapset ry tekee tärkeää työtä, tarjoten voittoa tavoittelemattomia lastensuojelupalveluita hyvinvointialueille sekä asiantuntijapalveluita sosiaalihuollon ja lastensuojelun ammattilaisille.

“Trendi alalla on, että työntekijöitä on vaikea rekrytoida tiettyihin positioihin, joten haluamme tukea olemassaolevia esihenkilöitämme mahdollisimman paljon. He ovat isossa roolissa siinä, miten työntekijät kokevat Pelastakaa Lapset ry:n työnantajana ja työpaikkana”, Peltomaa kertoo tilanteesta.

“Meille hakeutuvat työntekijät, joiden arvoihin kuuluu voimakkaasti lapsen oikeudet ja niiden toteutuminen, auttamisen ja vaikuttamisen halu. Nämä meidän kaikkia työntekijöitä yhdistää.”