Greenstep Woodlyn pitkäjänteisen vastuullisuustyön tukena

Greenstep woodlyn pitkajanteisen vastuullisuustyon tukena 3

Kansainväliseen kasvuun tähtäävän Woodlyn patentoitu materiaaliteknologia mahdollistaa muovimateriaalin valmistamisen puusta. Vastuullisuus kumpuaa syvältä yrityksen DNA:sta ja heille on tärkeää varmistaa, että se toteutuu läpi koko puumuovin valmistuksen arvoketjun. Greenstepin vastuullisuusasiantuntijat ovat tarjonneet Woodlylle arvokasta apua selvitystyön tueksi.

Kotimainen Woodly työllistää tällä hetkellä yhdeksän henkilöä ja liiketoiminta keskittyy puhtaasti puumuovimateriaaliteknologian kehittämiseen. Materiaalin ja lopputuotteiden valmistus hoituu siis täysin kumppaniverkoston avulla.

“Muovia ei ole helppo korvata ja sen käyttö vain lisääntyy. Se, mitä voimme muuttaa, on muovin raaka-ainepohja. Teknologiallamme valmistettava muovi on puupohjaista ja hiilineutraalia, ” kertoo Woodlyn vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Tiina Tuominen.

Greenstep Woodlyn pitkäjänteisen vastuullisuustyön tukena

Vastuullisuuden syväasiantuntijuutta nopealla aikataululla

Jotta puumuovin koko arvoketjun vastuullisuudesta voitaisiin varmistua ja viestiä sitä tuotteissaan hyödyntäville yrityksille ja aina kuluttajille saakka, Woodly lähti yhdessä Greenstepin vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa selvittämään, millaisia standardeja ja sertifiointijärjestelmiä löytyy. Mahdollisista vaihtoehdoista Woodlylle oli tärkeää selvittää, mitkä niistä olisivat juuri heille olennaisimmat ja mitä sertifikaatin saanti edellyttäisi eri arvoketjun jäseniltä.

“Olemme lähdössä hakemaan vahvaa kasvua ja meille on olennaista, että pystymme kertomaan selkeästi muovimateriaalimme loppukäyttäjille, miten koko arvoketjun vastuullisuus on varmistettu. Erilaiset standardit ja sertifikaatit toimivat tässä hyvänä työvälineenä. Sertifikaattimahdollisuuksia on kuitenkin paljon, emmekä olisi saanut niihin liittyvää selvitystyötä tehtyä tarvittavassa aikataulussa ilman Greenstepin apua,” Tiina kertoo.

Projektia suunnitellessa Woodly vertaili eri kumppanimahdollisuuksia, joiden kanssa projektia työstää. Greenstep valikoitui kumppaniksi, koska he pystyivät tarjoamaan nopeallakin aikataululla osaavia tekijöitä projektin tueksi.

“Greenstep osasi kertoa hyvin, mitä osaamista ja jopa käytännön kokemusta heillä on erilaisista järjestelmistä eli osoitti tarvittavaa asiantuntijuutta. Lisäksi he loivat tiukkoihin raameihin aikataulun, joka oli mielestäni uskottava ja saavutettava. Lopulta kaikki suunniteltu saatiin maaliin ja toteutus jopa ylitti odotukseni,” Tiina kehuu.

Greenstep Woodlyn pitkäjänteisen vastuullisuustyön tukena

Proaktiivisia kehitysehdotuksia ja hedelmällistä keskustelua

Tiina kertoo arvostaneensa erityisesti sitä, kuinka Greenstepin vastuullisuuskonsultit aktiivisesti toivat esille uusia ideoita ja kehitysehdotuksia läpi koko projektin.

“Projektin toteutuksessa minua viehätti valtavasti se, että keskustelu oli avoimuudessaan hyvää ja Greenstep pystyi tuomaan ihan uusiakin näkökulmia mukaan projektisuunnitelmaan. Niiden avulla projektin tavoitteita pystyttiin muokkaamaan matkan varrella ja keskittymään tärkeiksi nousseisiin aihepiireihin tarkemmin. Toisaalta pystyttiin häivyttämään myös sellaisia asioita, jotka todettiinkin epärelevanteiksi ja siten pysymään hyvin aikataulussa. Sitä kautta projektiin tuli todella hyvin sitä tehokkuutta ja perusteltua asioiden ymmärrystä sekä asiantuntijuutta osoittavaa panosta, mitä arvostan tosi paljon,” Tiina kiteyttää.

Monipuoliset vastuullisuuspalvelut liiketoiminnan tukena

Greenstepin kokeneet vastuullisuusasiantuntijat tukevat yrityksiä kokonaisvaltaisesti niin vastuullisuustyön aloittamisessa kuin sen kehittämisessä. Avullamme valjastat vastuullisuuden kilpailueduksesi ja osaksi koko liiketoimintaa. Lue lisää monipuolisista vastuullisuuspalveluistamme!