Greenstep expanderar till Sverige

Meln Worge

Greenstep har startat verksamhet i Sverige. Den lokala verksamheten är huvudsakligen placerad i Norrköping, med ett kontor även i Stockholm. Expansionen har varit möjlig med hjälp av Melin & Worge Ekonomibyrån, ett lokalt bokförings & ekonomi företag som grundats 2005. Genom expansionen kan Greenstep nu även betjäna sina nuvarande och nya kunder lokalt i Sverige. Alla Greensteps tjänster (ekonomiförvaltning, CFO tjänster, finansiering, löneräkning, HR, beskattning, analys, ERP system och automation) kommer snart att vara tillgängliga i Sverige.

Greensteps lokala verksamhet i Sverige består av ett team på 10 personer där Åsa Melin kommer att ta det ledande ansvaret. ”Jag är verkligen glad att ta ledarskapet över Greensteps nya svenska verksamhet. Det här är ett fantastiskt steg i fortsatt affärstillväxt och att betjäna nuvarande & nya kunder med ett utvidgat team och ett bredare utbud av tjänster för olika behov” säger Åsa.

Tore Teir, Styrelseordförande för Greenstep, säger ” Starten av den svenska verksamheten är en viktig milstolpe i Greensteps tillväxt. Vi svarar på kundernas efterfrågan genom att säkra en stark lokal närvaro i Sverige.” Målsättningen är att fördubbla teamets storlek i Sverige under år 2020. I Greensteps andra kontor i Finland och i Estland, kommer vi att rekrytera fler svenskspråkiga personer för att stärka verksamheten på svenska och i Sverige. Mera information om Greensteps alla öppna tjänster finns tillgängligt här https://greenstep.fi/sv/karria....

Expansionen till Sverige stärker Greensteps möjligheter att lokalt betjäna kunderna i Norden. Greenstep är även närvarande i Baltikum genom sitt lokala kontor i Tallinn, Estland. I övriga länder betjänar Greenstep sina kunder genom MSI Global Alliance.

Tilläggsinformation:

Tore Teir, Styrelseordförande Telefon: +358 40 760 4909

Åsa Melin, Partner, Greenstep Sverige Telefon: +46 70 490 6687