Hur ska man kommunicera i enlighet med EUs Green Claims direktiv?

Greenstep9666

Eftersom hållbara produkter och tjänster har blivit mer attraktiva för kunderna under de senaste åren har organisationer sett fördelen med att marknadsföra sina produkter och tjänster som hållbara. Påståenden som 100% biologiskt nedbrytbara, miljövänliga eller gröna produkter har använts i stor utsträckning och gjort det svårt för kunder och konsumenter att förstå produkternas verkliga miljöprestanda.

Många av dessa påståenden har varit vilseledande och företag har riskerat att anklagas för att medvetet få en organisation att låta mer hållbar än vad den är, så kallad greenwashing. Ett exempel på detta kan vara en organisation som har påstått sig erbjuda klimatneutrala produkter eller tjänster utan att ha några bevis för det. För att undvika detta och för att skydda såväl kunder och konsumenter som planeten har EU föreslagit en ny förordning, för närvarande EU:s direktiv om gröna påståenden.

Syftet med EU:s direktiv om gröna påståenden är att göra gröna påståenden tillförlitliga, jämförbara och verifierbara och på så sätt skydda konsumenterna från vilseledande påståenden. Direktivets syfte är också att bidra till att skapa en cirkulär ekonomi och etablera en rättvis konkurrensmiljö där produkter och varumärken kan konkurrera baserat på faktauppgifter. För att åstadkomma detta innehåller förslaget tydliga kriterier för hur företagen ska styrka sina miljöpåståenden för att säkerställa att de är solida, transparenta och tillförlitliga samt krav på hur påståendena ska verifieras.

Borde företagen sluta kommunicera om sina hållbarhetsframsteg av rädsla för att bli anklagade för grönmålning? Absolut inte.

Företag bör vara stolta över sitt arbete och hjälpa sina kunder och konsumenter att navigera i detta landskap genom att kommunicera om sitt hållbarhetsarbete, så länge detta görs i enlighet med EU:s direktiv om gröna påståenden. Här är några exempel:

1. Var transparent i din hållbarhetskommunikation. Var ärlig och säg att du inte har löst allt, men att du gör ditt bästa för att minska din negativa påverkan. Detta kan ske genom att skapa och dela en hållbarhets- och omställningsplan som lyfter fram fokus- och förbättringsområden. Beskriv hur du kan förbättra dig inom dessa områden, t.ex. genom att minska koldioxidutsläppen, öka andelen återvunnet material eller omforma produkten för att förlänga dess livscykel.

2. Backa upp alla påståenden med data. Om din organisation delar med sig av en hållbarhets- och omställningsplan är det viktigt att dela med sig av den data som ligger till grund för den, t.ex. koldioxidavtryck, värdekedjeanalys, livscykelanalys, miljövarudeklaration eller andra relevanta data.

3. Verifiera uppgifterna. Det är alltid en bra idé att ta hjälp av experter inom olika områden för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. Om beräkningarna av koldioxidavtrycket har gjorts av organisationen själv kan det vara en god idé att verifiera detta med en oberoende och ackrediterad verifierare innan det publiceras. Det är också bra att backa upp mål och initiativ med respekterade organisationer som kan verifiera detta. Det kan till exempel vara Science Based Targets Initiative som avgör om all nödvändig data har tillhandahållits och bedömer om målet uppfyller de grundläggande kriterierna.

Exempel på påståenden som är bäst att undvika:

  • Vilseledande påståenden som klimatneutral, koldioxidneutral, 100% CO2-kompenserad. Många företag har anklagats för greenwashing när de har hävdat koldioxidneutralitet genom kompensation snarare än minskning.
  • Immateriella påståenden som Miljövänlig eller Grön - Dessa generiska påståenden säger egentligen inte så mycket om produkternas miljöpåverkan och är bättre att undvika.
  • Inga tidsbegränsade påståenden som t.ex. 100 % biologiskt nedbrytbar. En produkt kan vara 100 % biologiskt nedbrytbar även om det tar 1000 år att bryta ned den, vilket inte säger mycket om produktens miljöpåverkan. Många biologiskt nedbrytbara och komposterbara plaster kräver dessutom industriell kompostering med tillräckligt hög temperatur för att uppfylla sina krav, vilket gör att konsumenterna felaktigt tror att det är säkert att slänga dem i naturen.

    Om du känner dig osäker på att navigera genom detta landskap eller behöver hjälp med att samla in eller verifiera data eller överlag höra hur vi kan hjälpa dig med dina hållbarhetsmål, vänligen kontakta oss. På Greenstep är vi dedikerade till att guida dig genom den här resan med vårt expertteam av konsulter.