Lärdomar från CSRD:s dubbla väsentlighetsanalys

IMG 4478

Den dubbla väsentlighetsanalysen avgör vad bolaget ska rapportera och arbeta med i sitt hållbarhetsarbete den närmaste tiden och vilka åtgärder som bolaget ska satsa tid och pengar på. Det är värt att anstränga sig att göra detta, eftersom det gör att företaget kan fokusera på det väsentliga i sitt hållbarhetsarbete.

Greensteps hållbarhetsteam har redan hjälpt mer än tio kunder att övergå till CSRD-anpassad rapportering. Genom dessa erfarenheter har vi samlat på oss lärdomar om vad man ska vara uppmärksam på och vad man ska göra när man förbereder sig för arbetet.

Förstärkning av kärnteamets expertis inom hållbarhet

Innan ett företag kan påbörja en dubbel väsentlighetsanalys måste det först förstå vad det innebär och hur den genomförs. Detta kräver att kunskapsnivån höjs hos företagets personal. Företaget måste se till att personalen förstår hur viktigt arbetet är för företaget och hur det påverkar verksamheten. Det är därför en god idé att inleda arbetet med ett utbildningstillfälle där kärnteamet får bekanta sig inte bara med de förkortningar som används i CSRD, utan också med syftet med arbetet och den framtida logiken i bedömningen. Det är lättare att påbörja arbetet när teamet har en liknande förståelse för hållbarhet, hållbarhetsfrågorna och bedömningsmetoden.

Engagera intressenter

Det är också viktigt för företagen att engagera sina intressenter, till exempel kunder, leverantörer och andra samarbetspartners, om ansvar och hållbarhet. Intressenternas förståelse för och engagemang i hållbarhet kommer att hjälpa företaget att uppnå sina mål och stärka dess rykte som en ansvarsfull aktör. Ju mer informerade de är om hållbarhetsfrågor, desto bättre blir resultatet av intervjuerna med intressenterna.

Avsätt tid och resurser

Dubbel väsentlighetsbedömning är en process som tar tid och kräver resurser. Ledningen måste engagera sig i arbetet och se till att de nödvändiga resurserna finns tillgängliga. Många företag anlitar en konsult, men ingen konsult kan göra allt arbete åt företaget. I slutändan är det ledningen som måste välja ut vilka ansvarsfrågor som ska rapporteras utifrån en dubbel väsentlighetsanalys och det är också ledningen som ansvarar för själva rapporteringen. Utan ledningens engagemang kommer processen inte att lyckas!

Sammanfattningsvis är en dubbel väsentlighetsanalys en viktig del av ansvarsfullt företagande. Ett företag måste se till att dess medarbetare och intressenter förstår ansvaret, att ledningen är engagerad i arbetet och att det investerar i väsentlighetsanalys. På så sätt kan företaget säkerställa ett ansvarsfullt beteende och stärka sitt rykte som en ansvarsfull aktör.