En interimskonsult ger flexibilitet vid förändring – case: Rederi Ab Eckerö

Brand GS 2

Rederi Ab Eckerö beskriver sin verksamhet som en flytande bro som tryggt och bekvämt tar människor från plats a till plats b. För att stabilisera ekonomifunktionen under en resursförändringsperiod valde man att ta hjälp av en CFO-interimskonsult från Greenstep.

Rederi Ab Eckerö är ett åländskt rederi som bedriver rederiverksamhet framför allt kring Östersjön. Koncernen utgörs av moderbolaget och flera dotterbolag, där Eckerö Line och Eckerö Linjen är två av de utåt sett mest kända. Koncernen har i dag cirka 800 anställda och omsätter ca 186 miljoner euro (2022).

Annica Sviberg började jobba som Group Controller på Rederi Ab Eckerö för ungefär 8 år sedan. För ett år sedan fick hon möjligheten att ta över ansvaret som CFO och ansvarar idag för hela koncernens ekonomifunktion och ett team på 17 personer. Det var när en av de mer seniora personerna i teamet skulle gå vidare till andra uppgifter som hon valde att kontakta Greenstep, för att på ett smidigt sätt täcka upp för den avgående resursen.

  Annica Sviberg Eckerö
  Annica Sviberg ser många fördelar med att ta hjälp av interimskonsulter.
  - Jag har jobbat på flera större bolag tidigare där det har varit vanligt att ta in konsulter. Så när det fanns ett behov att stärka upp på personalsidan hos oss så var det väldigt naturligt för mig att tänka på alternativet att ta in konsulthjälp. Jag hade hört att Greenstep fanns på Åland och valde att höra av mig till dem och fick ett väldigt bra bemötande från start, berättar Annica.
   Det finns ännu många i businessvärlden som ser externa konsulter som en dyr lösning som konkurrerar med den egna personalen och verksamheten. Själv ser Annica dock att det finns en given plats både för dom egna anställda och konsultbyråer och hon ser betydligt flera fördelar än nackdelar med att använda sig av interimskonsulter. En av de mest betydande fördelarna är att det blir mera tid till rekryteringen av en ny person och rekryteringsarbetet kan därför göras mera kvalitativt.

   - Om man tittar i ett längre perspektiv så tror jag ”it pays off” att man har tagit in en konsult framom att man skulle ha försökt lappa ihop med egna resurser, eller göra för snabba rekryteringar. Så jag tror ändå att det i slutändan är en ganska kostnadseffektiv lösning att ta in en konsult, säger Annica.

   Att ta in en interimskonsult bidrar också till kontinuitet och effektivitet i ekonomifunktionen, då den som sedan blir anställd inte har för hög arbetsbelastning när arbetsförhållandet börjar. Den inhyrda konsulten kan sköta uppgifterna under rekryteringsperioden så att den som sedan tar över kan börja från ett relativt tomt bord. Sviberg nämner även flexibiliteten som en av de avgörande faktorerna till att välja att ta in en interimskonsult. Man behöver exempelvis inte veta exakt hur långt uppdrag det är när man inleder ett samarbete, utan arbetsförhållandet blir mer behovsanpassat och kan justeras enligt hur arbetsbelastningen ser ut just då.


   Mycket kunskap genom en konsult

   När man som Rederi Ab Eckerö är stationerad på Åland och driver verksamhet i Finland, Sverige och Estland, behöver man ha koll på regelverk, lagar och praxis i samtliga länder. Det var därför väldigt naturligt för företaget att samarbeta med Greenstep som också finns på Åland samt bedriver verksamhet på båda sidorna av Östersjön, för att kunna förlita sig på att man har tillgång till den kunskap som behövs.

   Greenstep har också ett brett tjänsteutbud med experter i allt från redovisning och ekonomi till automation och HR. Det är också något Annica Sviberg lyfter fram som en otrolig tillgång som kund:

   - Genom CFO-konsulten hade vi ju också tillgång till hela Greensteps kompetensnätverk. Om det till exempel fanns svårare skattefrågeställningar eller andra mer komplexa frågor så kunde konsulten ta kontakt med Greenstep-nätverket på både svenska och finska sidan och använda sig av den erfarenhet som finns inne i Greenstep, vilket är helt fantastiskt.

    Även om en interimskonsult inte är en permanent tillgång och samarbetet med Greenstep numera är avslutat, vet man på Rederi Ab Eckerö att Greenstep finns nära till hands ifall man behöver hjälp med något i framtiden. Saker kan förändras snabbt i arbetslivet och allt går inte planera ur ett långsiktigt perspektiv. Därför tycker Annica att Greenstep fyller en viktig funktion och säger att det känns tryggt att veta att det finns en möjlighet att ta in en konsult även med väldigt kort varsel. Hon kan även rekommendera Greenstep till andra företag som stöter på behov av kortsiktig uppbackning inom personalen.

    - Jag är väldigt positivt inställd till att anlita Greenstep igen. Samarbetet med Greenstep har fungerat jättebra och om det uppstår en situation där någon slutar eller vi får hög arbetsbelastning så vet jag absolut vart jag kan vända mig också i framtiden, avslutar hon.

     Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag genom våra interimstjänster? Hör av dig så kontaktar vi dig!