De ekonomitjänster som Greenstep erbjuder är av hög kvalitet och bland de mest mångsidiga på marknaden. Genom att stöda kunderna i plötsliga förändringar i deras verksamhet har Greenstep profilerat sig som en professionell och pålitlig partner bland sina tusentals kunder. Här är några av de CFO-tjänster vi erbjuder:

Interim Controller/CFO kan hjälpa företaget när ekonomichefen eller controllern tillfälligt är borta. En av de största fördelarna med tjänsten är att vi kan erbjuda lugn i osäkra situationer och hjälpa till att leda verksamheten mot tillväxt. Med Deltids Controller/CFO menas att kundföretaget får tillgång till en kompetent Controller/CFO på deltid. Därmed får företaget ekonomiförvaltningen att fungera utan en permanent rekrytering.

Utbudet av våra CFO-tjänster är stort och vi hjälper gärna till med olika analyser, prognoser och rapporter. Till Greensteps CFO-tjänster hör även till exempel Business Finland-rapportering, kassaflödeshantering, ledningsrapportering, verksamhetsmodellering och treasury-tjänster.

Förvaltningen och beräkningen av placeringsfonder och värdepappersföretag kräver specialkompetens. Kapitalfonders back office-tjänster erbjuder pålitlig expertis specifikt för fonders specialbehov och vi försäkrar t.ex. myndighetsrapportering och placeringsrapportering.

Läs mer genom att skrolla neråt --->