Go Global! – Nycklarna till framgång i internationaliseringen av ett tillväxtföretag

Genom den här utbildningen stöder vi er att skapa den bästa utgångspunkten för internationalisering inom företaget. Det finns flera olika sätt att bygga internationell verksamhet. För att säkerställa framgången, är det viktigt att veta hur ekonomi, affärsverksamhet och till exempel ekonomisk förvaltning lönar sig att organiseras.

Med vår erfarenhet och vårt omfattande partnernätverk får ni kunskap och färdigheter baserade på praktiska exempel för att lyckas inom M&A.

Utbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.Teman för vår Go Global! -utbildning inkluderar bl.a.:

  • Företagets strategi och ledning mot internationalisering
  • Framgångsrik ekonomi- och affärsledning när företaget internationaliserasUtbildningen strävar efter att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter genom konkreta exempel, vilket också gör inlärningen mer praktisk.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.