IFRS-skolning

IFRS-standarder kan vara utmanande och deras tillämpning kräver rätt expertis. Standardkravet är högt och därför behöver högkvalitativ finansiell rapportering kontinuerligt upprätthållande samt utveckling av IFRS-expertis.

IFRS-utbildningarna fungerar som en upprätthållare av hanteringen inom IFRS-grunderna för yngre revisorer och registeransvariga, likasom utveckling av kompetens hos mer erfarna redovisnings- och ekonomiexperter.
Utbildningen ger information om förändringar samt kunskap över ekonomisk rapportering.


Exempel på skolningsinnehåll:

Module 1. Introduction - Differences between FAS and IFRS

Module 2. Acquisitions and other Asset related assessments

 • IFRS 3, Business Combinations
 • IAS 36, Impairment of Assets
 • The weighted average cost of capital (WACC) calculations including documentation

Module 3. Critical accounting judgments: Revenue Recognition & Provisions

 • Introduction - use of estimates and critical accounting judgments, followed by a deep dive on revenue recognition and provisions.
 • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
 • IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets

Module 4. IFRS 16 Leases - New approach to accounting for leases

  Module 5. IFRS 1 First-time Adoption of IFRS
  Varför söka stöd inom IFRS rapportering?

  Behöver du en kompetent IFRS-rådgivning istället för utbildning?

  Läs mer om våra IFRS-tjänster här!