Mepco HRM användarutbildning för förmän

Utbildningsväg för ledning, förmän och personal


Ändamålet med Mepco HRM användarutbildningen är att ge deltagarna goda grundläggande färdigheter för omfattande användning av systemet i deras dagliga verksamhet.

Utbildningen ger en förståelse för användning av de olika delarna av systemet, samt ger en möjlighet att producera rapporter av hög kvalitet. Dessutom uppmuntrar och stöder utbildningen deltagarna i att leda förändring inom sin egen enhet.


Syftet med Mepco HRM användarutbildningen är att

  • Förstärka företagets affärsprocesser
  • Stödja företagets förändringsledning
  • Producera företagskommunikationKan Greenstep Academy implementera utbildning för roller i olika situationer?Utbildningsvägen försnabbar och förstärker förändringsengagemang
Exempel på skolningsinnehåll:

Grundläggande användarutbildning i Mepco HRM för handledare

Del 1. Personuppgifter och dess hantering

  • Syftet med utbildningen är att göra handledare bekanta med grunderna för daglig användning av Mepco HRM:s webbdator, samt förse handledare förmågan att upprätthålla och säkerställa noggrannheten med personuppgifter inom Mepco HRM

Del 2. Dagligt handledarskap

  • Syftet med utbildningen är att göra handledarna bekanta med grunderna i Mepco HRM:s dagliga övervakningsarbete, såsom övervakning av semester, frånvaro och ersättare
  • Utbildningen introducerar och övar nyttan av automatisk användning

Del 3. Specialsituationer för handledarskap

  • Introducerar handledare för användning av Mepco HRM i mindre frekventa specialsituationer, som att övervaka välbefinnandet på jobbet, implementering av den tidiga interventionsmodellen samt utvecklingssamtal

Del 4. Rapportering

  • Syftet med utbildningen är att fördjupa deltagarnas förståelse för systemets användbarhet och funktion genom Case-exempel
  • Ger handledare möjlighet att regelbundet producera de rapporter de behöver inom Mepco HRM
  • Genom Case-exempel bygga enhetliga funktioner för omfattande användning av systemet, samt enhetlig produktion av rapporteringUtbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.