Miten ESG-asiat koskevat HR:ää?

Tiistaina 24.09.2024
08:30
Espoo

Tervetuloa tapahtumaamme kuulemaan CSRD:n vaikutuksista – mitkä velvoitteet koskevat HR:ää ja miten raportointiin kannattaa valmistautua!

HR:n rooli yritysten ESG-raportoinnissa tulee kasvamaan, kun vastuullisuusvelvoitteet tulevat kuluvan parin vuoden aikana pakollisiksi kaikille listatuille ja suurille yrityksille. Velvoitettujen yrityksien lisäksi CSRD:n (EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive) vaikutukset valuvat myös alemmas suurten yritysten hankintaketjuihin, sillä suuret yritykset vaativat aiempaa kattavampaa raportointia myös alihankkijoidensa vastuullisuudesta.

Myös henkilöstön osalta tulee pystyä esittämään vaadittuja raportteja. Osa velvoitteista koskettaa HR-tiimien hallinnoimia tietoja henkilöstön vaihtuvuusasteesta, henkilöstön ja johtamisen monimuotoisuudesta, koulutus- ja kehitysohjelmista sekä palkkatasa-arvosta, vain muutamia mainitaksemme.

Hyvä asioiden seuranta näille soveltuvissa järjestelmissä mahdollistaa tehokkaan raportoinnin, ja näiden kautta yritys kykenee myös helpommin kehittämään toimintaansa, tunnistamaan henkilöstöön liittyviä riskejä sekä ennustamaan tulevaisuutta. Vastuullisuusraportointi tukee luonnollisesti myös onnistunutta henkilöstökokemusta sekä hyvää työnantajamielikuvaa.

Nyt on hyvä hetki ottaa tulevat velvoitteet haltuun!

Vastuullisuusraportointi yrityksissä tulee lisääntymään, ja enenevissä määrin asiat koskettavat myös HR-tiimejä. Ole edelläkävijä, ja ota tulevat velvoitteet haltuun tapahtumassamme!

Asiantuntijamme kertovat tapahtumassamme, miten raportointia voi alkaa valmistelemaan jo nyt, jotta olette valmiita vaatimusten tullessa voimaan. Kyse on HR-työn perusteemoista, joista löytyy jo varmasti useista yrityksistä tietoa – ne tulee vielä saada raportoitavaan muotoon.

Ilmoittaudu mukaan 20.9. mennessä!

Ajankohta: tiistai 24.9.2024 klo 8.30–11.00

Paikka: Greenstep, Keilaranta 5, 1.kerros, Espoo

Ohjelma:

8.30 Aamiainen tarjolla, verkostoitumista
9.00 Puheenvuorot

  • Greenstepin tervetulotoivotus / Paula Roima, Partner, Greenstep
  • ESG:n kehittäminen osana HR:n arkea / Kati Tuovinen, Head of HR Business, ja Niina Mikolanniemi, Senior Manager, Sustainability Services, Greenstep
  • Miten helpottaa henkilöstön työmatkaamisen päästötietojen keruuta? Case Bezala / John Lindström, COO, Renance
  • Käytännön kokemuksia CSRD-raportointiin valmistautumisesta sosiaalisen vastuun näkökulmasta / Anna Korpivaara, asiakaskokemusjohtaja, ONNI (Med Group Oy) & varapuheenjohtaja, UN Global Compact Network Finland
  • Paneeli: Miten valmistautua CSRD-raportointiin jo nyt? Oppeja; mitä on hyvä tehdä ja mitä välttää.

Keskustelua ja verkostoitumista


Ilmoittaudu mukaan 20.9. mennessä!
Lämpimästi tervetuloa!

***

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen yhteydessä käytetty termi ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance, ja se kokoaa yhteen vastuullisuustyön keskeisimmät toimet, vaatimukset ja tavoitteet.

Environmental Sustainability – Ympäristövastuu

Ekologisen kestävyyden ja ympäristövastuun ydinalue on luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien turvaaminen. Yritystoiminassa tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi liiketoiminnan koko elinkaaren (negatiiviset ja positiiviset) ympäristövaikutuksissa, jotka voidaan selvittää hiilijalan ja -kädenjäljen laskennalla. Myös kiertotalouden liiketoimintamallit, ja yrityksen EU-taksonomiakelpoisuuden selvittäminen ja raportointi kuuluvat ympäristövastuun piiriin.

Social Sustainability - Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuullisuus liittyy liiketoiminnan sosiaalisten vaikutusten huomiointiin, ihmisten ihmisoikeuksien takaamiseen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen. Työympäristössä tämä näkyy keskeisesti esimerkiksi johtamismallissa, esimiestyössä sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Sosiaalisesti vastuullisen työympäristön muodostamiseen apua ja tukea voi saada esimerkiksi Interim-vastuullisuusasiantuntijalta, joka voi auttaa vastuullisuustyössä liikkeellelähdössä tai sen ongelmakohtien purkamisessa päivän, viikon tai minkä tahansa tarvittavan ajan verran. Häntä tukee tarvittaessa myös HR-konsulttitiimimme osaaja.

Sustainability Governance - Hyvä hallintotapa

Vastuulliseen liiketoimintaan liittyvät keskeisesti termit Good Governance ja Whistleblowing. Good Governance eli hyvän hallintotavan kehittäminen liittyy kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin, ja se myös varmistaa yrityksen jatkuvan Due Diligence -valmiuden. Whistleblowing on puolestaan EU-direktiivillä ohjattu ilmoituskanava ja prosessi väärinkäytöksille, ja sen käyttö on nykyisin pakollista kaikille yli 250 työntekijää työllistäville yrityksille. Myös Code of Conduct eli eettiset toimintaperiaatteet ovat keskeisessä osassa hyvään hallintotapaan liittyvää vastuullisuustyötä.