Arvonlisäverojärjestelmään tulossa mahdollisesti merkittäviä uudistuksia – varaudu muutoksiin ajoissa

ALV artikkeli 1
Mari uusitalo

Mari Uusitalo

Manager, Tax Services

Euroopan komissio on esittänyt toimenpiteitä EU:n arvonlisäverojärjestelmän modernisoimiseksi, jotta arvonlisäverosäännökset soveltuisivat paremmin liiketoimintaan digiaikana. Mitä uudistuksia järjestelmään olisi näillä näkymin tulossa, miten ne vaikuttaisivat yrityksiin ja miten muutoksiin voidaan varautua?

Vuoden 2022 lopulla Euroopan komissio julkaisi VAT in the Digital Age -paketin, joka sisältää ehdotuksen arvonlisäverojärjestelmän modernisoinnista. Suomen hallitus tukee komission ehdotuksia. Mikäli ehdotuksille saadaan jäsenvaltioiden tuki, olisi uudistusten tarkoitus tulla voimaan porrastetusti vuoteen 2028 mennessä. Uudistuksissa on kuitenkin kyse vasta komission ehdotuksista, joten ehdotusten sisältö ja aikataulu voivat vielä muuttua.

Mitkä ovat uudistusten tavoitteet ja miten ne vaikuttaisivat yrityksiin?

Järjestelmäuudistusten tavoitteena olisi parantaa järjestelmän toimivuutta yritysten kannalta yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä arvonlisäverosäännöksiä EU:ssa, torjua arvonlisäveropetoksia digitalisaation avulla, sekä vastata alustatalouden arvonlisäverotusta koskeviin haasteisiin. Toteutuessaan uudistukset vaativat merkittäviä arvonlisäverojärjestelmien- ja raportoinnin uudistuksia niin verohallinnolta kuin yrityksiltäkin.

  Uudistukset tulisivat erityisesti vaikuttamaan

  • yrityksiin, jotka harjoittavat rajat ylittävää B2B- tai B2C-kauppaa, sekä
  • yrityksiin, joiden ylläpitämät alustat mahdollistavat majoitus- ja henkilökuljetuspalveluiden myynnit.

  Mitä muutoksia järjestelmään olisi sitten tarkalleen tulossa? Komission ehdotukset voidaan jakaa kolmeen eri kokonaisuuteen.

  1. Siirtyminen sähköiseen laskutukseen ja reaaliaikainen raportointi rajat ylittävässä kaupassa

  Ensimmäisenä kokonaisuutena on tarkoituksena muuttaa laskutussääntöjä siten, että sähköisestä laskutuksesta tulee pakollista yhteisömyynneissä ja EU-palvelumyynneissä. Jäsenvaltiot eivät saisi enää mahdollistaa paperilaskua vuodesta 2028 alkaen. Lisäksi laskun tietosisältövaatimuksia lisätään ja määräaika laskun antamiselle lyhenee.

  Ehdotus sisältää vaatimuksen lähes reaaliaikaisen laskudatan raportoimiseen verohallinnolle, mikä tulee korvaamaan nykyisen yhteenvetoilmoituksen. Tarkoituksena on, että tiedot raportoidaan tapahtumakohtaisesti kaksi päivää laskun antamisen jälkeen. Myös ostajalle tulee vastaava raportointivelvoite.

  Komissio arvio, että siirtyminen sähköiseen laskutukseen auttaa vähentämään arvonlisäveropetoksia jopa 11 miljardilla eurolla vuosittain. Uudistus varmistaa myös, että olemassa olevat kansalliset järjestelmät lähenevät toisiaan koko EU:ssa, ja valmistelee tietä jäsenvaltioille, jotka haluavat ulottaa samat säännökset myös kotimaan kauppaan tulevina vuosina.

        2. Alustatalouden arvonlisäverotuksen yhtenäistäminen

        Alustatoimijoiden verovelvollisuutta laajennettaisiin alustan kautta tapahtuvissa myynneissä. Alustapalveluiden tarjoajat tulisi verovelvollisiksi kaikista alustan kautta myydyistä majoitus- ja henkilökuljetuspalveluista – esimerkiksi silloin, kun henkilö vuokraa majoituspalvelun tai kuljetuksen yksityishenkilöltä alustan kautta.

        Tavoitteena on varmistaa yhtenäiset säännöt kaikissa jäsenvaltioissa, ja tasapainottaa kilpailua perinteisten majoitus- ja kuljetuspalveluiden tarjoajien kanssa. Samalla säännösten katsotaan yksinkertaistavan Pk-yritysten toimintaa, joiden pitäisi muutoin ymmärtää ja noudattaa arvonlisäverosääntöjä usein myös muissa jäsenvaltioissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta ja uudistus linkittyy myös alustojen tiedonantovelvollisuuteen.

        3. Arvonlisäveron erityisjärjestelmän laajennus

        Komissio haluaa helpottaa rajat ylittävää kauppaa, joka tapahtuu eri maiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia pyritään vähentämään. Tämä toteutetaan laajentamalla arvonlisäveron erityisjärjestelmiä, jotka vähentävät yritysten velvollisuutta rekisteröityä muihin EU-maihin arvonlisäveron vuoksi.

        Käytännössä tämä toteutettaisiin seuraavin tavoin:

        • Arvonlisäveron erityisjärjestelmän OSS (One Stop Shop) käyttöä laajennettaisiin käytännössä kaikkeen kuluttajamyyntiin. Tulevaisuudessa etämyyntisäännösten soveltamisalaan kuuluisi myös mm. marginaaliverotuksen piirissä olevat tavarat ja tavaran myynti asennettuna. Erityisjärjestelmän soveltamisalaan kuuluisi jatkossa myös oman tavaran siirrot EU-valtiosta toisen mukaan lukien siirrot call off-varastoon.
        • Käännetyn verovelvollisuuden soveltamisalaa laajennettaisiin soveltumaan lähes kaikkiin paikallisiin myynteihin niissä tilanteissa, kun myyjä on ulkomaalainen yhtiö joka ei ole sijoittautunut kyseisessä valtiossa, ja ostaja on ALV-rekisteröity kyseisessä valtiossa.

        Miten järjestelmämuutoksiin voidaan alkaa varautumaan?

        Toteutuessaan uudistukset tulisivat vaatimaan yrityksiltä merkittäviä järjestelmäuudistuksia, joten niihin kannattaa alkaa jo varautumaan.

        • Yritykset voivat lähteä valmistautumaan muutoksiin arvioimalla, vastaavatko nykyiset järjestelmät ja datan laatu tuleviin vaatimuksiin sähköisestä laskutuksesta ja transaktiokohtaisen laskudatan raportoinnista.
        • Mahdolliset järjestelmiin vaikuttavat muutokset on hyvä suunnitella etukäteen ja aikatauluttaa tarvittavat teknologiahankkeet siten, että ne tukevat uudistusten suunniteltua aikataulua.

        Koska muutosprosessi voi olla laaja, saattaa asiantuntija-avulle tulla tarvetta. Greenstepin kokenut asiantuntijatiimi on apunanne tässäkin tilanteessa. Kääritään siis hihat ja suunnitellaan onnistunut järjestelmähanke yhdessä!