Vastuullisen kasvun vuosi – Greenstepin vastuullisuusraportti 2022

Greenstep 2021 12 web

Greenstepin vuoden 2022 vastuullisuusraportti käsittelee viime vuoden vastuullisuustyömme toimia ja tuloksia.

Lue vuoden 2022 vastuullisuusraporttimme tästä!


Nostoja vuoden 2022 vastuullisuusraportistamme vastuullisuustyön painopistealueiden mukaan:

Vastuullinen talous ja hallinto

 • Turvaamme henkilöstöllemme vakaan työpaikan sekä kaikkien etua edistävän toiminnan ja toimintatapojen kehityksen.
 • Asiakastyytyväsyyskyselymme viimeisin tulos on 3,4/4 ja 89 % asiakkaistamme olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palveluihimme.
 • Tietoturvan ja tietosuojan edistämiseksi aloimme rakentaa ISO 27001 -standardin mukaista tietoturvan hallintajärjestelmää ja tavoitteenamme on sertifioida johtamisjärjestelmä vuoden 2023 aikana.

Yhdenvertainen ja hyvinvoiva työyhteisö

 • Voittoa tavoittelematon Carestep-yrityksemme kehittyi myönteisesti ja työllistää tällä hetkellä 12 henkilöä
 • Meillä työskenteli vuoden 2022 lopussa 602 greenstepiläistä - henkilöstömäärä kasvoi 28 % edellisestä vuodesta.
 • Kasvanut henkilöstö myös viihtyi työssään: henkilöstön suositteluindeksi eli eNPS oli 69, joka on yleiseen tasoon nähden erinomainen tulos, ja henkilöstön viikottaisen työfiilismittarin keskiarvo oli 3,95/5.
 • Vuosittaisena ”Yhdessä”-tulospalkkiona kaikille greenstepiläisille jaettiin jälleen tasasummana 10 % yhtiön liiketuloksesta, joka oli vuonna 2022 yli miljoona euroa.

Laadukasta osaamisen kehittämistä

 • Greenstep Academyn avulla järjestimme omalle henkilöstöllemme 375 koulutustapahtumaa, yhteensä noin 580 tuntia.
 • Vuoden aikana olimme mukana myös useissa yhteistyöprojekteissa, mm. DIGITA-hanke, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Oulun yliopisto, Oulun Kauppakamari, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto

Ympäristön kannalta kestäviä valintoja

 • Vuonna 2022 hiilijalanjäljen laskennassa huomioitiin ensimmäistä kertaa koko Greenstepin toiminnasta syntyvät päästöt sisällyttäen kaikki maat.
 • Menemme kohti hiilineutraalia toimintaa; päästöjä vähentävien toimenpiteiden jälkeen kompensoimme jäljelle jäävät päästöt Compensate Crediteillä.
 • Tarkastelimme oman palveluliiketoiminnan taksonomiakelpoisuutta ja kartoitimme myös toimintamme ilmastoriskit.


Vuoden 2023 aikana jatkamme systemaattista vastuullisuustyötämme ja ensisijaisena tavoitteenamme on minimoida oma hiilijalanjälkemme ja kasvattaa hiilikädenjälkeämme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Lue lisää Greenstepin omasta vastuullisuustyöstä tai vastuullisuuspalveluistamme.