Osaaminen sai kruunun – Greenstepistä Nasdaqin sertifioima neuvonantaja First North -markkinapaikalle

Hyvaksytty neuvonantaja fist north minna riihimaki

Nasdaq vahvistaa, että Greenstep on toukokuusta 2023 alkaen saanut hyväksytyn neuvonantajan aseman Suomessa.

Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle listautuvalla yhtiöllä on oltava tukenaan hyväksytty neuvonantaja (Certified Adviser), joka avustaa yhtiötä listautumisen valmistelussa ja toteutuksessa. Neuvonantaja on kokenut ja asiantuntijuutensa osoittanut taho, joka valvoo, että listautuva yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset.

– Olemme erittäin iloisia, että Greenstepin osaava tiimi on nyt Nasdaq First North -markkinapaikan hyväksytty neuvonantaja Suomessa. Haluamme olla positiivinen, pohjoismaisten kasvuyritysten kehitystä ajava voima. Pyrimme aktiivisesti sertifiointia kohden myös muissa toimintamaissamme, kertoo Minna Riihimäki, Greenstepin Partner.

Sertifiointi on osoitus todennetusta osaamisesta ja laadusta

First North on kasvuyhtiöiden markkinapaikka. Se on vaihtoehto päälistalle ja sopii erityisesti pienemmille kasvuvaiheen yhtiöille, joita kiinnostavat rahoitusmarkkinoiden mahdollisuudet ja toisaalta päämarkkinoita kevyemmät vaatimukset. Hyväksyttynä neuvontajana Greenstepillä on yhä laajemmat mahdollisuudet auttaa kasvuyrityksiä tavoitteissaan.

– Listautuminen on paitsi iso askel, myös suuritöinen projekti. Se vie aikaa ja edellyttää kokeneiden asiantuntijoiden tukea. Siksi listautumisvalmisteluita kannattaa tehdä, vaikkei markkina parhaillaan olisi sille optimaalinen, Riihimäki vinkkaa.

Hyväksytyn neuvonantajan tehtävä on opastaa listautuvaa yritystä First North -markkinapaikalle hakeutumisessa ja auttaa täyttämään markkinapaikan kriteerit ja velvoitteet. Myös listautumisen toteuduttua neuvonantajalla on tärkeä rooli. Neuvonantaja voi auttaa toteuttamaan esimerkiksi raportoinnin ja tiedonantovelvollisuuden niiden edellytysten mukaisesti, joita listatuille yhtiöille on asetettu.

– Tehtävämme on tukea listautumisprosessissa ja vaatimusten täyttämisessä. Autamme yhtiöitä kaikissa listautumisen vaiheissa ja toki myös muissa pörssiyhtiön taipaleella eteen tulevissa asioissa, kuvailee Riihimäki.

Hyväksytyt neuvonantajat ovat yrityksien talousteemojen ja rahoituksen ammattilaisia. Sertifioinnin saadakseen taholla on oltava Nasdaqin kriteerit täyttävä kokemus. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pörssiyhtiön talousjohtajan, toimitusjohtajan tai allekirjoittaneen tilintarkastajan kokemusta yhdistettynä tuoreeseen kokemukseen pääomatransaktioista.

Tietoa First North –markkinapaikasta ja hyväksytyt neuvonantajat Nasdaqin verkkosivuilla nasdaq.com.