Tapa tehdä hyvää – Carestep

Carestep tapa tehda hyvaa

Hyvän tuominen maailmaan on jotain mitä kaikki meistä tahtovat tällä hetkellä tehdä. Kutsumme kaikki yritykset mukaan osaksi Carestepin tarinaa.

Mikä Carestep on?

Carestep on Greenstepin perustama non-profit yritys, jonka päämäärä on tuottaa mahdollisimman paljon hyvää. Päämäärä saavutetaan tarjoamalla korkealaatuista toimistosiivousta, jolla pystymme rahoittamaan koulutus- ja tukitoimintaamme. Ydintehtävänämme on auttaa henkilöstöämme työuralla eteenpäin.  Henkilöstömme kehitysohjelmien kautta haluamme auttaa satoja ihmisiä löytämään itselleen merkityksellisen työuran ja paremman tulevaisuuden.

Carestepin ammattitaitoinen henkilökunta palvelee noin kymmentä yritysasiakasta (mm. Helvar ja Greenstep) pääkaupunkiseudulla, ja toimintaa laajennetaan kysynnän mukaan. Tällä hetkellä Carestepin riveissä on jo kymmenkunta työntekijää, mm. Kristi, Bless, Ganesh, Soili, Lenie, Feriba, Sharlene.

Osa Carestepin tiimistä
(kuvassa vasemmalta oikealle):
Feriba, Kristi, Ganesh, Helena, Lenie ja Bless

Keitä Carestep palkkaa huolehtimaan toimistosi siisteydestä?

Carestepiin palkataan työntekijöitä, jotka ovat motivoituneet rakentamaan omaa työuraansa ja haluavat toteuttaa unelmiaan. Tavoitteena ei olekaan tarjota heille loppuelämänsä työpaikkaa vaan ponnahduslauta omalle uralleen! Yksi rekrytointiemme kriteereistä onkin halu kehittyä ja mennä elämässä eteenpäin.

Käytännössä työntekijöidemme tarinat ovat yksilöllisiä ja inspiroivia. Yksi tekijöistämme tekee AMK-opintojensa lopputyötä monikulttuurisesta työkulttuurista työnsä ohessa, ja autamme häntä tarjoamalla tukea ja ohjausta sekä ennen kaikkea monikulttuurisen työpaikan. Toinen tekijöistämme tavoittelee paluutta takaisin kesken jääneisiin yliopisto-opintoihinsa, joihin hän kokee tarvitsevansa konkreettista apua. Viimeisimpänä rekrytoimamme henkilö on kokenut siivousalan ammattilainen, jonka tavoitteena on kehittyä palvelupäälliköksi/tiiminvetäjäksi. Hänelle olemme luoneet koulutussuunnitelman tavoitettaan kohti Carestepin sisällä.

Yksilöllisten koulutussuunnitelmien lisäksi järjestämme kaikille työntekijöille kielikoulutuksia ja muita työuraa edistäviä askelia. Viimeisimpänä olemme hankkineet koulutusta oman yrityksen perustamiseen, jotta jokaisella halukkaalla Carestepiläisellä on eväät tarttua yrittämisen mahdollisuuteen, mikäli he niin toivovat.

Tarjoamme töitä erityisesti seuraaville kohderyhmille:

  • Yli 50-vuotiaille, joiden on vaikea työllistyä
  • Nuorille, jotka ovat jääneet yhteiskunnassa hankalaan asemaan
  • Maahanmuuttajille, jotka eivät ole löytäneet töitä esimerkiksi kielitaitonsa vuoksi

Carestep 1 vuotta - uusia kasvoja mukaan

Carestep täyttää pian vuosia ja ikä on tuonut mukanaan muutoksia. Carestepin tarinan alkutaipaleelle luotsannut Joakim Hilden siirtyi Carestepistä Greenstepin vihreisiin ja vastuun on ottanut laajan kokemuksen palvelualalta omaava Helena Sopen-Luoma. Sopen-Luoma aloitti tehtävässään helmikuussa 2022, ja hän vastaa mielellään Carestepiin liittyviin kysymyksiin.

Helenan mukaan Carestep luo kolminkertaisen win-win-win -tilanteen:

  1. Carestep saa tarjota ihmisille merkityksellisiä työuria
  2. Yritykset voivat olla mukana tekemässä sosiaalisen vastuun hyvää käyttämällä Carestepin palveluita
  3. Yhteiskunta hyötyy, kun ihmiset pääsevät jaloilleen ilman yhteiskunnan tukea


Tehdään yhdessä huomisesta ja toimistostasi kirkkaampi!

”Intohimoni on työskennellä ihmisten kanssa ihmisille. Minulle on erityisen tärkeää edistää liiketoimintaa vastuullisten arvojen mukaisesti luoden ympärillemme yhteistä hyvää" - Helena Sopen-Luoma

Kiinnostaako Carestep? Ota yhteyttä Helenaan !

Lue lisää