Verkkolasku

Verkkolaskut

Verkkolaskutus yrityksille

Verkkolaskut (sähköiset laskut) poistavat monimutkaisuuden myynti- ja ostoreskontran prosesseista. Verkkolaskut parantavat myös samalla asiakassuhteitanne, sillä molemmat osapuolet hyötyvät niistä.

Melkein kaikki Greenstepille tulevat ja lähtevät laskut ovat juuri verkkolaskuja. Olemmekin erittäin perehtyneitä asiaan ja haluaisimme auttaa yritystänne löytämään verkkolaskutuksen edut.

Miksi e-laskutus?

Verkkolaskutus voi säästää aikaa ja rahaa niin teiltä itseltänne kuin asiakkailtannekin. Verkkolaskut lähetetään sähköisesti, joten laskujen tulostus ja postitus jäävät historiaan. Verkkolaskun vastaanottajan ei enää tarvitse syöttää tilinumeroa, viitenumeroa sekä laskun loppusummaa maksujärjestelmään. Joissakin tapauksissa asiakas voi jopa automatisoida laskun kirjanpitoa.

Käyttäessä verkkolaskutusta laskun vastaanottaja saa laskun lähes heti, mikä todennäköisesti johtaa nopeampiin maksuihin, mikä puolestaan parantaa kassavirtaanne.

Mitkä tiedot ovat välttämättömiä lähettäessä e-laskuja?

Lähettäessänne verkkolaskun, teidän täytyy tietää vastaanottajan verkkolaskutusosoite. Tämä osoite voi olla IBAN-muodossa, pankkitilimuodossa tai se voi myös olla Electronic Data Interchange -koodi (EDI). EDI-koodi on 0037 + yrityksen ID ilman väliviivaa.

Lähettäessänne verkkolaskun tarvitsette myös verkkopankin tai erityisen verkkolaskuoperaattorin, esim. Maventa.

Miten e-lasku lähetetään?

Ensin lisätään laskun vastaanottaja ja hänen verkkolaskutusosoitteensa. Tämä tehdään vain kerran per vastaanottaja. Tämän jälkeen verkkolaskun voi lähettää samalle vastaanottajalle myyntisaamiset-kohdan kautta verkkopankissa/verkkolaskuoperaattorissa. Jos käytätte online-kirjanpito-ohjelmaa (kuten Netvisoria), ette tarvitse erillisiä sopimusta verkkopankin/verkkolaskuoperaattorin kanssa, koska kirjanpito-ohjelma hoitaa tämän.

Lähettäessänne verkkolaskun, teille tulee myös ilmoitus, onko lasku saapunut perille vai ei. Jos verkkolasku ei ole tullut perille, tavallisin syy on yleensä virheellinen vastaanottaja (esim. verkkolaskuosoite tai vastaanottajan nimi on väärä). Näissä tapauksissa korjaat vain väärät tiedot ja lähetät lasku uudelleen.


Ota yhteyttä, autamme verkkolaskujenne kanssa!


Tai lue keräämämme vinkkejä parempaan kirjanpitoon: