Webinaaritallenne: Moderni ESG-datan kerääminen konsernitasolla

Torstaina 02.11.2023
10:00

Miten CSRD-mittareita varten saadaan helposti kerättyä dataa konsernitasolla? Tähän kysymykseen pureuduimme webinaarissamme 2.11.2023. Tilaisuudessa esiteltiin mm. konserniraportoinnin työkalu AARO:n tarjoamia mahdollisuuksia vaivattomaan ESG-raportointiin.

Katso tallenne tästä:


Liiketoiminnan muuttaminen vastuullisempaan suuntaan ei ole mielipidekysymys, mitä korostaa EU:n tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eli kestävyysraportointidirektiivi velvoittaa vuodesta 2024 eteenpäin porrastetusti kaikkia listattuja (pl. mikroyritykset) sekä suuria yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan uuden standardin mukaisesti.

CSRD saa aikaan merkittävän muutoksen raportointiin, sillä kestävän kehityksen teemat tulevat osaksi talousraportointia. Jatkossa direktiivin alaisten yritysten tulee sisällyttää vastuullisuusraportointi tuloslaskelman ja taseen ohella yrityksen vuosikertomukseen.

Webinaarissamme puhuimme ESG-raportointia koskevista muutoksista konsernien näkökulmasta. Kerroimme myös, kuinka AARO-järjestelmää voi käyttää ESG-lukujen keräämiseen ja raportoimiseen konserniympäristössä. Kävimme läpi, miten tarvittavat mittarit saadaan järjestelmään, miten ne konsolidoidaan ja saatetaan edelleen raportoitavaan muotoon.

Puheenvuorot:

    • Tervetuloa / Partner Minna Riihimäki, Greenstep
    • ESG-raportointia koskevat muutokset / Senior Manager Otto Lehtipuu, Greenstepin vastuullisuustiimi
    • ESG-datan moderni kerääminen AARO:n avulla / Global Partner Development Manager Saul Erkheikki, Aaro Systems