Antille huippupisteet KLT-tentistä

KLT 2023 craft

Kirjanpitäjä, haaveiletko KLT-tutkinnon suorittamisesta? Greenstepin kirjanpitotiimissä työskentelevä Antti Littunen saivat syksyllä 2023 järjestetyn KLT-tentin parhaat pisteet oikeustieteen osuudesta. Kysyimme hänen ajatuksistaan tenttiin valmistautumisesta sekä itse tentistä. Ota vinkit talteen!

Arvostetun KLT-tutkinnon eli taloushallintoalan asiantuntijatutkinnon tenttiin ilmoittaudutaan keväällä. Viime syksyn tenttiin tähdänneet Greenstepin kirjanpitäjät osallistuivat Greenstep Academyn järjestämään KLT-valmennukseen toukokuusta alkaen. Valmennus päättyi juuri ennen syyskuun lopussa ollutta tenttiä, joten jokainen tenttiin valmistautunut osallistui suureen määrään ohjattua opiskelua. Tämän lisäksi jokainen käytti runsaasti vapaa-aikaansa tenttiin opiskellakseen.

Halusimme kuulla tarkemmin Antin valmistautumisesta tenttiin ja siitä, mikä siivitti hänet huippupisteisiin.

Kertoisitko lyhyesti urastasi ennen Greenstepiä?

”Opiskelin ensin Turun ammattikorkeakoulussa logistiikkaa ja sen jälkeen Vaasan yliopistossa talousoikeutta, eli en vielä opiskeluaikana suuntautunut kirjanpitoon. Molemmissa opinnoissa oli kuitenkin jonkin verran kirjanpitoa mukana, joten aloin kiinnostua aiheesta. Opiskelujen jälkeen olin pitkään logistiikka- ja varastotehtävissä, kunnes aloin perehtymään enemmän kirjanpitoon. Ennen Greenstepille tuloa olin Turun seudulla IT-yrityksessä taloustehtävissä, jolloin pääsin tutustumaan kasvavan yrityksen toimintoihin.”

Mikä innosti osallistumaan KLT-tenttiin?

”Muiden esimerkki innosti lähtemään mukaan. Kun on tuttuja työkavereita, jotka olivat tentin läpäisseet, niin se rohkaisi itseänikin osallistumaan. Ajattelin myös, että valmistautuminen lisää omaa osaamista, ja tentissä pääsee samalla mittaamaan omia kykyjään."

Miten Greenstep Academyn koulutukset tukivat opiskelua ja valmistautumista tenttiin?

”Olin jo edellisenä vuonna mukana Academyn pre-KLT-koulutuksessa. Se auttoi jo paljon, kun etukäteen hieman tiesi, mikä on oma taso ja mitä asioita valmennuksesta ja lopulta tentiltä voi odottaa”, Antti kertoo, ja lisää:

”Academyn valmennuksessa paino oli pitkälti niissä aiheissa, joista edellisissä tenteissä on ollut kysymyksiä, joten vastaan tuli aiheita, joiden parissa ei omassa työssä kovin usein välttämättä työskentele. Ehkä tärkein oppi koulutuksissa oli kuitenkin, että kaikkea ei tarvitse osata ja tentistä voi päästä läpi vaikka jokin osa-alue olisikin vieras.”

Hän kehuu myös muun muassa Academyn käytännönläheistä koulutusmateriaalia sekä valmennusryhmän ja kouluttajien tukea. Koulutukset oli rakennettu onnistuneesti ja käytännön tehtäviä oli paljon. Ryhmän tuki oli antoisaa, ja koulutukset oli ajoitettu hyvin niin, että tauot oli otettu huomioon.

Minkälaiselta opiskelu KLT-tenttiin tuntui?

Antti kertoo yhdistäneensä opiskelun ja liikunnan tenttiin valmistautumisessa:

"Olin tiedostanut etukäteen, että työ- ja vapaa-aikaa pitää varata tenttiin valmistautumiseen. Ei opiskelu silti liian raskaalta tuntunut, ja hyvin pystyin kesälläkin lomailemaan ilman, että tentti oli aina mielessä. Academyn valmennus oli varmasti tärkein osa valmistautumisessa. Vapaa-aikana tein paljon kävelylenkkejä ja kuuntelin samalla koulutuksia. Tenttikirjoja en juurikaan lukenut, mutta vanhoja tenttejä kävin paljon läpi varsinkin viimeisinä viikkoina ennen tenttiä."

Miten Greenstep tai kollegat tukivat sinua tenttiin valmistautumisessa?

Valmennusryhmän lisäksi oman tiimin kollegoiden tuki oli tärkeässä asemassa Antin valmistautumisessa:

"Sain hyvissä ajoin järjestettyä asiakastöitä siten, että tenttiin osallistuminen oli mahdollista. Asiakastiimeissä myös tuettiin hyvin ja autettiin töiden jakamisessa, jotta opiskelu tentin lähestyessä oli mahdollista. Kiitos Greenstepille ja työkavereille tuesta!", Antti kiittelee.

Miltä itse tentti ja koetilanne tuntui?

Antti löysi hyvän vastaustaktiikan tentin toisena päivänä:

”Onhan se vaikea tentti ja etätentissä on täysin yksin. Mikään muu ei silloin tosin vie huomiota, kun ei ole mitään hälinää ympärillä. Olin varannut tenttiä varten toimistolta hiljaisen huoneen, jossa sain rauhassa tehdä tentin ilman, että mikään häiritsi tentin tekoa.

Ensimmäisen päivän oikeustieteen osiossa vastausaikaa oli vain kaksi tuntia, mutta se tuntui raskaammalta kuin toinen päivä, jolloin aikaa tentin tekoon oli neljä tuntia. Oikeustieteen osion tentissä alkoi aika loppua, joten viimeisiin kysymyksiin tuli vastattua hieman kiireessä. Lähdin vastaamaan kysymyksiin järjestyksessä ensimmäisestä alkaen lukematta ensin kaikkia kysymyksiä, mikä harvoin on paras tapa tentin tekoon, mutta lopulta ensimmäisen päivän osio meni todella hyvin.

Toisena päivänä laskentatoimen osiossa ymmärsin aloittaa vastaamisen tehtävästä, josta sai eniten pisteitä. Vastausaikaa laskentatoimen osiossa oli neljä tuntia, joten etukäteen jo tiesi, että välillä pitää hengähtää, syödä ja juoda. Ehkä sen takia tenttitilanne toisena päivänä tuntui rennommalta.”

Mikä siivitti teidät huippupisteisiin KLT-tentissä?

”Meillä on Greenstepillä hyvät kouluttajat, joiden pitämiin koulutuksiin on aina mukava osallistua. Lisäksi meitä oli KLT-valmennuksessa todella hieno ja osaava porukka, jossa tenttiin valmistauduttiin yhdessä. Pidin siitä, että valmistautuminen ei ollut pelkästään omissa oloissa puurtamista”, Antti kertoo.

”Oma opiskelutausta auttoi varmasti myös, kun oikeustieteen osiosta tuli niinkin hyvät pisteet. Pääsin kertaamaan sopimusoikeuden ja yritysjuridiikan asioita, joita kuitenkin päivittäisessä työssä tulee harvemmin vastaan. Ehkä myös tenttikysymykset osuivat sopivasti kohdalleen. Varsinkin verotuksen kohdalla tuli kysymyksiä aiheista, joihin oli valmistautuessa tullut perehdyttyä tai olivat tulleet omassa työssä hiljattain vastaan”, hän lisää.Lupaamamme kirjanpidon korkea laatu syntyy asiantuntijoiden ammattitaidosta – kannustammekin aktiivisesti asiantuntijoitamme kouluttautumaan ja tähtäämään mm. KLT-tutkintoon. Greenstepin 220 kirjanpitäjän joukossa on 62 KLT-tutkinnon suorittanutta taloushallinnon asiantuntijaa!

Tulevan syksyn tenttiin tähtäävä Greenstep Academyn valmennus kirjanpitäjillemme alkaa taas toukokuussa. Kiinnostaako sinua KLT-tutkinnon suorittaminen? Tästä löydät ohjeet tämän vuoden tenttiin ilmoittautumiseen ja aikatauluihin.