Menestyksen mentorit, jakso 2: Kolme asiaa, jotka yrittäjän on opittava menestyäkseen

Aki Soudunsaari


Greenstepin ”Menestyksen mentorit” -sarjan toisessa podcast -jaksossa käsiteltiin kolmea yrityksen menestystekijää: yrityksen tiimin rakentamista, asiakaskokemuksen tuottamista ja laskutusta. Mukanamme oli terveysalan yrittäjä ja Naava Group Oy:n perustaja Aki Soudunsaari. Naava on kehittänyt älykkäitä sisäilmaa puhdistavia viherseiniä, joiden avulla voidaan turvata ihmisten terveysturvallisuutta. Tätä ”suomalaista metsäilmaa ja luontoa” Akin yritys vie nyt myös ulkomaille.

Aki on kasvatustieteilijä, entinen opettaja ja rehtori, joka on aina ollut yritteliäs ja luova. Siksipä hän on päätynyt yrittäjäksi. Opettajana hän on aina ollut kiinnostunut erilaisten ryhmien ja tiimien toimivuudesta, joka on erityisen tärkeää yrityksen menestyksen näkökulmasta.


Yrittäjätiimin kokoonpano on erityisen tärkeää

Tiimit koostuvat ihmisistä, joilla on erilaista osaamista ja täydentäviä taitoja. Tutkimusten mukaan yritykset, jotka lähtevät tiiminä liikkeelle, menestyvät yksin aloittavia keskivertoa paremmin. Usein vahvat yrittäjäpersoonat näkevät jotain sellaista, mitä muut eivät näe ja he intohimoisesti etenevät kohti visiota. Ympärilleen he luovat tiimejä visioiden toteuttamiseksi. Aki kertoi, että tutkimuksissa on havaittu,
että 62 prosenttia kasvuyrityksistä epäonnistui tiimin sisäisten ristiriitojen vuoksi. Siksi tiimeissä kannattaa huolehtia toimivasta työkulttuurista ja toistensa hyvästä kohtelusta.

Aloitteleva yrittäjä tarvitsee verkoston, josta hän saa osaamista ja erilaisia näkökulmia oman yritystoimintansa kehittämiseen. Kasvuyrityksille on tärkeää, että ”ihmiset kasvavat nopeammin kuin itse yritys, jotta yritys kasvaa”. Kasvaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

- Mieluummin a-luokan tiimi, jolla on b-luokan suunnitelma kuin, että on b-luokan tiimi, jolla on a-luokan suunnitelma, Aki toteaa iloisesti.
Suunnitelmat kun eivät Akin kokemuksen mukaan ”breikkaa heti ekalla kerralla”, vaan tarvitaan paljon kokeiluja ja oppimista. A-luokan tiimillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä erittäin turbulenssissa kasvuyritysympäristössä, jossa asiat saattavat muuttua täysin yön yli.


Ystäväporukalla perustettu yritys – entä jos yritystoiminta ei lähde lentoon?

Kyse on siitä, millä ambitiotasolla yritystoimintaa lähtee tekemään eli Akin sanoin: ”haluaanko harrastella vai tähdätäänkö olympialaisiin"?
Yrityksen tavoitteista pitäisi keskustella jo ennen kuin lähdetään perustamaan yritystä ystävän kanssa. Ystävien kesken tarvitaan luottamusta ja se punnitaan erityisesti silloin, kun pitäisi keskustella vaikeista asioista kuten vaikkapa siitä, miten tiimin jäsenten pitäisi kehittyä, että yritys voi menestyä. Yhteistyöhön liittyviä riskejä voidaan pienentää esimerkiksi osakassopimuksilla, eli sovitaan jo etukäteen esimerkiksi siitä, kuinka toimitaan, jos toinen haluaa irtaantua yrityksestä.


Asiakaskokemus on tuotekehityksessä tärkeintä

Aki on aina ollut omien sanojensa mukaan: ”Intohimoinen asiakkaan kokemuksen ja ongelman ratkaisun suhteen, ja tärkeintä onkin lähteä ratkomaan ongelmaa, joka on ratkaistu huonosti tai ei ole ratkaistu olenkaan”. Naava lähti ratkomaan yrittäjän omaa ongelmaa, eli vuosien saatossa huonossa sisäilmassa kehittynyttä yliherkkyyttä kemikaaleille. Akin oireet helpottuivat heti ulkoilmassa. Siitä syntyi ajatus tuoda maailman puhtainta suomalaista ulkoilmaa sisätiloihin. Aki kuvaakin osuvasti Naavan menestykseen liittyvää asiakaskokemuksen ydintä: ”Emme olisi voineet lähteä ratkomaan ongelmaa, jos emme olisi tienneet, miltä huono sisäilma tuntuu ja mitä se aiheuttaa”.


Yrityksen kansainvälistyminen ja asiakaskokemus

Naava toimii 14 maassa ja kolmella mantereella. Keskeistä onkin kysyä, miksi asiakas haluaa ostaa Naavan tuotteita erilaisissa kulttuureissa. Tuote kun on sama kaikkialla. Asiakaskokemus on eri kulttuureissa suurin piirtein sama, mutta asiakkaat painottavat erilaisia asioita kuten teknologiaa, helppokäyttöisyyttä, tunnetta tai esteettisyyttä. Kulttuuriset erot pitää huomioida erityisesti myynnissä. Suomessa ollaan hyvin perillä terveydestä ja ilmanladusta sekä niiden vaikutuksista työn tuottavuuteen. Siksi ratkaisukeskeinen myyntitapa toimii meillä. Muissa kulttuureissa tätä ymmärrystä erilaisista syy-seuraussuhteista ei aina ole.

Suomen markkinoilla Naava on pystynyt kehittämään suoraan asiakkaansa kanssa laadukkaan tuotteen. Aki on vahvasti sitä mieltä, että Naavan tuotteesta ei olisi tullut niin laadukas, jos heti yritystoiminnan alkuvaiheessa olisi lähdetty toimimaan kuten kansainvälisillä markkinoilla on usein tarpeen, jakelijoiden kautta: ”Emme olisi pystyneet ymmärtämään asiakkaiden hiljaisia kokemuksia tuotekehityksessä”.


Laskutus – kassavirta on yrityksen veri

Erityisesti aloittelevalta asiantuntijayrittäjältä saatetaan pyytää palveluja ilmaiseksi, mutta mikään yritys ei selviä ilman kassavirtaa. Aki kehottaa startupeja pohtimaan heti alkuun sitä, kuinka yritys pystyy myymään tuotteitaan tai palvelujaan asiakkaille. Sijoittajia voidaan saada mukaan, jos on pystytty osoittamaan, että yrityksen tuotteet ja palvelut menevät kaupaksi. Naavan myynti lähti liikkeelle jo ennen kuin tuote oli valmiina.

- Emme edes tienneet silloin, toimiiko tuote vai ei, Aki mainitsee. Asiakas maksoi puolet tuotteesta tilauksen yhteydessä ja loput vuoden kuluttua, kun oli selvää, että Naavan tuote paransi henkilöstön työhyvinvointia. Lopulta asiakkaat lunastivat tilaamansa viherseinät.
- Emme olisi nyt tässä, jos niitä ei olisi lunastettu”, Aki kertoo.

Aki ei ”usko vastikkeettomaan vaihdantaan”. Vastike ei välttämättä ole rahaa, vaan se voi olla hyvä referenssi tai vaikuttajataho, joka avaa uusia markkinoita. Suomessa tulee harvoin ongelmia asiakkaiden laskujenmaksamisessa, mutta kansainvälisillä markkinoilla saattaa olla yleistä, että ”maksetaan silloin, kun huvittaa”. Isoissa kaupoissa kannattaakin rohkeasti pyrkiä saamaan suurin osa rahoista etukäteen yrityksen tilille. Pitää olla myös rohkeutta sanoa ei, jos riski vaikuttaa liian suurelta. Finnveralta, pankeilta ja taloushallinnon osaajilta löytyy työkalua kansainvälisille markkinoille menemiseen.


Tiimien merkitys yritysten menestymiselle tulevaisuudessa

Akilla on selkeä visio siitä, mikä on tiimien ja ihmisten hyvinvoinnin merkitys yritysten menestymiselle tulevaisuudessa. Ihminen on sosiaalinen ja luonnostaan hakeutuu muiden seuraan. Ihmisten kohtaaminen ja mukava työympäristö ovat niitä asioita, joiden vuoksi työntekijät saadaan kokoontumaan yhteen. Akin mielestä ”saman ilman hengittäminen on osa ihmisyyttä” ja siksi mm. sisäilman terveysturvallisuudesta kannattaa pitää huolta. Lopuksi Aki vielä toteaa, että:

- Ihmiset ovat bisneksen suurin kuluerä ja ihmiset rakentavat bisneksen. Ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn mittaaminen tulee olemaan tulevaisuudessa yhtä keskeistä kuin talouden mittaaminen. Ihme on, jos markkinoille ei tule välineitä, joilla yritysjohto pysyy selvillä ihmisten terveydentilasta ja fiiliksistä. Yritysjohdon on tärkeä tietää kuukausittain yrityksen talouden tasetieto. Tulevaisuudessa on yhtä tärkeä tietää kuukausittain ihmisten terveyden tasetieto. Ymmärrys ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan on yhtä tärkeä tieto yritysjohdolle kuin se kuinka paljon yrityksen kassassa on rahaa.


Avaa podcast-jakso Spotifysta
, tai kuuntele tästä:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä