Menestyksen mentorit, jakso 5: Pidä huolta! Yrittäjän oma hyvinvointi ja jaksaminen

Podcast Meri Tuuli Laaksonen

Greenstepin ”Menestyksen mentorit” -sarja on edennyt jo viidenteen jaksoon ja tärkeään aiheeseen, joka liittyy yrittäjän omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Keskustelimme aiheesta onnellista ja aktiivista vanhuutta tukevan yrityksen Gubben perustajan ja terveystieteiden maisterin Meri-Tuuli Laaksosen kanssa. Hänessä yhdistyvät yrittäjyys ja terveystieteiden asiantuntijuus.

Meri-Tuuli innostui yrittämisestä vanhempainvapaalla, kun hän kohtasi sosiaalisen median ”vauva-ryhmässä” äidin, joka oli huolissaan oman ikäihmisensä yksinäisyydestä. Tästä lähti idea yhteisen yrityksen perustamisesta. Yritystoiminta oli aluksi ”puuhastelua äitiysloman ohessa”. Muutamassa vuodessa yritys on kasvanut 50 hengen yritykseksi, joka tarjoaa vanhuspalveluja sekä alan opiskelijoille ja omaa uraansa pohtiville nuorille mahdollisuuden kasvaa vanhuspalvelun tehtäviin.

Yritystoiminta käynnistettiin vauhdilla rekrytoimalla ja kouluttamalla henkilöstöä. Samaan aikaan käynnistettiin asiakashankinta. Elettiin lapsiperhearkea, ja perheeseen ilmestyi myös toinen yrittäjä, kun Meri-Tuulin puoliso aloitti yritystoiminnan. Työ oli inspiroivaa ja vei mukanaan, mutta yrittäjät ovat oppineet ”kantapään kautta” ottamaan vapaa-aikaa myös itselleen.


Auttajia ja ”enkeleitä” on löytynyt – älä jää yksin!

Meri-Tuuli kannustaa kaikkia yrityksen perustamista suunnittelevia hakemaan yrityskumppanin, jonka kanssa voi pallotella erilaisia ideoita ja ajatuksia. Gubbessa yrittäjät täydentävät toistensa osaamista, sparrailevat ja pystyvät tukemaan toisiaan, kun omat voimat eivät riitä. Yrityskumppani on ollut Meri-Tuulille valtava voimavara, sillä häneltä saa vertaistukea ja pääsee yli ”epätoivon hetkistä”.

Meri-Tuuli on ollut positiivisesti yllättynyt siitä, miten paljon muut yrittäjät haluavat auttaa, kunhan osaa kysyä neuvoa. ”Aina löytyy joku, joka tietää, kenen puoleen kääntyä seuraavaksi.” Oman verkoston rakentaminen onkin hänen mielestään äärimmäisen tärkeää, koska kukaan ei pärjää yksin. Toisten yrittäjien onnistumisista ja epäonnistumisista voi oppia todella paljon. Tänä päivänä myös konkurssin tehneiden yrittäjien osaamista arvostetaan, koska heiltä voi saada arvokasta tietoa mm. siitä, miten välttää yritystoiminnan sudenkuoppia.

Gubbe teki myös ”enkeli-kierroksen” ja haki tukijoita yritykselleen. Meri-Tuulista tuntui huikealta, että niin moni uskoi Gubben liikeideaan ja halusi olla tukemassa yrityksen menestymistä. Rahoitusta kierrokselta kertyi 300 000 euroa, ja mikä parasta, yrittäjäkaksikko sai sijoittajilta roppakaupalla osaamista yrityksensä tueksi.


Vapaa-aika joskus vaikea erottaa työstä, jos työ ei tunnu työltä

Yrityksen alkuvaiheessa yritys on yhtä kuin yrittäjä. Tehtävää on niin paljon, että työ vie mennessään, eikä yrittäjänä erota vapaa-aikaa työstä. ”Työ ei oikein tunnu työltä, kun se on niin kivaa”, sanoo Meri-Tuuli. Hän onkin sitä mieltä, että eniten väsyttää se, jos työnimua ei ole. Toki jos työtä on valtavasti, niin stressin oireet pukkaavat päälle, minkä voi kokea vaikkapa sydämen kovana tykytyksenä, asioiden taukoamattomana pyörittelynä päässä tai unettomuutena.

Miten sitten ylläpitää omaa hyvinvointiaan yrittäjänä? Taukoja ja lomaa työstä on tarpeen pitää, koska kunnon tauot työstä tekevät ihmeitä ololle ja motivaatiolle. Meri-Tuuli kertoi, että kesäloman jälkeen hän pystyi levänneenä näkemään paremmin kokonaisuuksia ja työn tavoitteetkin kirkastuivat. Arjessa perhe ja lapset ovat Meri-Tuulin voimavaroja, sillä ne antavat perspektiiviä elämään. Silti kaikki me tarvitsemme sitä omaa aikaa, joka on vain itselle tarkoitettua, olipa se sitten harrastuksia tai lepoa. Meri-Tuuli antaa myös hyvän neuvon yrittäjille: ”vähennä iltaisin tulevaa viestitulvaa” eli irti sähköposteista ja sosiaalisesta mediasta. Yrittäjän kannattaa myös huolehtia omasta osaamisestaan ja kehittymisestään esimerkiksi mentorin tai coachin avulla.


Missä vaiheessa yrittäjän on oltava huolissaan omasta hyvinvoinnistaan?

Meri-Tuuli vastaa esitettyyn kysymykseen nopeasti ja varmasti: ”varhain”. Hän täsmentää tätä siten, että jos kokee ”aloitekyvyttömyyttä, motivaation puutetta tai väsymystä”, niin kannattaa heti pohtia muutosta työhönsä sekä sitä, voisiko joku muu ottaa osan töistä. Meri-Tuulin mukaan ”työnimu voi olla voima ja paholainen”, sillä monet meistä harrastavat rankan työn vastapainona rajua ja suorituspainotteista liikuntaa. Terveystieteen ammattilainen antaakin kaikille yrittäjille hyvän vinkin: ”ei kannata rasittaa liikaa omaa kehoaan silloin, jos työssä on raskasta”.

Uupumuskeskustelu näkyy myös Gubbessa, jossa työskennellään yhdessä nuorten kanssa. Monilla nuorilla on taipumus suorittaa hurja määrä tehtäviä ja heillä on ”halu mennä kovaa eteenpäin työelämässä”. Työtä tehdään kovalla tahdilla, eikä kukaan pysty pitämään samaa tahtia jatkuvasti. Omaa esimerkillisyyttä halutaan myös korostaa sosiaalisessa mediassa ja siten haetaan hyväksyntää itseltä ja muilta. Tämäkin uuvuttaa meitä työssämme.

Monet nuoret ovat kuitenkin erittäin tunnollisia, koska he kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ikäihmisten auttamiseksi. On tutkittu, että ”hyvän tekeminen lisää ihmisten onnellisuutta ja pystyvyyttä”. Gubbe tarjoaakin alle 18-vuotiaillekin mahdollisuuden tehdä työtä muutamia tunteja viikossa ja päästä siten hankkimaan työkokemusta. Tämä on hyvä väylä työelämään, ja saattaa parhaimmillaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä yhteiskunnasta.


Resepti yrittäjän jaksamiseen

Yrittäjät kaipaavat yhteiskunnalta tukea henkilöstön palkkaukseen ja sitä kautta helpotusta yrittäjän työkuormaan. Kun yritystoiminta laajenee, tarvitsevat yrittäjät johtamistaitojen osaamista, koska oma rooli muuttuu tekijästä muiden ohjaamiseen ja johtamiseen. Avun pyytämisen taitoa Meri-Tuuli pitää yhtenä yrittäjän tärkeimmistä taidoista. Joskus yrittäjän omat voimat saattavat loppua, vaikka itse työ olisi innostavaa. Meri-Tuuli itse nauttii työstään ja kokee, että hän on löytänyt ”oman juttunsa”. Omaa jaksamista tukee joustava puoliso, jonka kanssa vanhemmuus jaetaan tasavertaisesti. Tukiverkostojakin löytyy perheen pyörittämiseen. Oma aikaa Meri-Tuuli ottaa mm. lenkkeilemällä.

Yrittäjä toimii esimerkkinä henkilöstölleen mm. siinä, miten toimii työssään ja kuinka arvostaa omaa vapaa-aikaansa. Jos yrittäjä on inspiroitunut työstään ja suhtautuu myönteisesti omaan vapaa-aikaansa, hän pystyy innostamaan myös henkilöstöään ja tukemaan henkilöstönsä jaksamista. Henkilöstökin voi hyvillä mielin olla vapaalla ja siten palautua työstään. Meri-Tuuli pitää myös tärkeänä, että jokainen yrityksen toimija kokee olevansa tärkeä osa yrityksen menestystä ja pystyy siten viemään yrityksen tavoitetta eteenpäin. Kun kaikilla on sama suunta, voivat niin yrittäjä kuin henkilöstökin hyvin.


Avaa podcast-jakso Spotifysta, tai kuuntele tästä:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi katsella videosisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä