Onko mahdollista tehdä yhteiskunnallista hyvää ostamalla laadukkaita toimistosiivouspalveluita?

Carestep Teamwork 1 crop

Carestepin kanssa on!

Pohtiiko yrityksenne, miten voisi kantaa suurempaa vastuuta yhteiskuntamme kehittämisessä?

Osallisuuden edistäminen on yksi Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteista. Sen tarkoitus on ehkäistä köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Työn tekeminen on yksi tärkeimmistä yhteisölliseen tekemiseen osallistumisen muodoista.

Greenstepillä vastattiin kysymykseen ”Mitä voimme tehdä?” hyvin konkreettisella tavalla – perustamalla yhteiskunnallinen siivousyritys: Carestep. Päämääränä on työurien avaaminen niille ihmisille, joilla on työuralla etenemiseen liittyviä puutteita tai esteitä, mutta joilla on halu kehittyä ja mennä uralla eteenpäin. Carestep auttaa esimerkiksi maahanmuuttajia, joiden on vaikeaa edetä työuralla kielitaidon puuttumisen vuoksi, sekä nuoria, jotka ovat jääneet yhteiskunnassa hankalaan asemaan.

Carestep perustettiin, jotta voisimme tarjota mahdollisimman monelle ponnahduslaudan, jonka avulla voi rakentaa mielenkiintoisen ja merkityksellisen työuran. Carestep tarjoaa työntekijöilleen vakituisen työn siivousalalla sekä oikeudenmukaisen korvauksen työstä. Ja jotta työntekijät voivat saavuttaa työuralle asettamiaan tavoitteita, tarjoaa Carestep heille myös käytännönläheistä koulutusta, kielikursseja sekä ammatillista ohjausta.

Carestepin tavoite ei siis ole vain kouluttaa henkilöstöä ammattitaitoisiksi siivousalan työntekijöiksi, vaan auttaa heitä eteenpäin heitä kiinnostavilla aloilla ja työurilla. Tavoittena on, että jokainen työntekijä, joka tulee Carestepin palvelukseen, siirtyy jonakin päivänä eteenpäin työurallaan. Siirtyminen työuralla eteenpäin voi tapahtua joko sisäisesti Carestepillä tai sen ulkopuolella osaavampana ja paremmilla taidoilla varustettuna henkilönä kuin mitä työntekijä oli tullessaan Carestepille!Marraskuussa 2020
perustettu yritys on koronapandemiasta huolimatta päässyt hyvin vauhtiin, ja asiakkaita, jotka nauttivat Carestepin laadukkaista toimistosiivouspalveluista löytyy jo useampia. Tavoitteet ovat kuitenkin hyvin paljon korkeammalla.

”Jotta Carestepin tärkeä missio toteutuisi ja voisimme tehdä tuntuvan sekä pysyvän positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaamme, meidän on tärkeä kasvaa mahdollisimman suureksi. Vain mahdollistamalla mahdollisimman monelle työpaikan Carestepillä, ja sitä kautta mahdollisuuden saada ammattitaitoista koulutus- ja uravalmennusta sekä suoranaista tukea opiskeluihin, pystymme saavuttamaan tavoitteemme”, toteaa Carestepin toimitusjohtaja.

Tavoitteen saavuttamisen takaajana toimii myös Greenstepin perustaja, Tore Teir, sekä koko Greenstepin organisaatio. Greenstepin asiantuntijoiden avulla Carestepin toiminnalle on luotu vahva perusta. Lisäksi Greenstepin positiivinen yrityskulttuuri sekä vahva panostus vastuullisuuteen, sopivat erinomaisesti yhteen Carestepin arvomaailmaan. Greenstep toimii hyvänä esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä, kun yhteiskunnallinen yritys Carestep lähtee toteuttamaan menestystarinansa.

Jos yritystänne kiinnostaa kuulla lisää laadukkaista toimitilasiivouspalveluista tehden samalla konkreettista yhteiskunnallista hyvää, ota yhteyttä Carestepiin!