4 tapaa, miten LMS (Learning Management System) auttaa kasvuyrityksiä saavuttamaan tavoitteensa

Lms kasvuyrityksille
Heidi juhantalo

Heidi Juhantalo

Senior L&D Consultant

Moni organisaatio pohtii sitä, missä vaiheessa ja miksi kannattaisi ottaa käyttöön LMS? LMS ei ole välttämättä ajankohtainen hankinta pienemmille yrityksille, joilla on käytössään vain muutama koulutus tai Teams-tallenne. Jotkin yritykset pärjäävät mainiosti esimerkiksi ulkoisen tarjoajan tuottamalla valmiilla verkkokurssikirjastolla. Kasvuyritykset kuitenkin hyötyvät omasta LMS:sta monella eri tavalla.

Johda osaamista järjestelmällisesti LMS:n avulla

Osaamisen johtaminen on osa yrityksen kilpailukykyä. Organisaation tulee aktiivisesti strategiakauden alussa (ja sen aikanakin) kartoittaa osaamistarpeita verrattuna strategisiin tavoitteisiin ja kysyä seuraavat kysymykset:

  • Missä haluamme olla,
  • mitä osaamista se vaatii,
  • mikä on osaamisen nykytila, ja
  • mitkä ovat tarvittavat ydinosaamiset, joilla varmistamme tulevaisuuden kasvun?

Entä mitä osaamista ylipäätään jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan?

Osaamistarpeiden tunnistaminen, vaikkapa vastuullisuusvaatimusten, EU:n sääntelyn, digitalisaatiohankkeen, uuden liiketoiminnan tai tekoälyn käyttöönoton myötä, tulee tehdä ajoissa, jonka jälkeen voidaan tehdä toimenpiteitä osaamisen kehittämiseen liittyen.

LMS on tukena koulutusohjelmien ja sertifikaattien luomisessa ja osaamisen todentamisessa. Kun LMS on ollut käytössä jonkin aikaa, kertyy dataa hankitusta osaamisesta ja sertifikaateista. Näin myös nykyosaaminen on helppo kartoittaa.

Valjasta LMS tukemaan yritysvastuun tavoitteisiin pääsemistä

Vaatimustenmukaisuus ja vastuullisuusvaatimusten tuntemus ja niiden noudattaminen käytännössä on osa yritysvastuuta. Koulutussuoritusten todentaminen muuttuu entistä tärkeämmäksi vastuullisuussääntelyn myötä. Erilaiset compliance-vaatimukset ja sertifioinnit (esim. ISO27001) edellyttää henkilöstön kouluttamista ja sen osoittamista. Jotta osaamisen auditoinnit läpäistään, on jokaisen osaaminen varmistettava.

Vastuullisuusmittarit ja vastuullisuusraportointi tuovat oman lisänsä henkilöstön koulutustarpeisiin. Jokaisen tulee ymmärtää mitä vastuullisuus omassa organisaatiossa ja omassa työarjessa tarkoittaa. Code of conduct, muut compliance-aiheet, tietosuoja, tietoturva ja kyberturvallisuus ja asiakkaan tuntemisvelvollisuus ovatkin usein ensimmäisiä koulutussisältöjä LMS-alustalla. Sääntely ja säännökset muuttuvat usein, ja LMS:ssä koulutusten päivittäminen ja uudelleensuorittaminen on näppärää.

Varmista kasvavan henkilöstön osaamisen ja laadukas perehdytys

Kun organisaatio rekrytoi tasaiseen tahtiin uusia työntekijöitä, palkkaa vuosittain useita kausityöntekijöitä, avaa uusia yksiköitä maan rajojen ulkopuolelle tai ostaa uuden liiketoiminnan, LMS sujuvoittaa perehdytystä, organisaatiokulttuurin tutuksi tekemistä ja substanssiosaamisen siirtämistä asiantuntijalta toiselle.

Kasvuyrityksessä panostetaan henkilöstön kehittämiseen luonnollisesti jatkuvasti. LMS tarjoaa foorumin ja rakenteet sisäisten koulutusohjelmien koordinointia ja toteuttamista varten, myös monimuotoisena. LMS:n avulla palvellaan jokaista liiketoiminta-aluetta varmistamalla, että heille on tarjolla tarvittava koulutusmateriaali.

LMS:n avulla koulutukset markkinoidaan ja suunnataan oikeille henkilöille, varmistetaan suoritusmerkinnät, seurataan suorituksia ja osallistujamääriä, lähetetään kutsuja ja muistutuksia. Työntekijän omassa näkymässä näkyy selkeästi suoritetut ja tulevat tapahtumat. Erilaiset koulutustapahtumat ja kurssit ovat selkeästi tiedossa ja esillä henkilöstölle, yhdessä ja samassa paikassa, jolloin kynnys mennä samaan tuttuun paikkaan etsimään koulutussisältöä on matala.

Perehdytysohjelman osittainen digitalisointi ja sen jakelu LMS:ssä nopeuttaa työntekijän pääsyä kiinni käytännön työhön, organisaation kulttuuriin ja toimintatapoihin ja helpottaa rekrytoivan esihenkilön ja HR:n työtä. Tehokas perehdytysohjelma opastaa uuden työntekijän käytännön askelein tekemään tarvittavat käytännön asiat, käyttämään oikeita järjestelmiä, toimimaan turvallisesti ja tiettyjen käytäntöjen mukaan ja löytämään lisätietoa itse.

Rakenna oppivan organisaation kulttuuria

Henkilöstön osaamisen jakaminen muulle organisaatiolle on tärkeää jatkuvan oppimisen kulttuurissa. Helppokäyttöisellä LMS:llä jokainen voi tuottaa matalalla kynnyksellä koulutussisältöä alustalle omasta osaamisalueestaan. Koulutusohjelmat voivat koostua myös lähivalmennusten ja verkkokoulutusten yhdistelmästä.

Kun LMS:stä löytyy koulutukset jokaisesta liiketoimintayksiköstä, tuotteista ja palveluista, ja koulutussisältö päivittyy aktiivisesti, tulee LMS:stä paikka, jonne henkilöstön on luontevaa tuottaa sisältöä matalalla kynnyksellä itse. Aktiivinen koulutustarpeiden kerääminen ja niihin vastaaminen tukee osaltaan oppivan organisaation rakentamista.

Kun harkitset LMS:n hankintaa tai kaipaat tukea jo olemassa olevan LMS:n aktivoimiseen ja uusien koulutussisältöjen rakentamiseen, olemme apunasi. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme, miten L&D -asiantuntijamme ja pedagogimme voivat olla tukenasi!

Selvitetään, miten voimme olla apunasi LMS:n käyttöön liittyen!

Varaa aika asiantuntijaltamme