Henkilöstön sitouttaminen ja työurien kehittäminen coachingin avulla

Mira Jyvaskyla OK
Heli hayrynen

Heli Häyrynen

Partner, Head of L&D

Koulutuksen ja uusien taitojen kehittäminen korostuvat organisaation ollessa uuden edessä; oli kyseessä sitten fuusio, henkilöstömäärän suuri kasvu tai jokin muu tapahtuma. Moni organisaatio pähkäileekin, miten kehittää tehokkaasti avainhenkilöiden osaamista ja johtaa se tukemaan liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita ja strategiaa.

Hyvin suunnitellut ja organisaation strategiaan sopivat coaching- ja mentorointiohjelmat mahdollistavat tehokkaasti merkityksellisten työurien tarjoamisen, henkilöstön sitouttamisen ja organisaation kestävän kasvun. Moni organisaatio painii kuitenkin sen kanssa, miten sama koulutus saataisin tukemaan sekä avainhenkilöiden henkilökohtaista urakehitystä että valjastamaan sen kautta kerrytetty osaaminen palvelemaan liiketoiminnan tavoitteita.

Coaching- ja mentorointi-ohjelmia suunnitellessa olisikin aina tärkeää sitoa ne vastaamaan juuri kyseisen organisaation arvoihin ja strategisiin päämääriin. Esimerkiksi Greenstep Academyn omat ja asiakkaille tarjottavat coaching- ja mentorointiohjelmat kustomoidaan aina sopimaan juuri kunkin yrityksen tarpeisiin. Tuottamamme ohjelmat keskittyvät erityisesti siihen, että hankitut tiedot ja taidot siirtyvät osaksi työpaikan arkea.

Mentoroinnin ja coachingin hyödyt yrityksille ja työntekijöille

Mentorointi ja coaching ovat keskeisiä keinoja sitouttaa, motivoida ja rakentaa merkityksellisiä työuria. Esimerkiksi Greenstepin yhteisö- ja 1-1- coachingin yhdistävä valmennuskokonaisuus lisää henkilöstön ymmärrystä yrityksen tarjoamista mahdollisuuksista työuran suhteen. Coaching tukee yksilön etenemistä työuralla, sillä hänen henkilökohtaiset tavoitteensa voidaan sitoa kiinni yrityksen tavoitteisiin ja tuoda esille niitä asioita, joita yritys voi tarjota juuri hänelle.

Lisäksi yritys saa tietoa siitä, millaiset asiat motivoivat ja sitouttavat avainhenkilöstöä. Jokainen kohtaaminen vahvistaa henkilöstön tunnetta siitä, että he ovat tulleet kuulluksi ja nähdyksi. Greenstepin oman valmennuskokonaisuuden yhteisten osuuksien aikana rakennetaan yhteistä ymmärrystä esimerkiksi siitä, millaiset arvot ja asenteet yrityksessä on, ja miten ne näkyvät asiantuntijoiden arjen työssä. Kun yksilöt kokevat voivansa vaikuttaa yrityksen toimintaan ja tulleensa kuulluksi ja nähdyiksi, merkityksellisyyden kokemus omassa työssä lisääntyy.

Henkilöstön päästessä osaksi yrityksen erilaisten prosessien ja toimintamallien suunnittelua, he omaksuvat muutokset ja toimintamallit nopeammin ja motivoituvat työssään. Coachingin avulla voidaan myös lisätä henkilöstön tietoisuutta esimerkiksi organisaation yksilötason tavoitteen asettelusta, palkkiojärjestelmistä ja muista HR-välineistä.

Apua merkityksellisen koulutuskokonaisuuden rakentamiseen?

Greenstepillä rakennamme asiakkaillemme organisaation arvoihin ja strategisiin päämääriin sidottuja henkilöstön mentorointi- ja coachaus-ohjelmia. Ohjelmamme pohjautuvat työelämän ja henkilöstökoulutuksen tutkimukseen. Tuottamamme ohjelmat keskittyvät erityisesti siihen, että hankitut tiedot ja taidot siirtyvät osaksi työpaikan arkea.

Coaching- ja mentorointiratkaisumme sitouttavat ja motivoivat henkilöstöä yritykseenne. Voimme ohjelmiemme kautta esimerkiksi tukea johtoanne saamaan tiiminsä ajamaan koko yrityksen etua yksilöllisten tavoitteidensa rinnalla. Myös tiimiyttäminen ja osaamisen kasvattaminen ovat asiakkaidemme suosikkisisältöjä ohjelmissamme.

Coahcausta voidaan rajata toimimaan jonkin tietyn asiantuntijajoukon osalta, esim. avaininsinöörit tai HR-asiantuntijat/taloustiimit organisaation eri kansainvälisissä yksiköissä. Kyseessä on aina ihmiset ja siksi coaching ja sparraus ei rajoitu toimialalle. Luomme valmennuksemme aina asiakkaan kanssa yhteistyössä, koska he ovat toimintakenttänsä parhaita asiantuntijoita. Tuomme mukaan objektiivisen ulkopuolisen näkemyksen ja avarramme toiminnalla huomioimaan niitä asioita, joihin ehkä arjessa ei muuten huomio kiinnity.

Haluaisitko sparrailla lisää aiheen tiimoilta?

Varaa ilmainen sparrailuaika ja keskustellaan lisää yrityksenne tarpeista. Tapaaminen ei sido teitä mihinkään. Varaa 30 min tapaaminen tästä!