Johtajuuden vaateet muuttuvat – mikä on sinun Secret Sauce to Success?

Gstausta Sininen
Heli hayrynen

Heli Häyrynen

Partner, Head of L&D

Johtajuuden vaateet vaihtuvat aikakausittain. Koska yritysten kohtaamat muutokset ovat entistä enemmän yrityksen ulkopuolisista tilanteista johtuvia, johtajien täytyy olla hyvin tietoisia omista taidoistaan ja kehittämiskohteistaan.


Järjestimme webinaarin Secret Sauce to Success – Menestyksen avaimet rahoitusalalle naistenpäivänä 8.3.2021. Keskustelimme webinaarissa muun muassa siitä, millaisia taitoja tulevaisuudessa johtajilta vaaditaan. Tämän keskustelun innoittamana kirjoitin tämän blogitekstin.

Johtajuuden vaateet vaihtuvat aikakausittain. Muutokset ja muutosjohtajuudesta keskustelu ovat kuuluneet johtajien työympäristöön arkisena asiana jo useita vuosikymmeniä. Muutokset suuntaavat myös johtajuuteen liittyviin vaatimuksiin. Johtajan rooli muutoksessa on kiistaton, koska joukossamme on aina henkilöitä, jotka suhtautuvat muutoksiin positiivisemmin ja toiset negatiivisemmin.

Yritysten kehittymisen kannalta muutokset ovat välttämättömiä ja hyvän johtajan perustaito on madaltaa kynnystä muutoksen hyväksymiselle. Aina 1990-luvulle saakka (ks. mm. Hamel & Breen 2009) johtamisen taito määrittyi kyvyillä budjetointiin, valvontaan ja suunnitteluun. 90-luvulta alkaen yksittäisten asioiden johtamisen sijaan johtamisessa korostuivat suurempien muutosten toteuttaminen – visiot ja strategiat. Suurempien suunnannäyttäjien aika toi johtajan persoonan ja kyvyn ihmisten johtamisen keskiöön. Ja tuo yhä edelleen.

Henkilöstöjohtamisen professorin Anna-Maija Lämsän mukaan oman itseymmärryksen kehittäminen sekä sosiaaliset taidot ovat avainasemassa, kun johtaja lähtee asettamaan tavoitteita itselleen. Koska yritysten kohtaamat muutokset ovat entistä enemmän yrityksen ulkopuolisista tilanteista johtuvia, johtajien täytyy olla hyvin tietoisia omista taidoistaan ja kehittämiskohteistaan. Muuten johtajat eivät pystyisikään tutkimusten kuvaamiin tulevaisuuden johtajilta vaadittuihin taitoihin.

Mitä pitäisi siis muistaa kehittäessään itseään johtajana? Ohessa on webinaarimme (katso tallenne tästä) innoittamat vinkkini tulevaisuuden johtajille:

  • Kehitä joustavuutta. Hakeudu keskusteluihin erilaisia intressejä ajavien tahojen kanssa ja kohtaa kilpailijasi. Vain siten pääset todella testaamaan omaa joustavuuttasi.
  • Laajenna itseymmärrystäsi. Pyydä palautetta, pyydä kritiikkiä, pyydä haastamaan ideasi. Ja kuuntele saamasi palaute. Hyödynnä palaute – sekin, joka sinusta ei pitäisi paikkaansa. Kollega voi joskus nähdä jotain, mitä et itse näe.
  • Sosiaalisten taitojen harjoittelu. Hakeudu tilanteisiin, joissa roolisi on jokin muu kuin mihin arjessa olet tottunut. Osallistu koulutuksiin oppijana ja kuuntelijana. Osallistu työryhmätyöskentelyyn. Osallistu aidosti ja pyri kannustamaan muita ottamaan vetovastuu. Rakennat luottamusta ja aitoa kiinnostusta organisaatioon ja henkilöstöön ja haastat sosiaalisia taitojasi kehittymään.

Mitkä ovat sinun menestyksesi reseptin salaiset ainesosat?


Heli Häyrynen
Head of Greenstep Academy
Partner, Greenstep

Kirjoittaja KTT, KM, johtamisen alan tutkija ja Greenstep Academy -liiketoiminnan vetäjä sekä Carestep Oy:n hallituksen puheenjohtaja


Kaipaatko sparrausta yrityksesi henkilöstön osaamisen johtamiseen tai henkilöstökoulutuksen toteuttamiseen? Ota yhteyttä!