Kolme hyvää tapaa valmistautua tilinpäätökseen

Useimpien yritysten tilikauden loppu alkaa lähestyä ja tilinpäätösten valmistelu meillä Greenstepillä on jo aloitettu. Olemme koonneet muistilistaksi kolme tärkeintä neuvoa, miten myös yrityksissä voidaan valmistautua tulevaan tilinpäätökseen ja nopeuttaa näin tilinpäätöksen valmistumista alkuvuodesta.

Puista putoavat lehdet ja ensimmäiset kirpeät pakkasaamut tietävät taloushallinnon ammattilaisille vain yhtä asiaa; tilinpäätösaika lähestyy kovaa vauhtia. Koska hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty, aloitamme Greenstepillä tilinpäätöksiin valmistautumisen jo hyvissä ajoin syksyllä helpottaaksemme alkuvuoden kiireaikaa. Siistimme tase-erittelyjä, luonnostelemme liitetietopohjia sekä järjestelemme alkuvuoden aikatauluja. Tilitoimiston lisäksi tilinpäätökseen voidaan valmistautua kuitenkin myös yrityksissä. Listasimme alle kolme avainasiaa valmistelun helpottamiseksi.

Materiaalien laadinta ja toimitus

Kiitos sähköisen taloushallinnon, suurin osa materiaalista on yleensä jo valmiina kirjanpitojärjestelmässä. Tilinpäätöksen laatimista ja tilintarkastusta varten tarvitaan kuitenkin myös paljon muuta aineistoa; kuten saldotodistuksia, varastoinventaareja sekä hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjoja. Tilinpäätösaineiston kerääminen ja valmistelu on monesti hoidettavissa pois to do -listalta jo syksyn aikana. Saldotodistuspyynnöt varoista, veloista ja vastuista voi hyvin laatia ja lähettää jo etukäteen. Lähettämällä pyynnöt ajoissa voi myös omalta osaltaan varmistaa, että materiaali on saatavilla ja tilinpäätös valmistuu ajallaan. Monesti myös hallinnon pöytäkirjat saattavat jäädä työpöydille roikkumaan ja odottamaan allekirjoituksia. Syksy on erinomaista aikaa hoitaa alta pois kaikki puuttuvat pöytäkirjat ja allekirjoitukset sekä päivittää yrityksen osakasluettelo ajan tasalle. Jos yrityksessä on vaihto-omaisuutta, tulee tilinpäätöstä varten suorittaa varastoinventaari. Kun inventaarin järjestelee huolellisesti etukäteen, on sen suorittaminen sujuvampaa vuodenvaihteessa. Taloushallinnon asiantuntijoiltamme saat kootun listan kaikista tarvittavista materiaaleista.

Tuloksen ja taseen läpikäyminen

Me Greenstepillä tuotamme laadukasta ja ajantasaista taloustietoa ympäri vuoden, joten meidän asiakkaanamme tulosta ja tasetta voi siis luotettavasti käydä läpi jo tilikauden aikana. Tuloslaskelman ja pääkirjan läpikäynnillä tunnistetaan helposti tuloskehityksen suuret suuntaviivat sekä yksittäiset heilahdukset, jotka mahdollisesti tulisi vielä selvittää ja käydä läpi. Voi olla myös tarpeen esimerkiksi pohtia, näyttääkö yrityksen tulos siltä, että loppuvuonna maksettavia ennakkoveroja kannattaisi korottaa välttyäkseen suurelta yksittäiseltä menoerältä alkuvuodesta. Erityisesti tilikauden vaihteen lähestyessä on hyvä pitää mielessä myös kirjanpidon suoriteperusteisuus; onko yrityksellä tiedossa tilikaudelle kuuluvia tuottoja tai kuluja, joita ei vielä kirjanpidossa ole ja jotka tulisi tilikaudelle jaksottaa. Taseen osalta on tärkeää pohtia muun muassa omaisuuserien arvostusta, mahdollisia aktivointeja sekä kartoittaa oman pääoman tilannetta.

Tuloksen ja taseen ulkopuolisten olennaisten asioiden läpikäyminen

Vaikka kirjanpitäjällä eli tilinpäätöksen laatijalla onkin yleensä hyvä käsitys yhtiön liiketoiminnasta sekä tilikauden olennaisista asioista, voi olla kuitenkin asioita, joita kirjanpitäjä ei saa selville pelkästään lukujen ja kirjausten myötä. Esimerkkinä voi olla yritystä vastaan nostettu oikeusvaade, josta yritys saattaa joutua tilikauden päättymisen jälkeen merkittävään korvausvastuuseen. Tällaisessa tilanteessa mahdollisesta korvausvaateesta tulisi mainita tilinpäätöksen liitetiedoissa, jotta pystytään varmistamaan oikean ja riittävän kuvan antaminen yhtiön taloudellisesta asemasta. Lisäksi ei ole pahitteeksi käydä kertaalleen läpi kirjanpitäjän kanssa myös tilikauden aikaiset poikkeukselliset tapahtumat, kuten rahoituskierrokset, omien osakkeiden hankinnat tai liiketoimintayksiköiden myynnit, jotta kirjanpitäjällä on varmasti kaikki tarpeellinen tieto tilinpäätöksen ja liitetietojen laatimista varten.

Onneksi yrityksissä ei kuitenkaan yksin tarvitse tämän muistilistan kanssa kamppailla, meidän laaja asiantuntijajoukkomme Greenstepillä auttaa kyllä. Yhdessä asioiden läpikäyminen jo nyt syksyn aikana helpottaa kaikkien urakkaa kevään kiireessä!