Tilinpäätöksen laatimis- ja neuvontapalvelut

Haluaisitko, että tilinpäätöksesi hoitaisi tulevaisuudessa luotettava ja proaktiivinen asiantuntija, joka tekee työnsä laadukkaasti satojen taloushallintoammattilaisten verkosto tukenaan?

Greenstepillä on kokemusta lähes kaikista isoimmista konserniraportointijärjestelmistä, mukaan lukien NetSuite, FPM, HFM, Hyperion ja konsolidointijärjestelmä Aaro. Joskus yrityksissä on tilanteita, joissa oma taloushallinnon henkilöstö on estynyt hoitamaan tehtäviään. Näissä tilanteissa voimme auttaa ja tarjota väliaikaista, projektiluontoista apua tilinpäätöksen laatimiseen.

IFRS-standardien mukaiset tilinpäätökset valmistuvat meidän KHT-tilintarkastustaustaisen greenstepiläisen avulla. Greenstepillä on Suomen lisäksi toimistot myös Ruotsissa ja Virossa, ja kumppaniverkostomme MSI Global Alliancen kautta autamme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti.

Oli kyseessä sitten pienempi yhtiö tai pörssiyhtiö, Greenstep voi auttaa oikeanlaisella resursoinnilla.

Konsernitilinpäätökset taloushallintoalan taitavimmasta konsernista

Greenstepillä on lukuisia konserniasiakkaita, joita autamme konsernitilinpäätöksissä ja muussa konsernilaskennassa. Greenstepin oma konsernitilinpäätös valmistuu tällä hetkellä excelin avulla, mutta olemme itse yhtenäistämässä yhtiöidemme tilikartat ja siirtymässä käyttämään NetSuite liiketoiminnanohjausjärjestelmää. NetSuiten avulla pystymme tekemään konsernitilinpäätöksen entistä automatisoidummin.

Modernit työkalut tehostavat konsernitilinpäätökseen valmistautumista, ja Aaro Systems on toinen esimerkki hyvästä työvälineestä raportointiin, konsolidointiin ja analysointiin. Yhä useammat konserniasiakkaistamme haluavatkin ottaa Aaron käyttöön: se on helppokäyttöinen järjestelmä, jossa on sataprosenttinen fokus konsernitilipäätökseen. Lue lisää Aarosta!


Jatkuva tilinpäätöstasoinen kirjanpito vähentää tilinpäätökseen kuluvaa työaikaa

Greenstepissä kirjanpito toteutetaan kuukausittain tilinpäätöstasoisesti, joka tarkoittaa sitä, että kirjanpidolla tuotetaan kuukausittain välitilinpäätöstä vastaavalla tarkkuudella tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Näin yritys saa ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Olemme jopa automatisoineet tietyt kirjanpidon laadunvarmistusprosessit robottien avulla, varmistaaksemme että kaikille asiakkaille tuotetaan laadukasta tilinpäätöstasoista kirjanpitoa.

Tämän lisäksi tilinpäätöksiin valmistaudutaan hyvissä ajoin (siistimme tase-erittelyjä, luonnostelemme liitetietopohjia sekä järjestelemme aikatauluja) jo ennen tilinpäätösaikaa. Näin tilinpäätös saadaan valmiiksi aikataulun mukaisesti tilintarkastusta varten sekä tiedot yrityksen tuloveroilmoitukseen ajallaan.


Laadunvarmistus vertaistuen avulla

Greenstepillä yrityksesi tilinpäätös tarkistetaan laadun varmistamiseksi. Toinen taloushallinnon asiantuntija tutustuu yrityksesi toimintaan ja käy läpi tilinpäätöksen, jotta vältetään virheet ja tilintarkastajan on vaivatonta tutustua tilinpäätöksen tietoihin. Greenstepiläisillä on tukenaan satojen kollegojen asiantuntemus, ja tätä osaamista haluamme hyödyntää asiakkaidemme hyväksi.


Tilinpäätöksen kolme A:ta

Tilinpäätöksen yhteydessä tulee muistaa monta pientä kokonaisuuteen vaikuttavaa seikkaa. Greenstepin asiantuntijat muistuttavat, että pitkien listojen lisäksi on hyvä pohtia syvällisemmin myös näitä kolmea A:ta:

  1. Aktivoinnit. Mahdolliset tuotekehitysaktivoinnit ja laskelmat aktivointien takana. Tuotekehitykseen käytetty työaika sekä muut tuotekehitykselle kohdistettavissa olevat menot voidaan aktivoida taseeseen. Tässä tapauksessa aktivointien taustalla tulee olla tarvittavat laskelmat tuotekehitykseen liittyvistä menoista sekä siitä, että taseeseen aktivoitu määrä ei ylitä hyödykkeestä tulevaisuudessa saatavia tuottoja.
  2. Arvostukset. Myös yleisemminkin tase-erien arvostukseen saattaa liittyä epävarmuutta, jolloin arvostuksen tueksi tulee laatia tulevaisuuden tuottoihin pohjautuvia laskelmia. Mikäli esimerkiksi koneita on käyttämättä, tulee niiden tasearvostusta arvioida kriittisesti ja mahdolliset alaskirjaukset tehdä. Omaisuuden tulonodotukset dokumentoidaan joko saatavien/budjetoitujen tuottojen tai odotettavissa olevan myyntihinnan perusteella. Mikäli tuotannossa on ylikapasiteettia tai hallussa on esimerkiksi käyttämättömiä vuokratiloja, pitää varmistua siitä, että taseeseen tehdään tarvittaessa varauksia tulevista kuluista, joihin ei liity tuottoa.
  3. Arvionvaraisuudet. Tilintarkastuksessa tullaan kiinnittämään huomiota arvionvaraisuutta sisältäviin eriin. Esimerkiksi projektiluonteista toimintaa tekevän yrityksen liikevaihto sisältää arvionvaraisuutta, sillä projektin valmiusasteen määrittäminen perustuu tehdyille arvioille. Tämä vaikuttaa edelleen jaksotuseriin.

Myös tietyntyyppisiin tase-eriin liittyy arvionvaraisuutta toiminnan luonteesta riippumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi aktivoidut tuotekehitysmenot, myyntisaamiset, vaihto-omaisuus, sekä varaukset.

Vinkkien takana on Greenstepin Minna Riihimäki.Lopuksi vielä vinkki: Tilikautta kannattaa miettiä!

Huomioi, että tilikausi voi olla myös muu kuin kalenterivuosi. Esimerkkinä voisi olla jokin tavaratalo, jonka tilikausi loppuu marraskuussa. Yritys on ostanut jouluksi varastot täyteen, ja ottanut sitä varten velkaa. Tässä tilanteessa tilinpäätös näyttää kovin velkaiselta ja varaston kierto heikolta. Kannattaa siis miettiä, milloin tase on kevyimmillään ja vakavaraisuusluvut näyttävät parhailta.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä meihin, niin suunnitellaan yhdessä teidän kannalta parhaat järjestelyt!