Miten kirjanpitäjän työ Greenstepillä eroaa perinteisestä tilitoimistosta? - Sanna-Marin kokemuksia

Sanna mari kirjanpitaja

Perinteisiin tilitoimistoihin verrattuna Greenstep koetaan usein matalahierarkisena. Kasvuyhtiössä myös ainut muuttumaton asia on jatkuva muutos. Vaasan tilitiimimme vetäjä Sanna-Mari Kuusisto kertoo omasta perspektiivistään, miten nämä tekijät elävöittävät kirjanpitäjän työtä Greenstepillä.

Sanna-Mari aloitti Greenstepillä vuonna 2015 taloushallinnon asiantuntijana, josta hän eteni parissa vuodessa taloushallinnon konsultiksi ja siitä tiiminvetäjäksi Vaasassa. Greenstepissä häntä kiehtoi alunperin erityisesti se, että yritys oli tuolloin ensimmäisiä paperittomia tilitoimistoja, jossa kaikki tehtiin sähköisesti ja tietotekniikkaa hyödynnettiin tehokkaasti.

“Työhöni kuuluu erilaisia kokonaisuuksia; asiakkaan taloushallinnon tehtäviä kirjanpidosta tilinpäätöksiin ja veroilmoituksiin. Lisäksi toimin tiiminvetäjänä, mikä tarjoaa mahdollisuuden olla kehittämässä kollegojen osaamista ja auttaa heitä suoriutumaan asiakaskuntamme monipuolisista toimeksiannoista”, Sanna-Mari kuvailee työnkuvaansa Greenstepillä.

Jokainen pääsee osallistumaan prosessien kehittämiseen

Greenstepillä Sanna-Marin yllätti se, kuinka yritys kasvaa ja kehittyy jatkuvasti ja prosessien kehittämiseen osallistuu koko organisaatio titteleistä riippumatta.

“Greenstepillä on yllättänyt se, kuinka suurella volyymilla asioita viedään eteenpäin. Tiiminvetäjänä prosessien ja toimintamallien kehittäminen on luonnostaan kiinteä osa työtä. Se jaksaa vieläkin yllättää, kuinka hyvin kehitysideoita ja ratkaisuja otetaan vastaan ja siihen kannustetaankin ihan jokaisen työntekijän osalta.”

Kirjanpitäjän työ Greenstepillä

Auttamisen kulttuuri kukkii arjessa

Sanna-Mari iloitsee siitä, miten yhteisöllisyys korostuu arjessa esimerkiksi vahvana haluna auttaa ja saada ympärillä olevat tiimikaverit loistamaan. Hänen mukaansa välittämisen kulttuuri näkyy ja kuuluu halki organisaation.

“Hyvä esimerkki tästä vahvasta yhteisöllisyydestä ja auttamisen kulttuurista on, kun tänään aamulla tuli paljon poissaoloilmoituksia, jotka vaativat reagointia. Oma esihenkilöni kysyi heti, että voiko minua auttaa jotenkin ja kuinka jaksan. Myös tiimiläisiltä tulee paljon huolenpitoa. Esimerkiksi kuultuaan sen aamun tilanteesta henkilöt, joilla oli hieman ylimääräistä kaistaa, kysyivät heti, miten he voisivat olla avuksi asiassa”, Sanna-Mari kertoo.

Matalan hierarkian edut ja haasteet

Sanna-Mari kertoo, että vaikka Greenstepillä on ihmisiä monilla eri nimikkeillä, niin ihan keneen tahansa voi olla yhteydessä ilman minkäänlaista kynnystä. Hän kertoo, että matala hierarkia näkyy kirjanpidon arjessa myös esim. siten, että jos jollain on jokin haaste työhön liittyen, niin Greenstepin perustajat Tore ja Michaela auttavat niiden kanssa yhtä pienellä kynnyksellä kuin muutkin työntekijät.

“Matala hierarkia liittyy myös tähän kirjanpitoarkeenkin; jollain saattaa olla ongelma konsernikirjauksien kanssa ja avun saa suoraan vaikkapa Michaelalta. Siinä tulee esille juuri se perhemäinen tapa tehdä asioita. Kaikki auttavat kaikkia tittelistä ja sijaintipaikasta huolimatta”, Sanna-Mari kiteyttää.

Matala hierarkia luo paljon tilaa luovuudelle ja osaamisen kehittämiselle, mutta samalla se tuo Sanna-Marin mukaan joitakin haasteita. Hän nostaa esimerkiksi sen, että Greenstepillä tarjotaan niin asiakaskeskeistä palvelua, että olisi mahdotonta kirjoittaa toimintaperiaatteita, jotka toimisivat jokaisessa asiakascasessa.

“Matala hierarkia näkyy myös siinä, että meillä ei ole juurikaan kirjoitettuja toimintamalleja sille, kuinka suoriutua työtehtävistä. Tuntuu, että myymme niin uniikkia ja asiakaslähtöistä palvelua, että olisi haastavaa kirjoittaa toimintaperiaatteita, jotka toimisivat kaikissa tilanteissa ja tapauksissa. Siinä saa ja pitää välillä käyttää omaa luovuuttansa.

Kun keksii hyvän työtavan, niin se jaetaan kollegoille. Jos esimerkiksi kehitän kirjanpidon puolella jonkun hyödyllisen mallin, kuinka tehdä lomakkeita, kuten esim. sosiaalikulu-Excelin, ja se toimii, niin siihen liittyy odotus, että tieto jaetaan myös muille. Matala hierarkia näkyy myös siinä, että tietoa pitää osata etsiä”, Sanna-Mari kuvailee.

Kirjanpitäjä Greenstep

Kasvuyhtiö tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia kehittää osaamista

Sanna-Mari kertoo, että Greenstepillä saa aidosti paljon vastuuta ja välillä uimaan pääsee opettelemaan suoraan altaan syvässä päädyssä. Hänen mukaansa Greenstepillä ymmärretään hyvin, että ihmiset haluavat kehittää itseään ja osaamistaan ja siihen myös kannustetaan. Sanna-Mari suoritti esimerkiksi pari vuotta sitten Greenstepin tuella pitkään haaveissa olleen KLT-tentin. Myös Greenstep Academyn koulutusten ja viisihenkisen kirjanpidon coachaus-tiimin avulla pyritään tukemaan taloushallinnon asiantuntijoiden jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

“Greenstep on kasvuyhtiö ja se tuo ihan omia erityispiirteitä kaikkeen tekemiseen, enkä usko, että yksikään tilitoimisto voi samanlaista urapolkua tai tarinaa luoda”, Sanna-Mari kiteyttää.

Vaasan tiimi

Mukaan Greenstepin lämminhenkiseen tiimiin?

Greenstep jatkaa nopeaa kasvuaan ja haemmekin nyt konsultin roolissa viihtyviä kirjanpitäjiä tiimiimme. Lue lisää meillä työskentelystä ja katso avoimet työpaikat!