Miten viestiä vastuullisuudesta Green Claims -direktiivin puitteissa?

Greenstep9666

Kestävät tuotteet ja palvelut ovat viime vuosina houkutelleet asiakkaita kasvavissa määrin, joten organisaatiot ovat nähneet mahdollisuuden mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan kestävinä. Väitteitä, kuten 100 % biohajoava, ympäristöystävällinen tai vihreä tuote, on käytetty laajalti, mikä on tehnyt asiakkaille ja kuluttajille vaikeaksi ymmärtää tuotteiden todellista ympäristövaikutusta.

Monet näistä väitteistä ovat olleet harhaanjohtavia, ja yritykset ovat saattaneet joutua syytetyiksi viherpesusta, eli siitä, että ne tekevät organisaatiosta tarkoituksellisesti kestävämmän kuuloisen kuin se todellisuudessa on. Organisaatio on voinut esimerkiksi väittää tarjoavansa ilmastoneutraaleja tuotteita tai palveluita ilman minkäänlaista todistetta tai tutkimusta. Tämän välttämiseksi, asiakkaiden, kuluttajien ja tietysti planeetan suojelemiseksi EU on ehdottanut uutta säädöstä; EU Green Claims directive.

Green Claims direktiivin tarkoituksena on tehdä vihreistä väitteistä luotettavia, vertailukelpoisia ja todennettavissa olevia ja samalla suojella kuluttajia harhaanjohtavilta väitteiltä. Direktiivin tarkoituksena on myös edistää kiertotalouden luomista ja luoda oikeudenmukainen kilpailuympäristö, jossa tuotteet ja brändit voivat kilpailla faktaperäisen datan perusteella. Tämän toteuttamiseksi ehdotuksessa on annettu selkeät kriteerit siitä, kuinka yritysten tulee todistaa ympäristöväitteensä varmistaakseen niiden olevan vankkoja, läpinäkyviä ja luotettavia sekä vaatimukset väitteiden todentamiselle.

Pitäisikö sitten viherpesusyytösten pelossa lopettaa kestävyystoimista viestiminen kokonaan? Ei missään nimessä.

Yritysten tulisi olla ylpeitä työstään ja auttaa kuluttajia navigoimaan tässä markkinassa viestimällä kestävyystyöstään, jos tämä tehdään EU:n vihreiden väitteiden direktiivin mukaisesti. Tässä muutamia esimerkkejä:

1. Ole avoin kestävyysviestinnässäsi. Ole rehellinen siitä, että et ole selvittänyt kaikkea, mutta yrität parhaasi vähentääksesi negatiivista vaikutustasi. Voit jakaa kestävyys- ja siirtymäsuunnitelman, jossa korostat keskittymisalueita ja parannuskeinoja, esimerkiksi CO2-päästöjen vähentämiseksi, kierrätysmateriaalien lisäämiseksi tai tuotteen elinkaaren pidentämiseksi.

2. Perustele väitteesi datalla. Jos organisaatiosi jakaa kestävyys- tai siirtymäsuunnitelman, on tärkeää jakaa tämän taustalla oleva data, kuten hiilijalanjälki, arvoketjuanalyysi, elinkaarianalyysi, ympäristötuoteseloste tai muu relevantti data.

3. Varmista datan oikeellisuus. On aina suositeltavaa hyödyntää eri alojen asiantuntijoiden apua varmistaaksesi, että työ on tehty oikein. Jos organisaatio on itse suorittanut hiilijalanjälkilaskelmat, kannattaa harkita niiden tarkistuttamista riippumattomalla ja akkreditoidulla taholla ennen julkaisua. Lisäksi on hyvä saada tukea tunnetuilta organisaatioilta, jotta voidaan varmistua, että tiedot ja tavoitteet ovat oikein. Esimerkiksi Science Based Targets -aloitteesta voi tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on annettu ja että tavoite täyttää kriteerit.

Lisäksi tavoitteiden ja aloitteiden tukeminen arvostettujen organisaatioiden kautta on hyödyllistä, sillä ne voivat varmentaa niiden paikkansapitävyyden. Esimerkiksi Science Based Targets -aloiteen kautta voi arvioida, onko kaikki tarvittava data toimitettu ja täyttääkö tavoite tietyt peruskriteerit.


   Sudenkuopat joita tulisi välttää:

   • Harhaanjohtavat väitteet, kuten ilmastoneutraali, hiilineutraali, 100 % CO2-kompensoitu – Monet yritykset ovat saaneet syytöksiä vihreäpesusta, kun ne ovat väittäneet olevansa hiilineutraaleja kompensoinnin kautta päästöjen vähentämisen sijaan.
   • Epämääräiset ilmaisut, kuten ympäristöystävällinen tai vihreä – Nämä yleiset ilmaisut eivät oikeastaan kerro paljoakaan tuotteiden ympäristövaikutuksista ja niitä on parempi välttää.
   • Aikamääreettömät väitteet, kuten 100 % biohajoava – Tuote voi olla 100 % biohajoava, vaikka sen hajoaminen veisi 1000 vuotta, eikä väite muutenkaan kerro paljoakaan tuotteen ympäristövaikutuksista. Monet biohajoavat ja kompostoitavat muovit vaativat teollista kompostointia riittävän korkeassa lämpötilassa täyttääkseen lupauksensa, kun kuluttajat virheellisesti uskovat, että ne voi heittää turvallisesti luontoon.


   Jos vastuullisuusviestintä Green Claims -direktiivin puitteissa tuntuu vaikealta, tarvitset apua datan keräämisessä tai varmentamisessa tai haluat yleisesti tietää, kuinka voimme auttaa sinua kestävyyteen liittyvissä tavoitteissasi, ota yhteyttä. Greenstepillä asiantuntijamme ovat sitoutuneet opastamaan sinua tällä matkalla.