Netvisor-raportoinnin virtaviivaistaminen BI Bookin avulla: 5 muokattavaa raporttia, jotka muuttavat Netvisor-kokemuksesi

Netvisor BI Book webinaari

Netvisorin
sisäänrakennettu BI-moduuli mahdollistaa erilaisten raporttien tuottamisen. Jos
käyttäjä kuitenkin kaipaa erittäin räätälöityjä ja syvälle dataan porautuvia
raportteja, kolmannen osapuolen ohjelmistot ja integraatiot voivat tuoda
hänelle vastauksen.

Markkinoilla on joitakin käyttökelpoisia vaihtoehtoja, kun organisaatio haluaa viedä Netvisor-raportointinsa seuraavalle tasolle. BI Bookilla on kuitenkin useita keskeisiä etuja, joiden ansiosta se erottuu kilpailijoista. Sen korkea automaatiotaso, jaettavuus, liitettävyys ja aina ajan tasalla olevat raportit ovat tehneet BI Bookista ilmiselvän ykkösvalinnan sadoille tyytyväisille asiakkaille.

5 hyödyllisintä raporttia Netvisorin käyttäjille

Kun puhutaan BI Bookin kyvyistä lisätä lisäarvoa Netvisor-raportointiin, haluamme esitellä viisi BI Bookin raporttia, jotka hyödyntävät Netvisorissa olevaa dataa entistä paremmin:

Talousraportointi

BI Book mahdollistaa talousraportoinnin automatisoinnin.

BI Bookissa on suuri määrä valmiita raporttimalleja kaikkiin organisaation talousraportoinnin tarpeisiin, joskin käyttäjät voivat luoda myös omia raportteja tarpeen mukaan. Organisaatiot voivat visualisoida tuloslaskelmansa, taseensa ja kassavirtalaskelmansa tavalla, joka antaa niille entistä enemmän tietoa organisaation taloudellisesta tilasta.

BI Book - Financial Reporting, P&L
Organisaatiot näkevät BI Bookissa kaikki taloudelliset tietonsa, kuten tuloslaskelman, yhdessä keskitetyssä paikassa.

BI Bookin avulla organisaatiot näkevät kaikki taloudelliset tietonsa yhdessä paikassa selkeästi visualisoituina kaavioina ja saavat näin arvokasta tietoa omasta taloudellisesta suorituskyvystään. Selkeä raportointi takaa myös sen, että organisaatiot voivat pitää toimintansa helposti erilaisten kirjanpitostandardien ja määräysten mukaisena.

Käyttämällä BI Bookin automatisoitua ja aina ajantasaista talousraportointia organisaatioiden on mahdollista tunnistaa ne osa-alueet, joihin sen kannattaa keskittää lisäresursseja. Tämä voi auttaa niitä optimoimaan omia talousprosessejaan, vähentämään kustannuksiaan ja viime kädessä edistämään kannattavuutta ja kasvua.

Prosessien louhinta

Organisaatiot voivat käyttää koneoppimista liiketoimintaprosessiensa tutkimiseen ja parantamiseen.

Prosessien louhinta on tehokas tapa auttaa organisaatiota saamaan arvokasta tietoa prosesseistaan ja toiminnoistaan. BI Bookin avulla käyttäjä voi visualisoida ja analysoida liiketoimintaprosesseja helposti ymmärrettävällä tavalla. Näin hän voi myös tunnistaa osa-alueita, joita kannattaa parantaa ja optimoida entisestään.

BI Book - Process Mining
BI Bookin avulla käyttäjä voi tutkia liiketoimintaprosessejaan ennennäkemättömän selkeällä tavalla.


Organisaatio saa näkymän liiketoimintaprosessiensa alusta loppuun, jolloin kaikki vaiheet ja toiminnot muodostuvat selkeäksi kokonaisuudeksi. Organisaatio voi helposti tunnistaa pullonkauloja, tehottomuutta aiheuttavia toimenpiteitä ja muita parannuskohteita. Näin se voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, joilla se voi parantaa toimintojaan, vähentää niihin liittyviä kustannuksia ja lisätä tehokkuutta kautta linjan.

Prosessien louhinnan avulla voidaan myös tunnistaa vaatimustenmukaisuuteen liittyviä mahdollisia riskejä, jolloin niihin voidaan puuttua ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia. Tämä säästää organisaatioilta aikaa, rahaa ja resursseja pitkällä aikavälillä.

Myyntiraportointi

BI Bookin avulla organisaatiot voivat seurata myyntinsä menestystä kokonaisvaltaisessa dashboardissa.

Myynnin raportoiminen on elintärkeää, jotta organisaatiot voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja pysyä kilpailijoidensa edellä. Myyntiraportoinnin avulla yritykset voivat tunnistaa trendejä, seurata oman tiiminsä suorituskykyä ja mitata tavoitteidensa onnistumista.

BI Book - Sales Reporting, in-depth analysis
BI Book tarjoaa käyttäjälleen syvällistä myyntitietoa, jota voidaan käyttää strategioiden ja prosessien optimointiin.


BI Bookin keskitetty myyntiraporttien dashboard-näkymä kokoaa kaikki organisaation myyntitiedot yhteen paikkaan. Kaaviot ja kaaviot ovat helppolukuisia ja antavat organisaatiolle arvokasta tietoa myynnin suorituskyvystä ja menestyksestä. BI Bookin avulla organisaatiot voivat helposti seurata myyntitiimin edistymistä kohti heidän tavoitteitaan, tunnistaa parhaat tuotteensa tai palvelunsa ja ymmärtää tekijöitä, jotka edistävät tai estävät myyntiä. Tämä mahdollistaa myyntistrategioiden ja -prosessien parantamisen jatkoa varten.

Lisäksi syvällinen myyntiraportointi auttaa organisaatioita seuraamaan kilpailijoitaan antamalla tietoa heidän myyntituloksestaan ja markkinasuuntauksistaan. Tämä data mahdollistaa uusien myyntimahdollisuuksien tunnistamisen, hinnoittelustrategian mukauttamisen ja lopulta markkinaosuuksien voittamisen.

Henkilöstöanalytiikka

Organisaatiot voivat analysoida henkilöstötietojaan ja varmistaa, että työntekijät ja liiketoiminta ovat paremmassa kunnossa kuin koskaan ennen.

Henkilöstöanalytiikka ja raportointi voivat auttaa yrityksiä optimoimaan henkilöstöprosessejaan ja edistämään työntekijöiden sitoutumista ja tuottavuutta. HR-analytiikka auttaa organisaatioita näkemään työntekijöihin ja liiketoimintaan liittyvien tietojen taakse ja muodostamaan uusia näkemyksiä ja oivalluksia parempien päätösten tekemiseksi.

BI Book - People Analytics
BI Book visualisoi työntekijätiedot näkemyksiksi, joita voidaan käyttää tietoon perustuviin päätöksiin.


HR-analytiikka voi antaa vastauksia esimerkiksi työntekijätyytyväisyyteen, sairauspoissaolojen kustannuksiin ja palkkakehitykseen. HR-analytiikka voi myös auttaa organisaatioita ennustamaan esimerkiksi tulevia osaamistarpeita tai sitä, mitkä tekijät voivat vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuuteen.

BI Bookin analytiikkatiimi auttaa organisaatioita tunnistamaan asiaankuuluvat tietolähteet ja yhdistämään yksittäiset tiedot ja numerot kokonaisvaltaiseksi näkymäksi, joka kattaa koko organisaation. BI Book visualisoi tietdot helposti ymmärrettäviksi, jaettaviksi ja aina ajan tasalla oleviksi raporteiksi, joiden avulla organisaatiot voivat johtaa liiketoimintaansa ja ihmisiään tietoon pohjautuen.

ESG-raportointi

ESG-raportointi osoittaa vastuullisuuden merkityksen organisaatiolle.

ESG-raportointi auttaa yrityksiä osoittamaan sitoutumisensa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyviin asioihin ja edistää myönteistä vaikutusta näillä aloilla. ESG-suorituskyvyn seuranta ja raportointi auttaa yrityksiä saamaan uskottavuutta ja luottamusta sidosryhmiltä, houkuttelemaan sijoittajia ja asiakkaita, jotka asettavat kestävyyden etusijalle, ja edistämään kestävämpää tulevaisuutta.

BI Book - ESG reporting
BI Book auttaa sinua selvittämään ja osoittamaan, mitä sinun on tehtävä ja mitä olet jo tehnyt ESG-kysymysten käsittelemiseksi.


BI Book auttaa organisaatioita osoittamaan sidosryhmilleen ja asiakkailleen, että se toteuttaa konkreettisia toimia ESG-kysymysten käsittelemiseksi, kuten hiilijalanjäljen pienentämiseksi, monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ja eettisten liiketoimintakäytäntöjen varmistamiseksi. BI Bookin jaettavuus tekee ESG-työstä läpinäkyvää kaikille sidosryhmille.

Kun organisaatio yhdistää BI Bookiin kaikista eri ohjelmistoistaan ja muista lähteistä saatuja tietoja, se voi myös tunnistaa ne osa-alueet, joilla on parantamisen varaa ja asettaa tavoitteita tulevaisuuteen. Tämä mahdollistaa ESG-työn tavoitteiden yhdistämisen liiketoimintastrategian ja sen tavoitteiden kanssa paremman kokonaisvaltaisen tuloksen saavuttamiseksi.

Yhdistetään pisteet suurta kuvaa varten

Kun integroit Netvisorin (ja muut ohjelmistosi) BI Bookiin, pääset eroon siiloista ja teet kaikista tiedoistasi läpinäkyviä ja yhtenäisiä. Saat kokonaisvaltaisen näkymän koko liiketoiminnastasi, mikä auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja yhdistämään kaikki tarvittavat palapelin palaset. Sen lisäksi, että saat parempia liiketoimintatuloksia, parannat myös työntekijöidesi ja hallituksesi tyytyväisyyttä.

Netvisor-käyttäjänä voit testata BI Bookia täysin ilmaiseksi yhden kuukauden ajan. Voit aktivoida palvelun Netvisor Storessa, kun olet kirjautuneena Netvisoriin. Voit myös varata nopean 30 minuutin demon nähdäksesi, miten BI Book toimii Netvisorin kanssa käyttäen alla olevaa lomaketta.

Tiesitkö, että saat Netvisor-käyttäjänä BI Bookin käyttöösi ilmaiseksi?

Katso ohjeet tästä (PDF)