Päiväraha ja kilometrikorvaus 2024 – lue kaikki oleellinen

Paivaraha kilometrikorvaus 2024
Lasse lehto

Lasse Lehto

Marketing and Customer Success Manager, Bezala

Koostimme Verohallinnon julkaisemat vuoden 2024 verovapaat korvaukset helposti luettavaan muotoon.

Verohallinto määrittää verovapaiden matkakustannusten korvaukset vuosittain. Yritykset voivat itse päättää maksamiensa korvausten määrän. Myös työehtosopimukset voivat velvoittaa maksamaan tietyn määrän korvauksia.

Päiväraha 2024

Verohallinto nostaa verovapaiden päivärahojen enimmäismääriä vuodelle 2024.

Kokopäiväraha 2024

Kokopäivärahaa voidaan maksaa, mikäli työmatka kestää yli kymmenen tuntia. Kokopäivärahan verovapaa enimmäismäärä nousee vuodesta 2023 6,3 prosentilla.

Kokopäiväraha

51€

Osapäiväraha 2024

Osapäivärahaa voidaan maksaa, mikäli työmatka kestää yli kuusi tuntia.

Osapäiväraha

24€

Ateriakorvaus 2024

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Ateriakorvaus

12,75 €

Kilometrikorvaus 2024

Verohallinto nostaa verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismääriä vuodelle 2024.

Kilometrikorvaus autolla 2024

Kilometrikorvauksen verovapaa enimmäismäärä nousee vuodesta 2023 7,5 prosentilla.

Kilometrikorvaus

0,57€/km

Lisäkorotus per kuljetettava henkilö 2024

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Lisäkorvaus per henkilö

0,04€/km

Lisäkorotukset auton kuljetuksessa olevista työvälineista tai muista työtä varten kuljetuksessa olevista esineistä

  • Perävaunu kiinnitettynä: 0,10 € / km
  • Asuntovaunu kiinnitettynä: 0,15 € / km
  • Taukotupa tai vastaava raskas kuorma kiinnitettynä: 0,29 € / km
  • Yli 80 kg painava kone tai muu kuljetettuna: 0,04 € / km
  • Koira kyydissä: 0,04 € / km
  • Liikkuminen metsätiellä tai muulla liikenteeltä suojatulla rakennustyömaalla: 0,12 € / km

Onko päivärahoja ja kilometrikorvauksia pakko maksaa?

Kilometrikorvausten ja päivärahojen maksaminen ja suuruus perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen ja työnantajan käytäntöihin. Ellei näissä mainituissa kohdissa ole velvoitettu maksamaan kyseisiä korvauksia, niitä ei ole lain mukaan pakko maksaa. On kuitenkin kohtuullista korvata työntekijöille työmatkoista aiheutuneet kulut.

Yleisin tapa on korvata liikematkustuksesta syntyneet kulut Verohallinnon julkaisemien verottomien enimmäismäärien mukaan. Enimmäismäärä tarkoittaa määrää, joka voidaan maksaa työntekijöille enintään verottomina.

Bezala – nopein tapa päivärahojen ja kilometrikorvausten käsittelyyn

Greenstepin tytäryhtiön kehittämä Bezala helpottaa kilometrikorvausten ja päivärahojen hakemista ja hallinnointityötä. Voit hakea korvauksia nopeasti mobiilisovelluksella, ja Bezala automatisoi kaiken automatisoitavissa olevat työvaiheet.

Kilometrikorvaus 2024
Bezalan karttapalvelu automatisoi ajettujen kilometrien laskemisen

Kilometrikorvauksissa työntekijä voi kirjoittaa työmatkan lähtö- ja saapumispisteen ja Bezala laskee ajetut kilometrit automaattisesti. Esihenkilöiden on helppo hyväksyä korvaukset suoraan mobiilisovelluksessa.

Korvauksista luodaan maksuaineistot ja ne lähetetään suoraan maksu- tai kirjanpito-ohjelmaan. Tämä mahdollistaa sen, että korvaukset voidaan maksaa nopeammin ja työntekijän ei tarvitse odotella korvauksen saapumista pankkitilille seuraavaan palkkaan saakka.

Päivärahoilla ja kilometrikorvauksilla korvataan työntekijälle työmatkoista aiheutuneita kustannuksia, joten käyttämällä omaa rahaansa matkan aikana, työntekijä ikään kuin lainaa yritykselle omaa rahaansa. Onkin kohtuullista maksaa korvaus työntekijöille niin pian kuin mahdollista. Bezalalla se nopeimmin kuin muilla menetelmillä.

Lue lisää Bezalan blogista:

Bezala on helpoin ja nopein tapa kuittien ja matkalaskujen käsittelyyn.

Tutustu Bezalaan