Rohkeasti kohti uusia markkinoita

Greenstep9997
Jaakko kairtamo

Jaakko Kairtamo

Partner, solution sales

Yritysten liiketoiminnan kasvattamisesta on kerrottu monta tarinaa. Olen keskustellut niistä niin yrittäjävetoisten yritysten kuin niiden, joiden taustalla on jo sijoittaja kasvun tukena, kanssa. Liiketoiminnan kasvattamisen edessä on usein kuitenkin esteitä, jotka pitää ylittää tavalla tai toisella.

Liiketoiminta perustuu aina ideaan ja / tai tuotteeseen, joskus toimintatapaan, jonka uskotaan olevan sellainen, jonka asiakkaat ehdottovasti haluavat tai tarvitsevat. Jokaisella yrittäjällä tai yrityksen omistajalla on tahto kasvattaa liiketoiminnasta kannattavaa ja voitollista. Yrityksen kasvun rajat voivat tulla kuitenkin joskus yllättäen vastaan. Jos niitä ei ole valmistauduttu kohtaamaan, voi hyvin käyntiin lähtenyt nousukiito yllättäen tukehtua.

Kasvu tukehtuu, jos sitä ei tueta

Liiketoiminnan kasvu lisää operatiivisten transaktioiden määrää, joka taasen lisää niiden suorittamiseen tarvittavien käsiparien ja työtuntien määrää. Mikäli prosesseja ei saada nopeasti automatisoitua, eikä esimerkiksi yrityksen käytössä olevat järjestelmät tue automaatiota alkuunkaan, käytettävissä olevat resurssit kuluvat perusprosessien suorittamiseen. Kasvu jää haaveeksi, sillä se toisi vain lisää transaktioita ja vaatisi lisää käytettävissä olevia työtunteja.

Greenstepin asiakkaat ovat erinomaisessa tilanteessa, sillä meidän missiomme on auttaa asiakkaitamme taklaamaan kaikki haasteet kasvun tieltä. Asiakas saa meiltä lisäkäsipareja, kun omat loppuvat kesken. Tarjoamamme järjestelmät otetaan käyttöön tehokkaasti ja tahdomme automatisoida aikaa, energiaa ja fokusta vievät prosessit mahdollisimman pitkälle. Tällä korvaamme lisäresurssien tarpeen ja mahdollistamme käytettävissä olevien resurssien ohjaamisen sinne, missä niistä on eniten hyötyä kasvun saavuttamiseksi.

Kansainvälisen kasvun virtaviivaistaminen kumppaniverkoston avulla

Kun kasvua haetaan ulkomaisilta markkinoilta, edessä on uusia haasteita. Kun yrityksen liiketoimintamalli edellyttää tytäryhtiöiden avaamista muihin maihin, edessä on yhtiön perustaminen, potentiaalisten taloushallintokumppanien kartoitus, pankkitilien avaaminen ja niin edelleen. Tätä työtä ei tarvitse tehdä kuitenkaan yksin.

Greenstep kuuluu kansainväliseen MSI kumppanuusverkkoon, jonka kautta yhteistyökumppanit eri tarpeisiin löytyvät helposti. Olemme kuitenkin vieneet asian askelta pidemmälle ja luoneet mallin, jossa yritys voi antaa koko ulkomaisen tytäryhtiön kirjanpidon meidän huolehdittavaksemme. Palvelukokonaisuutemme on joustavasti räätälöitävissä aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

One touch Go Global
Kaksi esimerkkipolkua kansainvälistymiseen Greenstepin avulla.

Vaikka olemme luoneet kattavan ja hyvin toimivan kumppanuusmallin tytäryhtiöiden hallintaan ja pitkälle automatisoituun taloushallintoon yritysryhmän sisällä NetSuiten ympärille, voi kansainvälistymishankkeessa edetä myös hajanamisemmalla järjestelmäarkkitehtuurilla. Näissä tapauksissa liiketoiminnan läpinäkyvyys hoidetaan BI Book -raportointityökalullamme.

BI Bookin kattavien integrointimahdollisuuksien avulla voimme konsolidoida kaikkien lähdejärjestelmien tiedot yhteen alustaan ja luoda näin koko liiketoiminnan läpileikkaavan, holistisen kuvan johdon ja muiden avainhenkilöiden käyttöön.

Greenstep raivaa esteet kasvun tieltä

Kokemuksesta tiedämme, että ilman Greenstepin kaltaista kumppania yhdestä kolmeen tytäryhtiömaata on vielä hallittavissa oman taloustiimin kautta, mutta riippuen liiketoiminnan laajuudesta, kokonaisuuden hallinta tulee nopeasti melkoisen aikaavieväksi. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan ajatella vaikkapa yksinkertaista, mutta yllättävän työlästä muutosta - dimenssion lisäämistä raportointiin.

  1. Varmista kaikilta palveluntarjoajilta, että heidän järjestelmänsä tukee lisädimension käyttöönottoa
  2. Ohjeista jokainen palveluntarjoaja erikseen, kuinka uutta dimensiota käytetään
  3. Turhaudu ensimmäisen raportointiperiodin jälkene, ettei maa A:n kumppani tehnytkään muutosta, vaikka sähköpostissa niin sovittiin
  4. Korjaa käsin viimeisin raportointi Excelissä

Asioiden ei tarvitse mennä noin. Mutta jos edellä mainittu työn kulku kuulosti tutulta, ole meihin yhteydessä niin mietitään, miten voisimme helpottaa arkeasi.