Integroitu ja kokonaisvaltainen analytiikka- ja raportointityökalu estää datan siiloutumisen

Integroitu analytiikkatyokalu blogi

Ilman dataa, yritykset johtavat liiketoimintaansa intuition voimalla. Intuitiolla tehdyt päätökset voivat joskus johtaa erinomaisiin päätöksiin liiketoiminnan kannalta, mutta pidemmällä aikavälillä pelkän intuition tuomat tulokset eivät ole välttämättä parhaita tai kestävimpiä.

Yritykset tuottavat dataa tänään enemmän kuin koskaan, ja valtavaan tietomereen onkin helppo hukkua. Kuten entisaikojen laivat, yritykset tarvitsevat valon lähteen, joka johdattaa heidät kohti onnistumista. Organisaatioille tällaisena majakkana toimii kokonaisvaltainen data-analytiikkajärjestelmä, joka auttaa niitä ymmärtämään, mistä kaikessa datassa onkaan kysymys.

Miksi siiloutunut data on ongelmallista?

Data-analytiikkatyökalu on vain niin hyvä, kuin sinne syötetty data on. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos käytössä oleva data on jollain tapaa epärelevanttia, puutteellista tai yksinkertaisesti väärää, yritys ei saa siitä irti parhaita tuloksia. Toki sovellus pystyy edelleen tekemään hienoja kuvioita ja piirakkakaavioita, mutta tuoko se kuitenkaan mitään lisäarvoa siihen, mihin esimerkiksi Excel kykenee?

Datasiiloja esiintyy, kun tietoa säilytetään erillisissä, itsenäisissä järjestelmissä, tietokannoissa ja sovelluksissa, jotka eivät ole integroituna toisiinsa. Monissa organisaatioissa eri tiimeillä on käytössään eri järjestelmiä tiedon käsittelyyn ja ylläpitoon sekä työn tekemiseen – esimerkiksi talousosastolla on käytössään yksi järjestelmä, HR:llä toinen ja myynti hyödyntää työssään kolmatta järjestelmää.

Tämä johtaa usein lyhytkatseisuuteen päätöksenteossa, ennustamisessa ja budjetoinnissa. Liiketoiminnan vetäjät saavat ristiriitaista tietoa eri osastoilta, koska se kuuluisa vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee.

Datasiilot aiheuttavat organisaatioille useita erilaisia haasteita, kuten esimerkiksi sekavaa ja epäjohdonmukaista dataa, tiedon päällekkäisyyttä, menetettyjä mahdollisuuksia ja hitautta päätöksenteossa. Haasteita ovat mm:

 1. Kun yrityksen tieto on siiloutunutta, se aiheuttaa usein eroja eri osastojen välillä. Esimerkiksi yksi tiimi voi ilmoittaa aivan eri myyntilukemia kuin toinen tiimi, jolloin selkeän kokonaiskuvan saavuttaminen yrityksen luvuista voi olla erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta.
 2. Yritykset voivat helposti menettää myynti- ja sijoitusmahdollisuuksia, jos niillä ei ole kokonaisvaltaista näkymää ja hallinnan tunnetta omaan dataansa. Jos esimerkiksi markkinointitiimi ei saa kaikkea tarvittavaa, kriittistä, dataa myyntitiimiltä, he voivat helposti missata markkinoilla vallitsevia trendejä ja uusia kohdeyleisöitä, joiden avulla voitaisiin saavuttaa kovaakin kasvua.
 3. Kun data on siiloutunutta ja sijaitsee useassa eri paikassa, sen yhteen kokoaminen on yleensä todella hidasta. Kun kokonaiskuvan muodostamisessa kestää kauan, myös tietoon pohjautuvien päätösten tekeminen viivästyy. Tämä on suuri este yrityksille, jotka haluavat toimia ketterästi ja reagoida markkinoiden muutokseen nopeasti.

Miten sitten yritykset voivat purkaa näitä siiloja? Yksi osa vastausta liittyy muutosjohtamiseen, eli miten yrityksen kulttuuri viedään kohti tiedolla johtamisen kulttuuria. Toinen, helpommin hyödynnettävä osa ratkaisua on ottaa käyttöön hyvä data-analytiikka- ja raportointityökalu.

Integroidun analytiikan edut: Missä BI Book loistaa?

Käytännössä mihin tahansa integroituva analytiikkatyökalu, kuten BI Book, tarjoaa sitä käyttävälle yritykselle erittäin paljon hyötyjä, jotka parantavat organisaation tiedolla johtamisen kapasiteettia. Muutamia keskeisiä hyötyjä on mm:

 • Yksi totuuden lähde
  Yksi suurimmista integroidun analytiikkatyökalun eduista on se, että se tarjoaa yritykselle yhden totuuden kaikesta yrityksen datasta. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen kaikki data, oli se mistä tiimistä tai osastosta tahansa, tuodaan yhteen paikkaan, jonka ansiosta yrityksen suoriutumisen kokonaiskuvan saaminen on helppoa.
 • Tarkemmat oivallukset
  Kun tieto on aidosti kerätty kaikista relevanteista datapisteistä yhteen paikkaan, on helpompi varmistua siitä, että datasta kaivetut oivallukset ja näkökulmat ovat tarkkoja. Sen sijaan, että käytössä olisi epäkuranttia ja sekavaa dataa yksittäisistä datalähteistä, yritykset voivat olla varmoja siitä, että näkemykset perustuvat kokonaisvaltaiseen yrityksen tietoon.
 • Parempaa yhteistyötä
  Oikea analytiikkatyökalu voi auttaa purkamaan esteitä eri tiimien ja osastojen välillä. Kun kaikki työskentelevät saman, yhtenäisen ja kaikille läpinäkyvän, tiedon parissa, yhteistyö ja yhteisten tavoitteiden eteen tekeminen helpottuu huomattavasti.
 • Parempaa päätöksentekoa
  Kun yrityksellä on näpeissään kaikki tarvittava tieto, se voi tehdä parempia päätöksiä nopeammin. Tämä auttaa yrityksiä toimimaan aiempaa ketterämmin ja reagoimaan nopeammin markkinassa tapahtuviin muutoksiin ja eteen tuleviin mahdollisuuksiin sekä haasteisiin.
 • Resurssien parempi hyödyntäminen
  Kun tieto tuodaan yhteen, keskitettyyn, paikkaan, yritykset voivat tarkastella käytössä olevia sovelluksiaan sekä järjestelmiään ja poistaa käytöstä ne, joita ei enää tarvita. Säästyneistä lisenssi-, ylläpito- ja tukisummista voi kertyä huomattaviakin euromääriä, jotka voidaan käyttää paremmin toisaalla.

Miksi BI Book on erinomainen analytiikka- ja raportointityökalu?

BI Bookia käyttävillä yrityksillä on selkeä etu kilpailijoihinsa nähden, sillä ne pystyvät tekemään kaikkeen tarvittavaan ja olennaiseen dataan perustuvia päätöksiä.

BI Book antaa yrityksille kyvykkyyksiä raportoida ja analysoida aina ajan tasalla olevaa tietoa kaikista tärkeistä datapisteistä ja sovelluksista, jolloin yrityksillä on kokonaisvaltainen ja tarkka kuva liiketoiminnan tilasta.

BI Bookin raportit voidaan jakaa helposti kaikille olennaisille sidosryhmille. Tämä helpottaa yrityksen johdon ja hallituksen elämää ja antaa heille enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiselle.

– BI Bookin ansiosta tietoa ei erikseen tarvitse jakaa vaan uusimmalla datalla päivittyneet raportit ovat aina tarvittavien henkilöiden saatavilla portaalissa. Saamme datan todella nopeasti johtoryhmän käyttöön ja pystymme reagoimaan nopeasti oikeisiin asioihin, kertoo Valven CFO, Ville Mattinen. Voit lukea Valven BI Book -kokemuksista tarkemmin täältä.

  BI Book mahdollistaa käyttäjänsä porautumaan syvälle numeroiden taakse ja auttaa heitä löytämään sitä kautta uusia näkökulmia.

  – Ennen BI Bookin käyttöönottoa, minulla ei ollut juurikaan näkyvyyttä dataan talouden perusasioiden lisäksi. Tavallinen tuloslaskelma ja tase olivat kaikki, mitä meillä oli. Meidän piti nähdä tarkempia mittareita, kuten kulut per asiakas sekä toimittajien kulut. Näiden tietojen saaminen Business Centralista oli erittäin vaikeaa. BI Bookin käyttöönoton jälkeen minulla oli yhtäkkiä kaikki raportointimahdollisuudet, tiedot ja näkyvyys, jotka olivat tärkeitä minulle yritysjohtajana, kiittelee Donald Weaver, Yhdysvaltalaisen Weaver Technologiesin toimitusjohtaja. Voit tutustua heidän tarinaansa tästä.

   BI Book antaa yrityksille erittäin vahvan pohjan johtaa liiketoimintaansa tiedolla. Se integroituu mihin tahansa yrityksen käyttämään järjestelmään ja näyttää aina ajantasaisen datan selkeinä ja helposti jaettavina raportteina ja kaavioina. Asiakkaidemme tukena toimii myös monikymmenpäinen data analystien joukkomme, joten mitä tahansa tietoon ja tiedolla johtamiseen tuleekaan eteen, apua on saatavilla nopeasti ja asiantuntevasti.

   BI Book on SE työkalu, jolla yritys voi saada liiketoiminnallista etua nykypäivän öljyä – tietoa – hyödyntämällä. Jos haluat nähdä, miten BI Book voi auttaa sinun organisaatiotasi poistamaan datasiiloja, voit varata meiltä ajan demoon täältä.