Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö työpaikalla

Greenstep kukkalogo1

Siinä missä sateenkaarilogo Pride-viikon kunniaksi viestii vahvasti yrityksen arvoista, on Pride-viikko myös hyvä muistutus tarkistaa, millä tolalla yhdenvertaisuuden edistäminen työarjessa omassa organisaatiossa on.


Oman sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai identiteetin kätkeminen on henkisesti raskasta ja voi pahimmillaan johtaa työkyvyttömyyteen. On siis selvää, että erilaisuuden edistäminen ja yhdenvertaisuuden takaaminen vaikuttaa yhtä lailla niin yrityksen koviin kuin pehmeisiin arvoihin. Suomessa lainsäädäntö on apuna tasa-arvon edistämisessä ja lainsäädäntömme myös etenee jatkuvasti kohti kattavampaa yhdenvertaisuutta. Työpaikoilla voidaan vaikuttaa laajempiin yleisöihin ja työpaikkatasoista yhdenvertaisuustyötä tarvitaankin tilanteen parantamiseksi.

Esimerkillä johtaminen, aktiivisesti epäkohtiin puuttuminen ja monimuotoisen kulttuurin vaaliminen mm. viestinnässä ovat toimia, joilla edistetään yhdenvertaisuutta. Yrityksen sisäisessä viestinnässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma luo pohjaa yhdenvertaisuustyölle ja on myöskin lakisääteinen dokumentti yrityksissä, jotka työllistävät säännöllisesti yli 30 henkeä.

Tasa-arvosuunnitelmassa tulee olla kirjattuna vähintäänkin nämä seikat:

  • Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta sisältäen erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin.
  • Kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista.
  • Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi
  • Suunnitelma mahdollisten kehityskohteiden toteuttamisesta.
  • Arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta sekä niiden tuloksista.

Suunnitelma ja sen vieminen käytäntöön on mitä mainioin tilaisuus viestiä yrityksen arvopohjasta ja kulttuurista laajemmasta näkökulmasta. Sen viestinnällistä potentiaalia kannattaa siis hyödyntää monimuotoisen yhteisön vahvistamisessa! Mikäli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat organisaatiossasi sinun pöydälläsi ja kaipaat niihin apua, älä epäröi olla yhteydessä!