Työyhteisön kehittämissuunnitelma – lakisääteinen ja hyödyllinen

Paivi kouluttaa Vaasassa
Paivi lohi aalto

Päivi Lohi-Aalto

Senior L&D Specialist

Työyhteisön kehittämissuunnitelman laadinta on yrityksen lakisääteinen tehtävä

Yhteistoimintalaki uudistui 1.1.2022 ja uudistuksen mukaan yrityksen on laadittava työyhteisön kehittämissuunnitelma yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa, jos yrityksen palveluksessa on vähintään 20 työntekijää. Työntekijöiksi luetaan työsopimussuhteiset työntekijät, työsuhteen muodosta riippumatta. Lain piirissä ovat vakituiset, määräaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät sekä työsuhteinen johto. Siirtymäsäännösten mukaan aikaisempi henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on saatettava vastaamaan työyhteisön kehittämissuunnitelmaa koskevia vaatimuksia vuoden 2022 aikana.

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan on kirjattava työhyvinvoinnin ja osaamisen nykytila ja erilaiset yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat kehityskulut, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin ja työhyvinvointiin. Lisäksi suunnitelmaan on sisällytettävä tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ylläpidetään henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia tulevaisuudessa. Tätä suunnitelmaa tulee käsitellä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa ja sitä päivitetään jatkuvassa vuoropuhelussa heidän kanssaan.


Varmista osaaminen ja sitouta henkilöstösi

Työyhteisön kehittämissuunnitelma kannattaa laatia muistakin syistä kuin vain siksi, että se on yritysten lakisääteinen velvollisuus. Henkilöstön ja esihenkilöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistaminen on yrityksen menestymisen edellytys. Yrityksen liiketoiminnan turvaamiseksi on tärkeä tietää, millaista osaamista yrityksessä tarvitaan pidemmällä aikajänteellä. Mitä osaamista siis tarvitsemme ja miten sen hankimme, että pystymme vastaamaan niihin liiketoimintaympäristön muutoshaasteisiin, joita on näköpiirissämme?

Työhyvinvointi koostuu monista asioista kuten mm. hyvistä työkäytänteistä, sopivasta työkuormasta, työajoista, työpaikan toimivasta työkulttuurista ja vuorovaikutuksesta. Ajan tasalla oleva ammatillinen osaaminen on yksi tärkeimmistä työhyvinvointia tukevista tekijöistä. Osaaminen lisää pystyvyyden ja työn hallinnan tunnetta sekä työmotivaatiota. Yritykset sitouttavat henkilöstöään huolehtimalla heidän ammatillisesta kasvustaan. Pitäkäämme kiinni osaajistamme!

Greenstepistä tukea koulutussuunnitelman laadintaan

Greenstep on edelläkävijä oman henkilöstönsä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Olemme perustaneet sitä varten vuonna 2019 Greenstep Academyn, joka huolehtii yhdessä HR-tiimin kanssa henkilöstökoulutuksesta. Teemme vuosittain osaamistarvekartoituksen tiiminvetäjille sekä tarvittaessa tiimeittäin henkilöstölle. Toteutamme itse henkilöstökoulutuksia, jotka pitävät sisällään ammatillista osaamista lisääviä koulutusohjelmia sekä työssä onnistumisen taitoja tukevia koulutuksia kuten myynnin, asiakkuuden hallinnan, viestinnän ja vuorovaikutuksen, projektijohtamisen ja tiiminvetäjän osaamista tukevia koulutuksia. Tiimeissä kehitetään koulutuspolkuja, joilla varmistamme sen, että uudet työntekijämme pääsevät nopeasti työtehtäviinsä kiinni.

Greenstep Academyn osaamisen kehittämiseen keskittyvät ammattilaiset osaavat auttaa yrityksiä työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman laadinnassa.

Kysy lisää Heli Häyryseltä tai Päivi Lohi-Aallolta:

Heli Häyrynen

Partner, Greenstep Academy

heli.hayrynen@greenstep.fi

Päivi Lohi-Aalto

Koulutusasiantuntija

paivi.lohi-aalto@greenstep.fi