Yrityksen perustaminen Viroon – Lähde tästä liikkeelle!

Yrityksen perustaminen Viroon

Yrityksen perustaminen Viroon on monelle kiehtova ajatus. Viro tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada mm. käyttöönsä osaavaa työvoimaa, kustannustehokkaita tuotannontekijöitä sekä modernin ja pitkälle digitalisoituneen liiketoimintaympäristön. Kokosimme sinulle listan asioista, jotka kannattaa huomioida, jotta yrityksen perustaminen Viroon sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Jotta liiketoiminnan laajentaminen tai kokonaan uuden yrityksen perustaminen Viroon sujuisi mutkitta, tulee tuntea hyvin Viron verotus, lait ja säännökset. Näiden lisäksi korostuvat luonnollisesti myös taidot, kokemus ja resurssit. Kolmas asia johon kannattaa kiinnittää huomiota on se, miten kirjanpito- ja palkanlaskenta hoidetaan ja ohjelmistoarkkitehtuuri rakennetaan toimimaan saumattomasti Virossa. Esimerkiksi Suomessa tarjolla olevat ratkaisut eivät välttämättä enää toimi tehokkaasti, kun toimintaa laajennetaan Viroon.

Mitä hyötyjä yrityksen perustaminen Viroon tuo mukanaan?

Tytäryhtiön tai kokonaan uuden yrityksen perustaminen Viroon on suhteellisen helppoa moneen muuhun maahan verrattuna. Viron korkeatasoinen ja pitkälle digitalisoitunut liiketoimintaympäristö, verotus, sähköiset allekirjoitukset ja e-kansalaisuus mahdollistavat liiketoiminnan pyörittämisen sujuvasti ilman suurta byrokratiaa. Viro mielletään usein edelläkävijäksi näissä asioissa Suomeen ja moneen muuhun maahan verrattuna.

Yrityksen perustaminen Viroon tarjoaa oivan mahdollisuuden saada käyttöönsä osaavaa työvoimaa. Itämeren toisella puolella myös tuotantolaitokset ja tuotannon pyörittäminen ovat usein kustannustehokkaampia kuin esimerkiksi Suomessa. Tähän vaikuttaa se, että Virossa on tarjolla paljon osaavaa työvoimaa myös tuotannon toteuttamiseen.

Yhtiömuodon valinta

Kun yrityksen perustaminen Viroon nousee tapetille, yksi keskeisistä asioista on yhtiömuodon valinta. Viron yleisimmät yhtiömuodot ovat rajavastuuyhtiö OÜ (Osaühing) ja osakeyhtiö AS (Aktsiaselts) Nämä yhtiömuodot eroavat toisistaan mm. vaaditun aloituspääoman, byrokratian ja rakenteen osalta.

OÜ (Osaühing)

Osaühing on Viron yleisin yhtiömuoto ja se on myös hallinnollisesti helpoin vaihtoehto. Siltä vaaditaan vain hallitus ja alkuun pääsee 2500 euron alkupääomalla. Osaühingissa nimenkirjoitusoikeutetut ovat yleensä hallituksen jäsenet. Nimenkirjoitusoikeutta voidaan rajata sen mukaan, riittääkö allekirjoitus vain yhdeltä henkilöltä vai useammalta.

AS (Aktsiaselts)

AS eli osakeyhtiö on puolestaan jo hallinnollisesti raskaampi. Virolaisessa osakeyhtiössä tulee olla hallintoneuvosto, hallitus, hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja. Myös vaadittu aloituspääoma on moninkertainen Osaühingiin verrattuna. Osakeyhtiön perustaminen Viroon vaatii vähintään 25 000 euron alkupääoman.

Ensisijaisen tärkeää huomioitavaa, kun yrityksen perustaminen Viroon on kiikarissa

Perustaessa yritystä Viroon tulee ottaa huomioon, että vähintään yhden hallituksen jäsenistä tulee oleskella pysyvästi Virossa tai sitten yritykselle tulee valtuuttaa virolainen edustaja. Mikäli koko yrityksen hallitus oleskelee Viron ulkopuolella, valtuutettu edustaja toimii yrityksen paikallisena edustajana mm. verotuksellisissa asioissa. Virolaista edustajaa valitessa kannattaa ottaa huomioon, että edustaja voi saada hyvinkin laajat nimenkirjoitusoikeudet, mikäli niitä ei rajata erikseen.

Virolaisena edustajana voi toimia myös esimerkiksi virolaisen tilitoimiston edustaja, joka on saanut virallisen auktorisoinnin toimia tällaisena edustajana. Esimerkiksi Greenstepillä toimimme monen Viroon yrityksensä perustaneen asiakkaamme auktorisoituna yhteyshenkilönä. Lue lisää, kuinka Greenstep tukee kansainvälistyviä yrityksiä.

Viroon, kuten mihin tahansa muuhunkin maahan laajentaessa on äärimmäisen tärkeää tuntea paikallinen lainsäädäntö ja määräykset. Virossa pätee sama EU-lainsäädäntö kuin Suomessa esimerkiksi GDPR:n ja rahanpesun osalta. Virosta löytyy kuitenkin huomattavia eroja Suomeen verratessa esimerkiksi verotukseen liittyen.

Eroavaisuuksia löytyy mm. siitä millaiset kulut ovat kirjanpidossa vähennyskelpoisia ja mistä saa vähentää ALV:ia. Myös edustuskulut ovat erilaiset Virossa kun verrataan Suomeen ja Ruotsiin. Tämän lisäksi luontaisetujen käsittely on täysin erilainen kuin mihin suomalaiset ovat tottuneet.

Viro tarjoaa yrityksille merkittävän veroedun; yrityksen voittoa ei veroteta lainkaan, mikäli se jää jakamattomana Viroon yrityksen pyörittämiseen. Yrityksen voitosta joutuu maksamaan siis veroa vain siinä tilanteessa, jos yritys siirtää rahaa esimerkiksi emoyhtiölle tai jakaa osinkoja.

Yrityksen perustamisprosessi Viroon alkaa käymällä notaarilla, ellei perustajalla tai jollakin perustajista ole Viron e-kansalaisuutta. Tämän jälkeen yritykselle perustetaan starttitili, jolle alkupääoma talletetaan. Yritykselle pankkitilin avaaminen saattaa kuitenkin kestää Virossa yhtä lailla kuin missä tahansa muuallakin, joten siihen kannattaa varautua. Virolaisen yrityksen pankkitili voi sijaita joko Virossa, Suomessa tai jossakin muussa maassa. Käytännön kannalta olisi kuitenkin suotavaa, että pankkitili olisi Virossa, sillä liiketoimintaa on helpompaa pyörittää paikallisen pankin kanssa.

Virossa käytettävät kirjanpito-ohjelmistot toimivat usein saumattomammin virolaisten pankkien kanssa, mikä mahdollistaa prosessien automatisoinnin tehokkaasti. Suomalaisen pankin kanssa saattaa esimerkiksi tulla vastaan haasteita siinä, että virolaisesta kirjanpito-ohjelmasta ei ole automaattisesti suoraa pankkiyhteyttä kyseiseen pankkiin. Tästä syystä ei saada esimerkiksi tili- ja maksuotteita automatisoidusti kulkemaan.

Kaipaatko paikallista apua yrityksen perustamiseen Viroon?

Greenstepillä pystymme auttamaan paikallisesti yrityksen perustamisessa Viroon aina dokumenttien laatimisesta kirjanpitoon ja palkanlaskuun asti. Voimme myös toimia tarvittaessa yrityksenne edustajana Virossa ja yhteyshenkilönänne verotusasioihin liittyen. Meiltä saat apua myös e-kansalaisuuden hakemiseen sekä juridisiin seikkoihin. Ota yhteyttä Hanna Mursulaan ja sparraillaan lisää aiheen tiimoilta!