Arvonlisäverokartoitus pk-yrityksille

Kokenut veroasiantuntijamme kartoittaa yrityksesi mahdollisia arvonlisäverotukseen liittyviä riskejä sekä palautusmahdollisuuksia.

Pk-yritysten arvonlisäverokartoituksessa asiantuntijamme kartoittaa yrityksesi arvolisäverotukseen liittyvät riskit ja palautusmahdollisuudet. Vältyt ikäviltä yllätyksiltä mahdollisessa oikeassa verotarkastuksessa sekä turhalta rahanmenolta.

Arvonlisävero mielletään usein ainoastaan läpikulkueräksi. Sitä se ei kuitenkaan aina ole, ja lainsääntöön liittyvät poikkeukset ja poikkeuksen poikkeukset sekä kansainvälisen kaupan kommervenkit aiheuttavat monesti harmaita hiuksia. Arvolisäverotukseen liittyvät veroriskit kannattaa myös kartoittaa huolellisesti, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja toisaalta arvonlisävero oikein käsiteltynä voi jopa auttaa vapauttamaan arvokasta käyttöpääomaa.

Arvonlisäveronlisäverotukseen liittyvät asiat voivat kuitenkin olla usein monimutkaisia, ja pk-yrityksellä voi olla haasteita löytää resursseja niiden selvittelyyn. Siksipä räätälöimme palvelupaketin juuri teitä varten.

Kattava pk-yrityksen arvonlisäverokartoitus yhdessä paketissa

Kokenut veroasiantuntijamme kartoittaa yrityksesi mahdollisia arvonlisäverotukseen liittyviä riskejä sekä palautusmahdollisuuksia, joilla saatte arvonlisäveroon sitoutunutta rahaa muuhun käyttöön. Arvonlisäverokartoitus voi koskea koko yhtiön liiketoimintaa tai kohdentua johonkin tiettyyn liiketoiminnan osa-alueeseen. Kartoituksen pohjalta saatte tiiviin loppuraportin ja selkeät suositukset jatkotoimenpiteistä.

Kartoituksen avulla tunnistetaan paitsi mahdolliset veroriskit ja palautusmahdollisuudet sekä saadaan parempi kokonaiskuva yrityksenne arvonlisäverokäytänteistä, joiden kautta voimme löytää tehokkuutta kassavirtaan.

Palvelupakettiin kuuluu:

  • Materiaalipyyntö.
  • Haastattelu: Selvitämme haastattelemalla yrityksen noudattamat arvonlisäverokäytännöt ja -periaatteet keskeisten aihepiirien osalta (tyypillisesti esimerkiksi kansainvälinen kauppa, arvonlisäveron vähennysoikeuksien oikea soveltaminen, sekä kiinteistöjen arvonlisäverotus). Keskustelemme yritykselle jo aiemmin esiin tulleista verokysymyksistä sekä yrityksen tulevaisuuden näkymistä.
  • Havaintojen analysointi.
  • Kirjallisen yhteenvedon laatiminen ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi, mikäli tällaisia on tarpeen antaa.

Pakettihinta: 1750 € + alv


Joko kääritään hihat? Alkuun pääset ottamalla yhteyttä veroasiantuntijaamme Mari Uusitaloon.